Basta Digital logo

Vytunujte popisy vášho webu vo vyhľadávači na 100%!

8 min čítania
Tomáš Koleň

Popisky výsledkov vyhľadávania (snippets) predstavujú výňatok z textu webovej stránky, ktorý sa zobrazí pri hľadaniach. Podľa nich sa návštevník často rozhoduje, či a na ktorý z ponúkaných výsledkov sa preklikne. Dávame vám tipy na zvýšenie miery prekliku.

Každý výňatok sa skladá z viacerých prvkov, ktoré môžeme optimalizovať a dosiahnuť tak vyššiu mieru prekliku z vyhľadávača a zvýšenú návštevnosť webovej stránky.

Toto používateľské správanie je navyše jedným z faktorov, ktoré vplývajú na samotné poradie webov vo vyhľadávači minimálne pri personalizovaných výsledkoch (výsledky na základe vašej polohy, IP, minulých návštev webu a pod). Atraktivita snippetu, samozrejme, vplýva na preklik na web pri každej pozícii výsledkov.

Tu sú prvky, z ktorých sa skladá snippet a ktoré môžeme optimalizovať:

snippet
Popis atraktívneho snippetu

1. Titulok stránky (Title tag)

Titulok stránky sa zobrazuje vo vyhľadávači v prvom riadku snippetu a definuje názov stránky, na ktorú sa ideme prekliknúť. Jeho odporúčaná dĺžka je do 50-60 znakov, ak je dlhší, vyhľadávač ho skráti. Dobrým zvykom je, že titulok sa skladá z dvoch častí:

  • Prvá časť by mala byť jedinečná, meniaca sa na každej stránke podľa názvu sekcie a mala by obsahovať názov sekcie (z hľadiska SEO optimálne naše kľúčové slovo)
  • Druhá časť je všeobecný titulok, ktorý je na každej stránke a reprezentuje našu značku na webe a vo vyhľadávači
  • Obe tieto časti titulkov sú väčšinou oddelené oddeľovačom, napr. často sa používa znak | (pipe), znak – (pomlčka) alebo aj ● (gulička) a iné, príležitostne používané znaky

Napr. náš titulok pri službe SEO je: Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) | Pizza SEO

2. URL adresa

URL adresa sa zobrazuje v druhom riadku snippetu a predstavuje adresu, na ktorú sa preklikneme. Jej štandardná dĺžka je do 75 znakov, ak je dlhšia, vyhľadávač ju opäť skráti a zbytočne dlhú časť nahradí bodkami. Pri dlhej URL adrese často zobrazí iba jej poslednú časť na základe relevancie pre vyhľadávanú frázu.

Jej tvar vo vyhľadávači sa dá meniť pomocou zapracovania mikroformátov, pričom na mobile je už tento tvar URL dlhšie štandardom (Google to však často dokáže aj automaticky).

3. Popis stránky (Meta description)

Popis stránky sa zobrazuje v poslednom riadku snippetu a v optimálnom prípade by mal logicky opisovať stránku, na ktorú sa chcete prekliknúť.
Samozrejme, neplatí, aký popis si nadefinujem v kóde (tag meta description), taký sa mi bude zobrazovať vo vyhľadávači. K jeho fungovaniu sa dostaneme v ďalšej časti. Optimálne by mal popis obsahovať kľúčové slová a mal by byť zakončený výzvou na akciu (call to action). Jeho odporúčaná dĺžka je do cca 155 znakov, dlhšie vyhľadávač skráti.

4. Mikroformáty (Microformats) (voliteľný)

Mikroformáty „označujú“ obsah webovej stránky pre vyhľadávač, ktorý potom dokáže „inteligentne“ čítať informácie z webu a následne vo výsledkoch vyhľadávania dopĺňa ich štruktúru.

Mikroformáty nepredstavujú žiadnu novinku, vznikli v roku 2003 a intenzívnejšie sa začali využívať od roku 2012. Napriek tomu väčšina slovenských webov dodnes nevyužíva ich potenciál naplno.

Na obrázku snippetu výsledku vyššie je vidno, ako mikroformáty hodnotenie (reviews), produkt (product) a „omrvinková navigácia“ (breadcrumbs) zväčšili a zatraktívnili výsledok pri hľadaní výrazu „HTC one black“.

Mikroformátmi sa zaoberal podrobnejšie kolega Daniel Duriš v príspevku „Mikroformáty sú sémantika a sémantika je SEO“ a tiež aj ja v blogu „Zviditeľnite svoj web pomocou mikroformátov!“.

Výsledky vyhľadávania a zmätený používateľ

Ako funguje zobrazovanie snippetov vo vyhľadávači Google.sk?

Určite mnohých z vás zaujíma, ako funguje zobrazovanie snippetov webu vo vyhľadávači Google.

Titulok webu (title tag) má dĺžku do 60 znakov, takže je relatívne krátky a tak vyhľadávač jeho zobrazovanie nemení, pokiaľ má správnu dĺžku.

Naopak, zmena zobrazovania nastáva pri popise webu, ktorý je už dlhší (dĺžka 155 znakov) a Google ho využíva na relevantnejšie zobrazovanie informácií o stránke, na ktorú sa práve chystáte kliknúť na základe vyhľadávanej frázy!

Toto sú základné situácie, ktoré vyhľadávač rozlišuje pri zobrazovaní popisov webu podľa hľadaných výrazov.

a) popis webu je definovaný:

1. Popis webu je nadefinovaný, relevantný a má správnu dĺžku. (Výsledok je pre potenciálneho návštevníka atraktívny a logicky zvyšuje mieru prekliku.)

1

2. Popis je nadefinovaný, relevantný, ale nemá správnu dĺžku. (Takže popis je zrezaný, všimnite si tie tri bodky za posledným slovom „Európska“).

pravda2

3. Popis je nadefinovaný, ale nie je relevantný na dané hľadanie. V tomto prípade už výrazne zasahuje vyhľadávač a na základe vyhľadávacej frázy popis „doplnil“ okolitým textom z webu, v ktorom sa vyskytovali frázy totožné s hľadaným výrazom. (Všimnite si nelogický text.)

3

4. Popis je nadefinovaný, ale web má problém s indexovaním – problémy so súborom robots.txt. Vyhľadávač má zablokovaný prístup a popis sa nezobrazí. (Toto je asi najhorší možný scenár a veľkú časť potenciálnych návštevníkov to môže odradiť od návštevy webu).

4

b) popis nie je vôbec definovaný:

5. Popis nie je vôbec nadefinovaný a vyhľadávač ho automaticky „doplní“ textom okolo danej frázy.

5

6. Popis nie je nadefinovaný, ale web je robený čisto v technológii flash alebo v obrázkoch. Vyhľadávač nevie z webu prečítať text a zobrazí ten text, ktorý nájde. (Všimnite si nelogický a úplne náhodný text.)

6

Začnite optimalizovať vaše snippety pre vyhľadávač!

Identifikujte stránky s najvyššou organickou návštevnosťou

V Search Console (starý Google Webmaster Tools) v záložke „Návštevnosť z vyhľadávania“ (Search traffic) si hneď v prvom okne môžeme zvoliť zobrazenie štatistík pre najčastejšie hľadané frázy, cez ktoré sa naši návštevníci dostanú na web.

Zobrazíme si teda kliknutia, zobrazenia, prekliky (v %) a pozície kľúčových slov (v en. Clicks, Impressions, CTR, positions) a vyberieme časový úsek 90 dní.

Teraz vidíme zobrazené kľúčové slová, cez ktoré sa návštevníci najčastejšie prekliknú z vyhľadávača. (V minulosti to bolo možné aj v prostredí Google Analytics, aktuálne to už GA približne 3,5 roka nepodporuje a aktuálne je 78% hľadaných fráz je „not provided“.)

Následne si pozrieme stránky, na ktoré sa dané výrazy zobrazujú najčastejšie a môžeme im zatraktívniť snippet podľa odporúčaní vyššie.

Toto riešenie je, samozrejme, iba pre najviac zobrazované stránky z vyhľadávača. Ak chceme optimalizovať všetky naše stránky, pokračujeme v čítaní.

search analysis
Štatistiky zo Search Console

Podľa veľkosti webu vyberte stratégiu

Ak má váš web málo stránok, má zmysel si vytvoriť popisy pre vyhľadávače aj manuálne. Minimálne pre hlavnú stránku a pre stránky jednotlivých kategórií, či už ste eshop, alebo poskytujete služby.

V prípade väčšieho webu/eshopu to však môže byť problematické a vtedy popisy generujeme.

Ako správne tvoriť titulky a popisy?

1. Máte veľký web alebo eshop? Generujte optimalizované snippety!

Ak máte desiatky kategórií a podkategórií, môžete popisy vytvoriť aj automaticky v spolupráci s vaším programátorom.

Ešte raz sa pozorne pozrime na prvý obrázok so snippetom Heureky. Bingo! Popisy sú generované!

Heuréka - generované popisky

Generovanie titulku

Titulok sa skladá z dvoch častí, napr. náš titulok v sekcii o optimalizácií pre vyhľadávače je: Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) | Pizza SEO.

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je jedinečná časť titulku, lebo sa na každej stránke mení podľa názvu sekcie. Pizza SEO je všeobecný titulok, ktorý je na každej stránke rovnaký, pretože reprezentuje našu značku na webe a vo vyhľadávači.
Znak | (pipe) je bežne používaný oddeľovač týchto dvoch častí titulku, niekedy sa používa aj znak – (pomlčka).

Pri generovaní môžeme použiť stratégiu Heureky a do titulku generovať napr. názov produktu, slovo „od“ a cenu produktu, a druhú všeobecnú časť titulku „- Heureka.sk“ v prípade eshopu alebo našu logiku titulkov.

Generovanie popisov

Generovanie popisov je na rozdiel od titulkov trocha zložitejšie.
Často narážame na klasický problém, kde má eshop napr. 200 kategórií a podkategórií a písanie popisov by bolo extrémne časovo náročné, preto použijeme generovanie na základe parametrov.
Samozrejme, treba si spraviť základný popis vo vhodnej dĺžke, pretože treba počítať, že sa môže predĺžiť pri produktoch s dlhším názvom a potom by ho vyhľadávač klasicky orezal ako v prípad č.2 vyššie. Odporúčame preto po generovaní všetky popisy manuálne skontrolovať cez príkaz „site:nazovwebu“ (bez www a http).

Príklad vzorca pre generovanie popisov:

Pozrite si xxx produktov v kategórii yyy. Zakúpte yyy ešte dnes a poštovné máte pri objednávke nad 70€ zadarmo!

xxx – počet produktov v jednotlivej kategórii

yyy – názov kategórie

Výsledkom generovania vzorca môže byť popis:

Pozrite si 175 produktov v kategórii výživové doplnky. Zakúpte výživové doplnky ešte dnes a poštovné máte pri objednávke nad 70€ zadarmo!

A čo SEO faktory?

  • Ak máme kategórie správne pomenované, tak v popise máme dvakrát kľúčové slovo -> OK
  • V popise sa menia dva parametre, čiže popis nie je duplicitný -> OK
  • Druhá časť popisu obsahuje výzvu konať (call to action) a „volá“ návštevníka na web -> OK

Správne vytvorené titulky a popisky a spokojný používateľ

2. Máte menší web? Optimalizujte snippety manuálne!

Ak máte menší web, nemusíte sa trápiť technickými záležitosťami s programátorom a môžete si vhodné popisy spraviť aj sami. V ľubovoľnom editore (v našom prípade Libre Office) si označíme text, ktorý chceme použiť ako popis alebo titulok, a zistíme tak jeho dĺžku.

Tento postup môžeme použiť na všetky veľkosti webov, ale pri väčších weboch to bude oveľa zdĺhavejšie.

manualny cek dlzky popisu

Zisťovanie počtu znakov popisu v prostredí programu Libre Office

3. Pridajte mikroformáty

A na záver náš snippet „vytunujeme“ mikroformátmi, „zväčšíme“ priestor, ktorý zaberajú naše výsledky vo vyhľadávači a zvýšime tak preklik na naše stránky!

  • Základný mikroformát pre eshop „Product“ zobrazuje pri výsledku na google.sk najmä cenu, menu a či je daný tovar skladom
  • Základný mikroformát Review“ zobrazuje pri výsledku na google.sk najmä vizuálne hodnotenie v hviezdičkach, celkové skóre hodnotenia a počet hlasov
  • Pokročilý mikroformát „Breadcrumbs“, ktorý zatraktívni URL adresu webu a zobrazí ju v priateľskom formáte, napr.: Home > Books > Authors > Stephen King > The Stand

O ďalších pokročilejších možnostiach si môžete prečítať v našich starších článkoch o mikroformátoch, kde sme sa tejto problematike venovali podrobnejšie.

Samozrejme, zaindexovanie webu s mikroformátmi trvá nejaký čas. Z našej skúsenosti sa vyššie spomenuté mikroformáty začnú zobrazovať v priebehu niekoľkých týždňov.

Rozdiely v snippete na Mobile vs. PC

Začiatkom roka 2015 vyhľadávač Google zlepšil použiteľnosť pri vyhľadávaní na mobile a všetky weby, ktoré majú mobilnú verziu alebo responzívny web, majú pri výsledku zobrazený text „Optimalizované pre mobily“.

Zobrazovanie popisov pri vyhľadaní na mobilných zariadeniach

Návštevnosť z mobilných zariadení stále rastie. Preto zvážte responzívny web a získavajte viac návštev na web vďaka optimalizovanému webu pre mobilné zariadenia.

A na záver?

Atraktivita snippetu zvyšuje mieru prekliku z výsledkov vyhľadávania. Čím viac optimalizovaných informácií poskytnete vyhľadávačom, tým väčšie miesto vo výsledkoch získate. Mikroformát hodnotenia púta navyše pozornosť hviezdičkami, responzívny web špeciálnou „nálepkou“ od Google. Výzva konať v popise webových stránok zas pomôže presvedčiť používateľa, aby prešiel práve na váš web.

Na každom detaile teda záleží – preto má význam, aj keď len postupne, zapracovať čo najviac odporúčaní pre lepšie výsledky vo vyhľadávačoch!

Kontaktný formulár

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.
Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
SEO
int(11)

2 responses to “Vytunujte popisy vášho webu vo vyhľadávači na 100%!

Comments are closed.
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter