Basta Digital logo

Všetky odtiene SEO: Prečo potrebujete rôznych špecialistov

4 min čítania
Daniel Duriš
Lead konzultant
SEO v konkurenčnom prostredí si dnes vyžaduje niekoľko odlišných špecializácií. Práve preto je najefektívnejším riešením spolupráca rôzne zameraných odborníkov.

Podobne ako iné disciplíny, aj SEO umožňuje sústrediť sa na „big picture” – taký človek je dobrý univerzalista, má široký, všeobecný prehľad vrátane znalosti vývoja odboru – alebo sa špecializovať, teda získať hĺbkový vhľad do SEO aktivít.

Kombinácia oboch je pomerne zriedkavá, vyžaduje si roky predchádzajúcich skúseností so zmenami vo vyhľadávačoch. Práve preto začali SEO agentúry postupne špecializovať jednotlivých ľudí, aby mohli pokrývať svoju podoblasť do hĺbky. Medzi freelancermi nájdeme zväčša špecialistov na jednu oblasť, práve v agentúre dokážeme znalosti spojiť a pokryť tak komplexné SEO aktivity. S akými pozíciami sa dnes v agentúre môžeme bežne stretnúť?

SEO konzultant(ka)

SEO konzultant je univerzalista, ktorý sa v minulosti venoval všetkým špecializáciám. Je teda schopný posúdiť veci v kontexte, rozhodnúť, ktorá aktivita v SEO prinesie rýchlejšie výsledky a, naopak, ktorej sa potrebujeme venovať dlhodobo, aj keď má nižšiu prioritu.

SEO konzultant je niekedy označovaný aj ako SEO stratég. Vidí „big picture”, ale dokáže sa ponoriť do analýzy technického stavu webu a pripraviť súbor SEO odporúčaní. Vie pripraviť aj komplexný audit, analýzu kľúčových slov, či vytvoriť pútavý obsah a spropagovať ho získaním spätných odkazov. Zameriava sa aj na analýzu špecifických SEO problémov webov – prepady pozícií, možné penalizácie, škodlivé spätné odkazy a podobne.

Je prizývaný ku komplexným SEO aktivitám, ako sú migrácie webov, kde dohliada na zachovanie viditeľnosti (pozícií) a organickej návštevnosti. Udržuje si prehľad o novinkách a zmenách vo vyhľadávačoch, aby im včas prispôsobil plán SEO aktivít u klientov.

Ak budete uvažovať, či vôbec so SEO aktivitami začínať, ako ich nastaviť, alebo váš web bude mať veľmi špecifický technický problém, žiadajte stretnutie priamo s konzultantom.

plus Created with Sketch.
Aké zručnosti by mali ľudia v SEO mať? (pýtal sa Search Engine Journal)

Účastníci prieskumu zahlasovali za tieto:
42 % Kritické myslenie
36 % Analytické schopnosti
13 % Schopnosť verejne vystupovať a písať
9 % Technické zručnosti a programovanie

SEO špecialist(k)a

SEO špecialista je človek, ktorý má niekoľko rokov skúseností so SEO aktivitami. Má prehľad v odbore SEO a podieľa sa na aktivitách ako analýza kľúčových slov, tvorba obsahu či priebežné získavanie spätných odkazov. V spolupráci s ďalšími ľuďmi realizuje komplexné SEO audity. Zvláda bežné technické a obsahové SEO.

Niekedy môže byť pozícia označená aj ako SEO analytik, keďže dáta z rôznych nástrojov sú súčasťou dennej práce SEO špecialistu. SEO špecialista tiež pripravuje krátkodobé a strednodobé plány SEO aktivít vrátane špecifík, ako sú lokálne výsledky.

SEO špecialista s vami bude komunikovať o aktivitách v optimalizácii pre vyhľadávače, ako aj reportovať činnosť a dosiahnuté výsledky. Zodpovie vám všeobecné otázky a v prípade špecifických detailov využije znalosti svojich kolegov.

Špecialist(k)a na technické SEO

Takýto špecialista má skúsenosti s tvorbou webov, preto dobre pozná HTML, servery, rozumie rozdielom a špecifikám backendu či frontendu a tomu, ako rôzne technológie vplývajú na SEO. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby bol web vyladený po technickej stránke, či zvládnutie základov ako robots.txt, XML sitemapy, kód so štruktúrovanými dátami a podobne.

V spolupráci s programátormi webu zlepšuje jeho rýchlosť pre lepší používateľský zážitok. Vie obmedziť duplicity v obsahu zavedením kanonizácie či nastavením presmerovaní.

Technicky zameraný SEO špecialista zvyčajne komunikuje s programátormi klienta o zmenách na webe, keďže fungovaniu webov rozumie. Dokáže zhodnotiť zásah programátorov tak, aby nedošlo k vplyvu na pozície a návštevnosť. Ak nástroj Search Console od Googlu reportuje chyby, v spolupráci s vašimi programátormi zabezpečí ich odstránenie.

Link builder(ka)

Link building alebo kampane na získanie spätných odkazov pomáhajú webom priniesť viac návštevnosti z vyhľadávania aj z preklikov cez referaly. Link builder sa zameriava na identifikáciu príležitostí na získanie obsahu, napríklad analýzou linkového profilu konkurencie či vyhľadávaním zmienok alebo tematicky príbuzných webov.

Zameriava sa na hľadanie webov, ktoré sú pre vás relevantné z hľadiska spätných odkazov a návštevnosti. Dokáže nájsť bloggerov či influencerov, ktorých zmienka s odkazom zabezpečí cielenú návštevnosť a zároveň posilnenie webu vo výsledkoch vyhľadávania. Pripravuje aj podklady pre analýzy konkurencie z hľadiska odkazových profilov a viditeľnosti v organickom vyhľadávaní.

Ak máte samostatné PR aktivity mimo internetu (zvyčajne ich zastrešuje PR agentúra alebo mediálna agentúra), informujte o nich vašu agentúru – konkrétne link buildera. Postará sa o to, aby vám takéto aktivity priniesli aj dodatočnú viditeľnosť vo forme zacielených odkazov.

Link builder tiež dokáže zistiť, aké SEO aktivity vyvíja vaša konkurencia – poradí, ako upraviť rozpočty pre silnejšiu online mediálnu viditeľnosť.

Obsahový špecialista/Obsahová špecialistka

Náplňou práce obsahového špecialistu, niekedy nazývaného aj SEO copywriter, je pripravovať taký obsah, ktorý bude atraktívny a udrží si pozornosť návštevníkov.

Obsah nemusí byť iba textový, tvorca obsahu pripravuje aj iné formy, ktoré fungujú – infografiky, prezentácie, videá či podcasty. Na grafických výstupoch spolupracuje s grafikom či grafickým dizajnérom, pri videách či podcastoch zas s ľuďmi od produkcie. Obsahový špecialista si pripravuje vlastné malé analýzy kľúčových slov alebo využíva existujúce komplexné analýzy, ktoré zabezpečil SEO špecialista.

Obsahový špecialista s vami komunikuje o témach, ktoré je vhodné pokrývať u vás na webe alebo externe – umiestnením v médiách. Ak máte nápad na tému, ktorú chcete pokryť, prediskutujte ju práve s obsahovým špecialistom. Pripraví vám publikačný plán tak, aby bol v súlade s celkovou stratégiou SEO aktivít. V prípade vysoko odborných odvetví, ako sú napríklad právo či medicína, bude tvorca obsahu vyžadovať podporu od vás, klienta, ako odborníka na problematiku. Vyhraďte na vašej strane dostatočnú kapacitu človeka, s ktorým môže prebrať plánovaný obsah.

Je užitočné, ak sa špecialisti dokážu vo svojich aktivitách sčasti prekrývať.

Obsahový špecialista dokáže získať spätný odkaz alebo link builder dokáže pozmeniť titulky či meta popisky. Rovnako špecialista na technické SEO niekedy zasiahne do samotného textu stránok.

Všetci vyššie uvedení ľudia používajú popri svojej práci rôzne SEO nástroje – na monitorovanie zmienok a pozícií, analytiku výsledkov vyhľadávania, analýzu kľúčových slov, návštevnosti, konkurencie, odkazového profilu.

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) nabrala na komplexite. Google takmer každý mesiac prináša zmeny v algoritmoch, priebežne sa menia pravidlá na manuálne posudzovanie kvality obsahu, ako aj inštrukcie týkajúce sa technikalít, ako sú štruktúrované dáta či paginácia. Ak do celkového obrazu zaradíme ďalšie platformy či app store optimalizáciu (ASO), je spolupráca viacerých špecialistov nevyhnutná. Jednotlivec sa v SEO už len ťažko môže sústrediť na všetky témy naraz.

Práve agentúra disponujúca tímom spolupracujúcich SEO špecialistov tak dokáže pokryť komplexné SEO aktivity, vrátane špecifických tém, do hĺbky.

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
Digitálny marketing
int(7)
SEO
int(11)
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter