Basta Digital logo

Zabudni na mňa Google, bol to iba flám

2 min čítania
Andrej Salner
Senior konzultant

„Zabudni na mňa, bol to iba flám“, spieval Peter Stašák a teraz to môžete Googlu zaspievať aj vy, rozhodol dnes Európsky súdny dvor.

Súd rozhodol v poradnom rozsudku, že vyhľadávač zodpovedá za spracúvanie osobných údajov zo stránok prevádzkovaných inými subjektami: „…v prípade, že v nadväznosti na vyhľadávanie uskutočnené na základe zadania mena určitej osoby zoznam výsledkov zobrazí odkaz na webovú stránku, ktorá obsahuje informácie o dotknutej osobe, predmetná osoba sa môže priamo obrátiť na poskytovateľa vyhľadávača alebo v prípade, že ten nevyhovie jej žiadosti, na príslušné orgány, aby za určitých podmienok dosiahla odstránenie tohto odkazu zo zoznamu výsledkov.“

Konkrétny prípad sa týkal španiela Maria Costeja Gonzalesa – na Európsky súdny dvor sa v jeho veci s otázkami obrátil španielsky súd. Gonzalesovi sa nepáčilo, že pri hľadaní jeho mena v Google, sa vo výsledkoch objavila 16 rokov stará informácia ohľadom nútenej dražby na vyrovnanie jeho dlhov zo sociálneho poistenia.

Informácia o dražbe domu španiela z novín La Vanguardia z roku 1998

 

 

Súdny dvor uviedol, že vyhľadávač Google umožňuje nájsť informácie o mnohých aspektoch súkromného života osoby, ktoré „bez uvedeného vyhľadávača by pravdepodobne mohli byť len veľmi zložito vzájomne prepojené“.

Kým vo všeobecnosti podľa súdu prevažuje právo osoby nad záujmom ľudí, ktorí by chceli tieto informácie vyhľadať, u ľudí aktívnych vo verejnom živote to môže byť naopak.

Ak sa vám teda nepáči o vás dostupná informácia v Google a neexistuje silný verejný záujem aby bola nájditeľná, môžete Google (a samozrejme aj akýkoľvek iný vyhľadávač) požiadať o jej odstránenie. Ak odmietne, môžete sa obrátiť na úrad zodpovedný za ochranu osobných údajov. Dôležité je, že sa rozhodnutie týka aj informácií, ktoré sú pravdivé a ich zverejnenie bolo legálne.

Ide o aplikáciu „práva byť zabudnutý“, ktoré navrhla Európska komisia a v roku 2012 schválil Európsky parlament.

Samozrejme, rozhodnutie sa netýka len textových výsledkov, ale pokrýva aj fotky zo starých flámov. Ak ste sa teda neriadili štandardnými odporúčaniami a dnes vám sťažuje hľadanie práce verejne viditeľná ožratá fotografia, onedlho by sa malo dať požiadať o jej odstránenie z výsledkov vyhľadávania.

Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora má poradný charakter pre súdy pri uplatňovaní smernice ale nie je možné sa proti nemu odvolať.

Google teda bude musieť pripraviť mechanizmus, ktorým sa bude dať žiadať o odstránenie takýchto výsledkov (UPDATE 30.5.2014: tu je nový formulár https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch). Z hľadiska online reputačného manažmentu pre jednotlivcov sa nám preto možno uľahčí práca, hoc mnohí klienti, ktorí riešia výsledky pri hľadaní svojho mena, sú verejne činné osoby a výsledok žiadosti u Google preto nemusí byť vopred jasný.

(Použitý obrázok ceruzky od Alex Morfin (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons)

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter