Basta Digital logo

Operátory vyhľadávania na Googli

8 min čítania
Silvia Balejčíková
Konzultantka

Denne vyhľadávame množstvo kľúčových slov a to, že Google vráti stovky výsledkov, je niekedy dvojsečná zbraň. V záplave odkazov sa nám napríklad môže stratiť práve ten, ktorý hľadáme.

Vyhľadávacie operátory pomáhajú dostať sa k výsledkom, ktoré by ste inak zrejme nenašli. Zistite, ako vám jednotlivé operátory môžu pomôcť a kedy je vhodné ich použiť! Na záver vám ukážem päť praktických príkladov, ktoré vám uľahčia život.

Čo sú vyhľadávacie operátory v Googli?

Google nám na naše dopyty niekedy dáva príliš veľa odpovedí a často sa stáva, že medzi prvými výsledkami vyhľadávania nie je ten, ktorý chceme vidieť. V takom prípade môžeme Googlu pomôcť spresnením hľadaného výrazu – použitím vyhľadávacích operátorov.

Základné operátory

Základnými operátormi si môžete spresniť vyhľadávací výraz tak, že napríklad zadáte presnú zhodu, vylúčite niektoré slová, vyhľadáte viac variantov kľúčových slov alebo poviete Googlu, aby vám doplnil slovo, na ktoré si neviete spomenúť.

“ ” (presná zhoda)

Ak hľadaný výraz vložíte do úvodzoviek, Google vám vráti výsledky, ktoré obsahujú iba presne zadanú frázu. Toto sa nevzťahuje na diakritiku – ak zadáte výraz bez diakritiky, dostanete aj výsledky napísané s diakritikou.

Tento operátor používame, ak poznáme presný názov produktu, udalosti, služby alebo akéhokoľvek hľadaného výrazu, ktorý chceme nájsť, pretože vďaka nemu „odfiltrujeme“ nerelevantné či len vzdialene súvisiace výsledky. Presnú zhodu oceníme napríklad pri hľadaní dvoj- a viacslovných spojení (napr. krstné meno a priezvisko), pretože ich Google nebude vyhľadávať oddelene.

Operátor presná zhoda
Príklad použitia operátora “”.

OR (buď/alebo)

Operátor OR vám pomôže, keď potrebujete vyhľadávať podľa viacerých kľúčových slov súčasne. Inak povedané, ak medzi dve (alebo viaceré) hľadané heslá vložíme operátor OR, Google zobrazí výsledky tých stránok, ktoré obsahujú aspoň jedno zo zadaných kľúčových slov.

Nezabudnite OR napísať veľkými písmenami, inak ho Google bude považovať za súčasť hľadanej frázy. Rovnaký výsledok dosiahnete, aj keď medzi dve alebo viac slov napíšte znak pipe „|“ (zvislá čiara).

Operátor vyhľadávania OR
Príklad použitia operátoru OR.

– (vylúčenie slova z vyhľadávania)

Znak mínus (pomlčka) vylúči z vyhľadávania slovo, pred ktoré ho vložíme. Pomlčku je potrebné napísať tesne pred neželané slovo bez medzery. Výsledky, ktoré Google následne zobrazí, budú pochádzať zo stránok, na ktorých sa zadaný výraz nenachádza.

Znak mínus je ideálny na vylúčenie určitého nerelevantného slova, vďaka čomu svoje vyhľadávanie nasmerujete želaným smerom.

Operátor vyhľadávania -
Príklad použitia operátora –

* (divoká karta/wildcard)

Hviezdička vo vyhľadávaní zastupuje znak v slove alebo celé slovo vo fráze či vete.
Môžete ju napríklad použiť, keď si nie ste istí, ako správne napísať určité slovo, alebo si neviete spomenúť na niektoré slovo z frázy.

Ak chcete napríklad vyhľadať konkrétneho človeka, ale poznáte iba jeho priezvisko, stačí namiesto jeho krstného mena vložiť do vyhľadávania hviezdičku. Google vráti zoznam stránok s textom, ktorý obsahuje slovo či frázu, po ktorej nasleduje zadané slovo.

Google operátor *
Príklad použitia operátora *

.. (rozpätie)

Dve bodky medzi číselnými hodnotami prikážu Googlu hľadať výsledky ohraničené danými hodnotami. Môžete ich použiť na vyhľadávanie výsledkov v rôznych rozpätiach hodnôt, napríklad cien alebo rokov.

Operátor vyhľadávania ..
Príklad použitia vyhľadávacieho operátora ..

 

€ (euro), $ (dolár)

Znak eura € môžete použiť spolu s číselnými hodnotami vtedy, keď hľadáte konkrétny produkt či službu za konkrétnu cenu. Analogicky sa dá použiť znak dolára $.

Znak je potrebné uvádzať tesne pred hľadanú sumu a bez medzery. Ak chcete nájsť sumu, ktorá bude presná na centy, použite bodku, nie čiarku; napríklad takto: €9.99. Tento operátor je však zatiaľ lepšie využiteľný pre anglické vyhľadávanie.

Operátor vyhľadávania $
Príklad použitia operátora $

Pokročilé operátory

Pomocou pokročilých operátorov môžete vyhľadávať v rôznych častiach stránok, napríklad v URL adrese, obsahu stránky, titulku alebo v klikateľnom odkaze, prípadne môžete vyhľadávať rôzne typy súborov, definície a podrobnosti o konkrétnej webovej stránke.

site: (hľadanie na konkrétnej doméne)

Operátor site: nájde zadané výrazy iba na určenej doméne alebo konkrétnej URL adrese. Za operátor site zadajte bez medzery požadovanú doménu a nakoniec hľadaný výraz.

Operátor site: môžete použiť aj vtedy, keď hľadáte určitý výraz, ale zaujímajú vás iba výsledky z konkrétnej domény, napríklad .sk. Vtedy stačí za operátor napísať iba doménu a Google bude vyhľadávať relevantné výsledky iba na stránkach registrovaných na tejto doméne (napríklad site:sk). Okrem toho môžete tento operátor použiť aj na výpis všetkých stránok určitej domény s daným výrazom (napr. site:gorila.sk).

Vyhľadávací operátor site:
Príklad použitia operátora site:

intitle:/allintitle: (vyhľadanie slova/frázy v titulkoch)

Pomocou operátorov intitle: a allintitle: môžete cez Google vyhľadávať zadané slovo alebo celú frázu v nadpisoch vyhľadávania. Je to teda „štandardné“ vyhľadávanie s tým rozdielom, že výsledky hľadá iba v nadpisoch. Operátor s dvojbodkou napíšte tesne pred hľadaný výraz či frázu, a opäť bez medzery.

Operátory intitle: a allintitle: sa dajú dobre využiť pri hľadaní produktu s konkrétnym názvom, duplicitného obsahu alebo článkov s rovnakým nadpisom.

Operátor vyhľadávania intitle:
Príklad použitia operátora intitle:

intext:/allintext: (vyhľadanie slova/frázy v obsahu stránky)

Tieto operátory sú veľmi podobné predchádzajúcim, no na rozdiel od nich vyhľadávajú slovo alebo celú frázu v textovom obsahu stránky. Po zadaní výrazu za operátor vám Google vráti výsledky stránok, ktoré vyhľadávané slovo alebo frázu obsahujú v textových častiach stránky.

Ak teda hľadáte určitý výraz, ale nezaujíma vás obsah nadpisu, stačí pred hľadané heslo napísať intext: (s dvojbodkou a bez medzery). Operátor sa dá taktiež využiť pri hľadaní duplicitného obsahu a výrazov, ktoré by sa mali nachádzať v texte.

Vyhľadávací operátor allintext:
Príklad použitia vyhľadávacieho operátora allintext:

inurl:/allinurl: (vyhľadanie slova/frázy v URL adrese)

Ak vo vyhľadávaní použijete operátor inurl:, Google vám zobrazí tie výsledky, ktoré obsahujú slovo zadané za operátorom v URL adrese. Ak chcete vyhľadať viac slov v URL adrese, použite operátor allinurl: a Google vráti výsledky vyhľadávania, ktoré vo svojej URL adrese obsahujú všetky slová zadané za operátorom.

Tieto operátory využijete, ak chcete zobraziť presnú URL adresu a ste si istí iba kategóriou, prípadne ak hľadáte napríklad blogové weby alebo ak chcete nájsť informácie o konkrétnom produkte.

Operátor vyhľadávania allinurl:
Príklad použitia operátora allinurl:

inanchor:/allinanchor: (vyhľadanie stránok, na ktoré vedie odkaz s hľadaným slovom/frázou)

Google po zadaní operátora inanchor: zahrnie do výsledkov vyhľadávania také stránky, na ktoré smerujú odkazy z iných stránok obsahujúcich v prelinkovanom texte výraz zadaný za operátorom. Ak napríklad zadáme do Googlu allinanchor:harry potter, vo výsledkoch vyhľadávania budú stránky, na ktoré vedú odkazy s textom „harry potter“.

Operátor môžete napríklad použiť, keď chcete zobraziť najrelevantnejšie stránky pre určité slovo.

Operátor vyhľadávania allinanchor:
Príklad použitia operátora vyhľadávania allinanchor:

related: (vyhľadanie podobného webu)

Operátor related: vyhľadáva podobnú webovú stránku z hľadiska obsahu alebo významu. Môžete ho využiť pri hľadaní konkurencie alebo pri hľadaní obsahovo podobného webu. Zatiaľ je však jeho použiteľnosť pri slovenských webových stránkach skôr výnimkou ako pravidlom.

Operátor related:
Príklad použitia operátora related:

filetype: (vyhľadanie konkrétneho formátu súboru)

Operátor filetype: vyhľadá súbor určitého formátu ako napríklad .doc, .pdf, .jpeg alebo .gif.
Vyhľadávanie rôznych súborov sa dá dobre využiť napríklad vtedy, ak na stiahnutie hľadáte dokumenty týkajúce sa určitej témy.

Operátor vyhľadávania filetype:
Príklad použitia operátora filetype:

define: (vyhľadanie definície výrazu)

Operátor define: vyhľadá definíciu pre zadané slovo alebo frázu z viacerých zdrojov. Ak zadáte operátor na konci s dvojbodkou, Google zobrazí iba definície pre zadané slovo. Ak dvojbodku vynecháte a za operátor napíšte viacslovné spojenie, Google zobrazí definíciu pre slovné spojenie a do výsledkov vyhľadávania zahrnie aj iné relevantné stránky. Takéto pokročilejšie použitie operátora však zatiaľ lepšie funguje pri anglických výrazoch ako slovenských.

Vyhľadávací operátor define:
Príklad použitia vyhľadávacieho operátora define:

cache: (zobrazenie záznamu vyrovnávacej pamäte)

Pomocou operátora cache: a zadania URL adresy zobrazíte posledný záznam stránky z vyrovnávacej pamäte Googlu.

Operátor cache: je dobré použiť napríklad vtedy, keď je na URL adrese chyba 404 (stránka už neexistuje) alebo sa vyskytne iný problém s načítaním webu. Tento operátor využijete aj v prípade, ak niekto medzičasom stránku pozmenil a chcete vidieť jej staršiu verziu tak, ako ju zachytil Google.

Operátor cache:
Výsledok použitia operátora cache:

link: (vyhľadanie domén odkazujúcich na určitú stránku)

Tento operátor vyhľadá iné domény vedúce na stránku, ktorú zadáte za operátorom. Google však nezobrazí všetky zaindexované stránky s odkazom na konkrétny web, ale iba určitú vzorku. Často zahrnie do výsledkov vyhľadávania aj podstránky z vyhľadávaného webu.
Môžete ho použiť pre rýchly náhľad stránok, ktoré smerujú na zadaný web.

Operátor vyhľadávania link:
Príklad použitia vyhľadávacieho operátora link:

info: (zobrazenie informácií o stránke)

Pomocou operátora info: sa pri zadaní konkrétnej webovej stránky dostanete na tzv. Google „rázcestník“. Môžete si zobraziť tieto typy výsledkov pre zadanú webovú stránku:

  • posledný záznam vyrovnávacej pamäte Googlu (ako operátor cache:),
  • významovo alebo obsahovo podobné stránky (ako operátor related:),
  • indexované stránky daného webu (ako operátor site:),
  • stránky, ktoré v texte obsahujú zadanú webovú stránku (ako operátor presnej zhody “”).
Vyhľadávací operátor info:
Príklad použitia operátora vyhľadávania info:

5 praktických príkladov, ako využiť operátory pri SEO

Vyhľadanie kľúčového slova na prelinkovanie v rámci webu

Pri optimalizovaní webových stránok je potrebné interné prelinkovanie stránky. Kľúčové slová na konkrétnej stránke nájdete napríklad pomocou takejto kombinácie operátorov:

site:priklad.sk kľúčové slovo

prípadne

site:priklad.sk “kľúčové slovo”

Potom už stačí vybrať vhodné stránky a v CMS nastaviť prelinkovanie.

Kontrola migrácie na HTTPS

Pre kontrolu úspešnosti migrácie webu môžete skombinovať operátor site: a vylúčiť z vyhľadávania stránky obsahujúce https. Zápis by potom vyzeral takto:

site:priklad.sk -inurl:https

Ak následne zistíte, že niektoré stránky Google ešte stále indexuje bez https, môžete pomocou operátora cache: zistiť, či už bol Google bot na vašej stránke.

Odhalenie duplicitného obsahu/plagiátorstva

Plagiátorstvo alebo duplicitný obsah môžete odhaliť tak, že vyhľadáte presnú zhodu s časťou textu, ktorú máte na stránke, a zároveň z výsledkov vyhľadávania vylúčite vašu webovú stránku:

“dlhšia časť textu alebo fráza” -site:priklad.sk

Vyhľadanie blogu, ktorý sa venuje určitej téme

Keď chcete nájsť blogy venujúce sa určitej téme, napr. zdraviu alebo móde, môžete zadať do vyhľadávania Googlu výraz v takejto podobe:

téma inurl:blog OR intitle:blog

Tak si jednoducho vyfiltrujete zoznam vhodných blogov, s ktorými môžete ďalej pracovať.

Vyhľadanie zmienok o spoločnosti

Pri získavaní spätných odkazov sa oplatí hľadať aj zmienky o spoločnosti na iných stránkach a pokúsiť sa tak získať spätný odkaz. Pomocou operátorov presnej zhody “” a vylúčenia stránky danej spoločnosti si ľahko vyfiltrujete výsledky vyhľadávania so zmienkou danej spoločnosti:

“spoločnosť s.r.o.” -inurl:strankaspolocnosti.sk

TIP na záver: V prípade, ak vo svojom vyhľadávaní chcete použiť veľa operátorov naraz, môžete ich ohraničiť pomocou zátvoriek ( ), a tým ich logicky usporiadať podobne ako v matematickom zápise.

Zoznam vyhľadávacích operátorov v Googli

Na záver si môžete prezrieť všetky vyššie uvedené operátory so stručným popisom v tabuľke alebo si pozrite pomôcku na spresnenie vyhľadávania od Google.

[supsystic-tables id=23]

Z vlastných skúseností viem, že sa pri vyhľadávaní oplatí venovať niekoľko sekúnd navyše zadaniu vhodných operátorov. Vďaka nim zefektívnite svoje vyhľadávanie na Googli a omnoho rýchlejšie sa tak dopracujete k žiadanému výsledku.

Verím, že oceníte aj päť praktických tipov, ktoré často využívame v SEO tíme. Ako ste na tom vy? Používate niektoré kombinácie alebo iné, ktoré som nespomenula? Napíšte mi vaše tipy do komentárov!

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
SEO
int(11)
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter