Basta Digital logo

SEO trendy v roku 2021

4 min čítania
Daniel Duriš
Lead konzultant
Optimalizácia pre vyhľadávače sa mení. Dokonca samotný názov nie veľmi dobre vystihuje to, o čo sa pokúšame. Dnes by sme tento odbor mohli nazvať skôr ako vychádzanie návštevníkom v ústrety. Je váš web pripravený na SEO v roku 2021 a neskôr?

SEO je používateľská skúsenosť

Vidíme dlhodobý príklon k sústredeniu sa na návštevníka. O tom nehovoria iba autority SEO odvetvia, ale samotné algoritmy Google pracujú na posudzovaní webov z pohľadu fungovania návštevníkov.

Je web pomalý alebo sú texty zle čitateľné, obrázky gigantické, skrolovanie sa správa neštandardne, na mobile si stránku nedokážete pozrieť? Zabudnite na zaujímavé pozície v Google. Čo nie je dobre pre návštevníka, nie je dobré ani pre Google (s niektorými výnimkami).

Či už ide o rýchlosť webu, posudzovanie faktorov Core Vitals pokrývajúcich používateľskú skúsenosť, splynutie mobilného indexu s desktopovým, učiaci sa algoritmus BERT pre lepšie porozumenie reči a ďalšie zmeny, všetko to smeruje k prioritizácii používateľského zážitku na webe.

Je jedno, aké zariadenie používateľ má, aký pomalý alebo rýchly je jeho internet, dôležité je ponúknuť mu žiadaný obsah bez bariér. A ešte predtým ako tento obsah dostane návštevník, musí ho dostať a porozumieť mu vyhľadávač.

Tento prístup vychádza z toho najlepšieho (a často neprávom opomínaného) zo základov, na ktorých web stojí:

  • štandardov (rovnaké fungovanie stránok pre všetkých),
  • prístupnosti (obsah prístupný bez ohľadu na zdravotné alebo technické obmedzenia) a
  • použiteľnosti (návštevníkovi uľahčujeme prechod k jeho cieľu na webe).

Cieľom je sprevádzať potenciálnych návštevníkov na celej ceste – od prvého hľadania cez porovnávanie, rozhodovanie, konverziu (nákup, kontakt, rezervácia atď.) až po reklamácie a riešenie problémov. Obsah pokrýva zámer potenciálnych návštevníkov, ale sústredíme sa aj na budúcnosť. Vyzdvihujeme hodnotu návštevníka v dlhodobom horizonte (je predsa ťažšie osloviť niekoho nového, ako sa ozvať starému známemu, že?).

SEO je automatizácia

Automatizácia nás odbremeňuje od rutinnej manuálnej práce a takto nám poskytuje čas na aktivity, kde je prínos človeka (zatiaľ) nenahraditeľný. Hovorím o kreativite (zaujímavý článok podložený vlastnými skúsenosťami robot nenapíše), analytickom prístupe (big picture dáta ako podklady pre rozhodovanie) a stratégii (plánovanie do budúcnosti na základe dát).

Využívame stále schopnejšie nástroje, ktoré dokážu prejsť tisíce URL adries za pár (desiatok) minút alebo také, ktoré nám za pár sekúnd poskytnú prehľad o vyhľadávaniach v danej lokalite.

Mnohé systémy správy webu a obsahu ako WordPress za nás robia množstvo práce – automatické presmerovania po zmene adresy, kánonické adresy pre elimináciu duplicít, dodatočný kód pre lepšie pochopenie robotmi (o tom nižšie).

O to jednoduchšie sa nám potom tvorí obsah bez nutnosti rozumieť, čo sa deje v pozadí. Môžeme sa venovať analytike, na ktorú máme viac času. A vďaka výstupom z analytiky založeným na dátach sa vieme jednoduchšie rozhodovať o ďalších strategických SEO aktivitách vrátane obsahu.

SEO je sémantika

V začiatkoch SEO sme dbali o to, aby náš HTML kód bol validný podľa štandardov W3C, aby kódu a obsahu v ňom mohli indexovacie roboty „porozumieť“. Závažnejšie technické chyby dokázali spôsobiť výpadok v pozíciách podobný nedostupnosti webu.

Dnes sme (našťastie) ďalej. Správnosť kódu nám zabezpečujú systémy na správu obsahu typu WordPress, už ani väčšie chyby vyhľadávače „nerozhodia“ a obsah zaindexujú.

O to dôležitejšia je sémantika, ktorá sa nám vrátila v podobe štruktúrovaných dát a rozšírených výsledkov. Je to často kompromis. Ešte viac obsahu poskytujeme v podobe, ktorá umožňuje jeho ľahké strojové spracovanie. Za to dostávame vyššiu viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania ako rich snippets či dokonca featured snippets (aj keď stále nie pre slovenčinu).

Príklon Google k Schema.org znamená, že môžeme očakávať ešte viac rôznych formátov vo výsledkoch vyhľadávania. Už to nebudú iba hodnotenia (hviezdičky), recepty či otázky. Nebude dlho trvať a popísané budú spoločnosti, výsledok kreatívnych činností, miesta, medicínske postupy, výrobky či predmety dennej spotreby, o ktorých niekto na webe napísal.

A čo s tým?

Koncept holistického SEO nie je neznámy. Zmeny na Google v posledných rokoch nás utvrdzujú v tom, že nie je možné riešiť SEO v bubline samostatne. Ako zapadajú vaše SEO aktivity do celkovej marketingovej stratégie? Dopĺňajú sa vhodne s ďalšími zdrojmi návštevnosti ako PPC reklama, newslettery, display kampane, video kampane, pre e-shopy aj porovnávače, affiliátne systémy a iné?

Ešte stále venujete energiu tomu, či ste na prvej pozícii na jednoslovné výrazy, alebo rozmýšľate v širších súvislostiach a cielite otázky, porovnávacie výrazy či iné dlhšie frázy, ktoré súvisia s vašou aktivitou? Mať prvú pozíciu je fajn, ale nemalo by to byť cieľom vašich SEO aktivít. Cieľ je predsa primárne konverzia, nech je už akákoľvek, a sekundárne návštevnosť, resp. viditeľnosť (tretia pozícia s rozšíreným výsledkom je zaujímavejšia ako prvá bez neho). Zamerajte sa aj na nízko visiace ovocie, na ktoré vaše konkurencia zabúda.

Úspešné SEO aktivity naďalej predpokladajú, že technická úroveň vášho webu je zabezpečená. Sústreďte sa na používateľský zážitok, ten nakoniec zahŕňa ako rýchlosť, tak aj správne kontrasty a dobré zobrazovanie na akomkoľvek zariadení. Skúšali ste už surfovať na internete na televízore či čítačke kníh? Je to ťažkopádne aj na najlepších weboch.

Lokálne SEO je značne dôležité. Aj keď pandémia načas spomalila záujem o pobočky a prevádzky, môžeme opäť čakať postupný rast návštev. A pri nich sa tiež rozhodujeme podľa lokality, otváracích hodín a hodnotení (máte ich aktualizované alebo človek príde zbytočne pred zatvorené dvere?).

Tento príspevok naznačuje, akým smerom sa potrebujete s vaším webom uberať, aby ste dokázali naďalej ťažiť z organickej návštevnosti. Ak sú popísané otázky pre vás problematické a chcete ich riešiť, ozvite sa nám pre úvodné zhodnotenie potenciálu. Je to prvý krok pre dobrú viditeľnosť v organických výsledkoch.

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
Digitálny marketing
int(7)
SEO
int(11)
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter