Basta Digital logo

Využívate synergie medzi SEO, search a display reklamou, Facebook reklamou a UX?

4 min čítania
Miroslava Stareková

Ak ste sa rozhodli rozbehnúť za svojimi potenciálnymi zákazníkmi prostredníctvom internetu,  určite na to využívate niektoré z online nástrojov a kanálov ako SEO a obsahový marketing, online reklama či sociálne siete. Ak váš online marketingový mix tvoria aspoň dva zo spomenutých nástrojov, mali by ste zbystriť pozornosť a začať medzi nimi hľadať logické synergie.

Facebook ponúka veľmi presné demografické údaje a poradí si aj s tým, ak niekto klikne na reklamu na mobile, ale nakúpi pohodlne na počítači (Google sa v tom ešte stále len doťahuje). YouTube video vie prispieť v podobe merania reálneho prínosu videa na budovanie povedomia o značke vďaka YouTube Brand Lift. A také AdWords kampane dokážu priamočiaro cieliť aj na ľudí, ktorí o kúpe produktu alebo služby ešte len rozmýšľajú a robia si prehľad.

Ak spojíte dáta a informácie z týchto nástrojov, máte možnosť využitím synergií vytvoriť nadupanú online stratégiu s vysokou šancou preskočiť konkurentov.

SEO napumpované dátami z AdWords

PPC (platená online reklama) a SEO (optimalizácia webov pre vyhľadávače) cielia kľúčové slová, ktoré ľudia hľadajú. PPC má výhodu oproti SEO v tom, že vďaka detailným štatistikám výkonnosti jednotlivých kľúčových slov vieme lepšie a rýchlejšie určiť ich hodnotu.

Veľmi ľahko vyrátame pomer nákladov k výnosom spojeným s konkrétnym kľúčovým slovom či témou. Veľa kľúčových slov však neprináša priamo konverzie ale pri nich asistuje – teda ľudia ich hľadajú, keď si robia prieskum alebo sa rozhodujú ale už nie v poslednej fáze pred nákupom.

Kľúčové slová prinášajúce asistované konverzie sú taktiež dôležité pre online kampane. AdWords vám na rozdiel od SEO rýchlejšie a lacnejšie ukáže, či aj tieto kľúčové slová majú potenciál prinášať dopyty.

Najvýkonnejšie kľúčové slová alebo frázy a témy prinášajúce priamo konverzie alebo asistujúce pri skoršej fáze potom PPC špecialista prinesie (a môže priebežne dopĺňať) SEO špecialistovi ako na zlatom podnose. Bolo by chybou, ak by sa tie slová neobjavili vo vašej SEO stratégii!

Zopár čísel, čo vám ponúka AdWords

Vymakaná display kampaň vďaka dátam z Facebooku

Facebook na rozdiel od Googlu ponúka bohatšie a presnejšie demografické údaje o používateľoch. Zatiaľ čo Google ešte stále u pomerne veľkej časti používateľov vek a pohlavie skôr háda ako vie (v máji 2016 nepoznal pohlavie viac ako 41% používateľov a vek u 47 % používateľov), Facebook ho pozná takmer presne.

Ak je facebooková kampaň súčasťou vašej online stratégie, tak štatistiky minulých alebo aj súčasných úspešných kampaní vám vedia našepkať, kto je vaša cieľová skupina z demografického pohľadu (vek, pohlavie, vzdelanie, záujmy…).

Tieto informácie by bola škoda nevyužiť v AdWords kampaniach napríklad pri demografickom cielení kampaní v obsahovej sieti (v súčasnosti je možné na základe demografických údajov cieliť len v obsahovej sieti, onedlho však už aj na náš trh príde novinka – možnosť demograficky cieliť aj vo vyhľadávacej sieti).

Možno si poviete, že dnes na Facebooku lajkujú všetci všetko a niekedy sú naši fanúšikovia len nesúrodý mix veku a pohlavia. Ale nemusíte sa báť, že vaše štatistiky budú skreslené. Stačí, ak sa zameriate na fanúšikov a sledovateľov, ktorí sú aktívni – vykonávajú rôzne interakcie.

snimka-obrazovky-2016-11-11-o-18-30-44
Demografické dáta interagujúcich fanúšikov na Facebooku získané pomocou nástroja SproutSocial.

Efektívnejšia Facebook video kampaň vďaka dátam z YouTube

YouTube Brand Lift je v našich zemepisných šírkach ešte stále horúca novinka. Tento nástroj ponúkaný Googlom agentúram a väčším klientom meria priamy vplyv vašich YouTube video reklám na vývoj povedomia o vašej značke a to dvoma spôsobmi:

  • dotazníkom
  • porovnaním výsledkov organického vyhľadávania značky dvoma skupinami užívateľov – tými, ktorí video videli a tými, ktorí ho nevideli a to dovtedy, kým nezíska štatisticky významné dáta.

Výsledkom je definovaná skupina užívateľov, u ktorých video reklama splnila cieľ kampane – zvýšila povedomie o značke. Pod výsledkami si môžete predstaviť informáciu, na ktorú cieľovú skupinu (pohlavie, vek) a na akom zariadení najlepšie funguje vaša video reklama v zmysle zvyšovania povedomia o vašej značke.

Na základe výsledkov YouTube Brand Lift viete okamžite upraviť stratégiu video reklám na Facebooku (a samozrejme na YouTube) – upraviť reklamné videá ale aj demografické skupiny, na ktoré ich cielite. Ak napríklad výsledky z YouTube merania Brand Lift ukázali, že na video reklamu najlepšie reagovali muži vo veku 30-40 rokov, tak (len) na nich budeme cieliť aj Facebook video kampaň.

Príklad dát z YouTube Brand Lift

Využite dáta o používaní webových stránok pre všetko ostatné

Existuje mnoho nástrojov, ktoré zaznamenávajú pohyby používateľa a jeho správanie na webovej stránke. Vďaka nim vedia UX špecialisti optimalizovať stránku tak, aby na nej žiaden používateľ nezablúdil.

Tieto nástroje však ponúkajú zaujímavé informácie aj pre iné oblasti online marketingu. Dáta v podobe heatmaps – máp, ktoré farebne odlišujú miesta kliknutí podľa ich frekvencie, alebo videá presne zachytávajúce pohyb používateľa na stránke ukážu napríklad:

  • či návštevník stránky vidí a reaguje na benefity, ktoré ho lákajú v platenej AdWords reklame
  • či ho neruší časť stránky, ktorú prerobil SEO špecialista kvôli kľúčovým slovám.
  • čo sa skrýva za vysokým číslom okamžitej miery odchodu používateľov z podstránok, na ktoré je cielená AdWords reklama alebo posielaná organická návštevnosť.

Vlastne vždy dbajte na to, že…

Ak je internet pre vaše podnikanie dôležitý (a keď toto čítate, tak je!) a aktívne sa venujete zlepšovaniu výsledkov organického vyhľadávania pomocou SEO, budujete si komunitu fanúšikov na sociálnych sieťach, podporujete cielenú návštevnosť cez platené vyhľadávanie alebo budujete povedomie o značke kampaňami v obsahovej sieti či video reklamami, uistite sa, že špecialisti, ktorí vám pomáhajú tieto ciele napĺňať, sa stretnú aspoň raz za 3-6 mesiacov a vymenia si informácie a know-how.

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter