Basta Digital logo

Screaming Frog – povinná výbava pri SEO analýze webu

9 min čítania
Peter Ondko

Dobre vyladený web po technickej a obsahovej stránke je prvým predpokladom na dobré pozície vo vyhľadávačoch. Spĺňa váš web tieto podmienky? Zistíte to vykonaním SEO analýzy. Takáto SEO analýza pomôže odhaliť dôležité nedostatky, ktoré sú prekážkou k získaniu lepších pozícií v organickom vyhľadávaní.

Podrobný SEO audit si vyžaduje veľké množstvo času a úsilia najmä v prípade väčších webov. Ja sa zameriam na to, ako dokážete ušetriť čas využitím automatizovaných nástrojov. Jedným z nich je aj Screaming Frog, ktorý dnes predstavím ako pomocníka pri príprave analýzy webu.

Čo je to Screaming Frog?

Screaming Frog SEO Spider je program, ktorý prehľadáva stránky na webe podobne ako indexovacie roboty vyhľadávačov. Vďaka nemu si môžete skontrolovať web z technického a obsahového hľadiska. Veľkou výhodou tohto šikovného nástroja je to, že je vytvorený presne pre potreby SEO špecialistov. Je vhodný nielen pre menšie stránky, ale aj pre veľké weby s tisíckami podstránok.

Nástroj umožňuje diagnostiku viacerých častí webu:

 • titulky,
 • META popisky,
 • nadpisy,
 • obrázky,
 • interné a externé odkazy,
 • URL adresy,
 • stavové kódy HTTP,
 • a iné.

Všetky tieto údaje sú dôležité pre optimalizáciu stránky pre vyhľadávače. Vďaka Screaming Frog môžete napríklad zistiť, ktoré titulky sú príliš dlhé, alebo nájsť duplicitné a chýbajúce META popisky. Ďalej zistíte, pri ktorých obrázkoch chýba alt text alebo na ktorých stránkach sa nenachádza hlavný nadpis H1. Taktiež zistíte, ktoré stránky sú nefunkčné (stavový kód 404) a mnoho ďalších informácií.

Screaming Frog je dostupný v dvoch verziách. Bezplatná verzia umožňuje prehliadať maximálne 500 stránok webu. S platenou verziou je možné prehliadať neobmedzený počet stránok, pričom stojí £149 na rok.

Na SEO analýzu môžete použiť aj iné nástroje, napríklad OnCrawl, DeepCrawl, Seomator, Spotibo a niekoľko ďalších. My v Pizza SEO však už niekoľko rokov používame nástroj Screaming Frog, ktorý spĺňa naše požiadavky.

Ako na technickú a obsahovú SEO analýzu?

Pri technickej a obsahovej SEO analýze vám odporúčam určite sa zamerať na nasledujúce základné vlastnosti webu.

Titulky

Titulky stránok sú jedným z najdôležitejších on-page SEO faktorov. Keďže sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania, tak je dôležité venovať im dostatok času.

Titulok by mal obsahovať kľúčové slovo, na ktoré cielime, a jeho odporúčaná dĺžka je do 65 znakov. Ak je titulok dlhší, tak ho vyhľadávač skráti a výsledok potom nevyzerá dobre. Každá stránka na webe by navyše mala mať unikátny titulok.

Ukážka skráteného titulku sa nachádza na obrázku nižšie.

dlhý titulok
Skrátený titulok vo výsledkoch vyhľadávania

Stránka má titulok vyplnený, ale nemá správnu dĺžku. Vyhľadávač ho skrátil – všimnite si tri bodky za posledným slovom.

Screaming Frog vyhľadá stránky, ktoré nemajú vyplnený titulok, nájde duplicitné titulky a označí titulky, ktoré sú príliš dlhé.

titulky
Kontrola titulkov v nástroji Screaming Frog

Vďaka týmto zisteniam získate prehľad, ktoré titulky upraviť a zlepšiť si on-page SEO svojej stránky.

titulky
Kontrola titulkov v nástroji Screaming Frog

META popisky

Úlohou META popisku je zhrnúť obsah stránky, pričom má tiež presvedčiť návštevníka, aby vo výsledkoch vyhľadávania preklikol na web.

Mal by obsahovať vhodné kľúčové slová a výzvu na akciu. Jeho dĺžka by nemala prekročiť 156 znakov. Ak je popisok dlhší, tak ho vyhľadávač skráti a výsledok už potom nie je atraktívny.

Ukážeme si rovnaký výsledok vyhľadávania ako predtým.

dlhý meta popisok
Skrátený META popisok vo výsledkoch vyhľadávania

Všimnite si, že stránka má META popisok vyplnený, ale je opäť príliš dlhý. Takže vyhľadávač ho zase skrátil.

Screaming Frog dokáže vytiahnuť META popisky všetkých stránok na webe. Ľahko tak identifikujete stránky bez META popiskov, prípadne nájdete – podobne ako pri titulkoch – duplicitné alebo príliš dlhé META popisky.

meta popisky
Kontrola META popiskov v nástroji Screaming Frog

META popisky si môžete následne upraviť tak, aby vyzerali príťažlivejšie. Vďaka tomu dosiahnete vyššiu mieru prekliku z výsledkov vyhľadávania a získate viac návštevníkov na vašu stránku.

meta popisky
Kontrola META popiskov v nástroji Screaming Frog

O podrobných tipoch, ako si vylepšiť popisky na stránke, písal kolega Tomáš Koleň.

TIP:
Skvelou funkciou v nástroji Screaming Frog je SERP Snippet, ktorý zobrazuje, ako vyzerá stránka vo výsledkoch vyhľadávania. Priamo v rozhraní si môžete prepísať existujúce údaje a skontrolovať si, ako by vyzeral upravený titulok alebo META popis. Screaming Frog vás upozorní, či nový titulok a META popis sú v rámci limitu dĺžky.

serp snippet
SERP Snippet v nástroji Screaming Frog

Hx nadpisy

Zatiaľ čo titulky a META popisky sa uvádzajú v hlavičke a nie sú teda priamo súčasťou obsahu stránky, tak nadpisy H1 – H6 sa už zobrazujú priamo v texte stránky a podieľajú sa na štruktúrovaní obsahu.

Používať Hx nadpisy je dobré aj kvôli lepšiemu členeniu textu a čitateľnosti, čo zlepšuje používateľskú skúsenosť. Odporúča sa použiť práve jeden nadpis H1 na každej stránke. Ďalšie nadpisy H2 – H6 už môžu byť použité aj viackrát.

Screaming Frog vyhľadá stránky, kde nadpisy H1 a H2 chýbajú, a identifikuje tiež duplicity.

nadpisy
Kontrola Hx nadpisov v nástroji Screaming Frog

Stavové kódy HTTP

Stavové kódy HTTP sú informačné kódy, ktoré sú súčasťou odpovede webového servera pri zobrazení stránky. Tieto kódy bližšie spresňujú, ako bola požiadavka spracovaná a či napr. daná URL existuje. Screaming Frog zobrazí stavový kód HTTP každej URL, ktorú na webe našiel.

stavové kódy
Kontrola stavových kódov v nástroji Screaming Frog

Pri SEO analýze je potrebné skontrolovať aj stránky, ktoré sú nefunkčné a vracajú chybový kód 404. Ak je takýchto stránok na webe príliš veľa, pre vyhľadávače to môže byť signál, že o web sa nikto nestará. Dôsledkom by mohol byť pokles pozícií alebo vyradenie niektorých URL adries z indexu. Preto je vždy dôležité nefunkčnú stránku opraviť, napr. presmerovaním cez stavový kód 301 na inú relevantnú adresu.

Ďalším bodom na kontrolu sú spomínané presmerovania. V praxi sa najčastejšie stretávame s dvoma typmi. Prvým je dočasné presmerovanie, ktoré má stavový kód 302, a druhým je trvalé presmerovanie so stavovým kódom 301.

Screaming Frog dokáže skontrolovať presmerovania dvoma spôsobmi. Buď klasickým prechádzaním webových stránok (Spider mode), alebo nahratím zoznamu URL adries (List mode).

Druhý spôsob je skvelé použiť na kontrolu presmerovaní pri migrácii stránky. Ak prechádzate na nový web (zmena redakčného systému, domény, prechod na HTTPS a pod.) a mení sa štruktúra URL adries, tak je potrebné presmerovať staré URL adresy na nové, aby si web udržal pozície vo vyhľadávači. Staré adresy jednoducho nahráte do nástroja a spustíte kontrolu (viď detailný postup). Zamerajte sa hlavne na stavové kódy presmerovaní, správnosť cieľových adries a či nevznikli zacyklené presmerovania (redirect loop).

Nakoniec je ešte dobré skontrolovať aj adresy s chybami servera (kódy 5xx) a adresy, ktoré sú blokované súborom robots.txt.

Obrázky

Screaming Frog dokáže zistiť informácie aj o obrázkoch, ktoré sa nachádzajú na stránke. Zistí ich veľkosť a alternatívny text (alt).

obrázky
Kontrola obrázkov v nástroji Screaming Frog

Dátovo veľké obrázky spomaľujú načítavanie stránky. Keďže rýchlosť je jeden z hodnotiacich faktorov Googlu, obrázky je potrebné optimalizovať. Správny formát a komprimácia obrázkov môže znížiť veľkosť stránky, čo spôsobí jej rýchlejšie načítanie.

Taktiež je dobré, ak obrázky budú mať vyplnený alternatívny text.

O ďalších technikách, ktoré zvyšujú rýchlosť načítania webu, písal kolega Daniel Duriš.

Komunikačný protokol

Pri kontrole odporúčam pozrieť aj komunikačný protokol stránok. Stránky môžu používať nezabezpečený protokol HTTP alebo zabezpečený protokol HTTPS. Jednoznačne vám odporúčame používať zabezpečený protokol HTTPS, keďže taktiež patrí k hodnotiacim faktorom a môže pomôcť zlepšiť pozície.

komunikačný protokol
Kontrola komunikačného protokolu v nástroji Screaming Frog

Vďaka Screaming Frogu si môžete overiť, či ste prechod na HTTPS vykonali správne.

Kanonická verzia stránky

Mnoho webov má problém s duplicitným obsahom. Pri jeho neriešení môže dôjsť k napr. poklesu pozícií, neindexovaniu obsahu vyhľadávačmi a v extrémnom prípade môže byť web penalizovaný.

Duplicitný obsah vzniká vtedy, ak sa rovnaký obsah nachádza na viacerých URL adresách. Buď ide o kopírovanie textu medzi stránkami, alebo ide o technický problém s nesprávne naprogramovaným webom.

Duplicitné adresy často vznikajú v e-shopoch pri filtrovaní produktov, keď vznikajú napr. takéto adresy:

 • http://www.example.com/kategoria
 • http://www.example.com/kategoria?sort=name
 • http://www.example.com/kategoria?sort=price

V takomto prípade je potrebné nastaviť pre tieto adresy kanonickú verziu URL:
<link rel=”canonical” href=”http://www.example.com/kategoria” />

Vďaka tomuto kanonickému odkazu poskytneme vyhľadávačom informáciu o tom, ktorá URL adresa je originál a ktoré URL sú duplicitné a nie je potrebné ich indexovať. Výsledkom bude prečistenie indexovaného obsahu vo vyhľadávačoch a odstránenie duplicitných adries.

canonical
Kontrola kanonickej verzie stránky v nástroji Screaming Frog

Vďaka nástroju Screaming Frog je možné jednoducho skontrolovať, či máte na webe kanonické verzie URL správne zapracované.

Navyše po kliknutí pravého tlačidla na URL adresu si viete o nej pozrieť dodatočné informácie. Môžete napríklad skontrolovať indexáciu stránky vo vyhľadávačoch alebo zobraziť spätné odkazy, ktoré vedú na danú stránku (cez externé služby).

screaming frog

Hreflang

Ak je web preložený do iných jazykov, tak je dôležité jednotlivé jazykové verzie správne označiť pomocou značky hreflang.

hreflang
Kontrola značky hreflang v nástroji Screaming Frog

V nástroji Screaming Frog si viete tiež overiť implementáciu inštrukcií hreflang.

3 pokročilé tipy

Na záver vám ešte ponúkam tri pokročilé tipy pre efektívnejšiu prácu so Screaming Frogom.

1. Ako vylúčiť adresy
Screaming Frog umožňuje vylúčiť niektoré webové adresy z prehľadávania pomocou regulárnych výrazov. Adresa zhodná s vylúčením nie je potom prehľadávaná.

Vylúčenie adries sa nachádza v hornom menu v časti Configuration – Exclude.

vylúčenie adries
Vylúčenie adries v nástroji Screaming Frog

Následne sa otvorí okno s textovým poľom, do ktorého je možné vložiť regulárne výrazy.

vylúčenie adries
Vylúčenie adries v nástroji Screaming Frog

Tu sú niektoré príklady regulárnych výrazov –

Vylúčenie konkrétnej webovej adresy:
http://www.example.com/vylucena-adresa.html

Vylúčenie priečinku:
http://www.example.com/vyluceny-priecinok/.*

Vylúčenie obrázkov vo formáte jpg:
.*jpg$

Vylúčenie adries, ktoré obsahujú určitý výraz:
.*výraz.*

Prehľadávanie obrázkov, CSS, JS a SWF súborov možno zakázať aj jednoduchšie, a to priamo v konfigurácii nástroja, ktorá sa nachádza v hornom menu v časti Configuration – Spider.

konfigurácia
Konfigurácia nástroja Screaming Frog

2. Ignorovanie súboru robots.txt
Ak vyvíjate novú verziu webu a chcete ju automatizovane skontrolovať, Screaming Frog môže stránky ignorovať. Dôvodom je, že v súbore robots.txt sa nachádza informácia pre roboty, aby nenavštevovali developerskú verziu.

Disallow: /dev-verzia/

V Screaming Frogu je však možné nastaviť ignorovanie súboru robots.txt. Nastavenia sa nachádzajú v hornom menu v časti Configuration – robots.txt – Settings.

nastavenie robots.txt
Nastavenie súboru robots.txt v nástroji Screaming Frog

Následne už len stačí vybrať ignorovanie súboru robots.txt.

ignorovanie robots.txt
Ignorovanie súboru robots.txt v nástroji Screaming Frog

Vďaka tomu Screaming Frog dokáže prehliadať aj stránky, ktorých indexácia je zakázaná.

3. Kontrola URL adries cez sitemap.xml
V bezplatnej verzii nástroja je možné prehliadať maximálne 500 adries. Poradím vám, ako tento limit obísť. Zmeňte si režim na List a dokážete tak skontrolovať neobmedzené množstvo URL adries.

list mode
Režim List v nástroji Screaming Frog

V tomto režime potrebujete nahrať zoznam adries, ktoré chcete skontrolovať. Uľahčiť si to môžete tým, že nahráte priamo súbor sitemap.xml.

Zvoliť môžete jeden súbor sitemap alebo súbor sitemap index, ktorý obsahuje viaceré sitemapy.

sitemap.xml
Stiahnutie súboru sitemap.xml v nástroji Screaming Frog

Nakoniec už len stačí zadať URL adresu, na ktorej sa súbor sitemap nachádza.

stiahnutie sitemap.xml
Stiahnutie súboru sitemap.xml v nástroji Screaming Frog

Screaming Frog následne načíta všetky adresy, ktoré sa v sitemape nachádzajú, a zobrazí o nich informácie. Vďaka tomu je možné skontrolovať aj v bezplatnej verzii web, ktorý má tisíce stránok.

Teraz už viete, ako si pomocou nástroja Screaming Frog dokážete zrýchliť technickú a obsahovú SEO analýzu. Nezabudnite však, že najdôležitejším krokom je samotná oprava chýb, ktoré sme na webe identifikovali. Ako hovorí SEO konzultant Pavel Ungr: „SEO není jen analýza, SEO je výsledek.”

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
SEO
int(11)

3 responses to “Screaming Frog – povinná výbava pri SEO analýze webu

 1. Nezabudnime ani na (bezplatnú) klasiku Xenu’s Link Sleuth a menej používaný, ale veľmi užitočný IIS SEO Toolkit. Ten vie okrem klasických odporúčaní aj stiahnuť celý obsah webu a potom v ňom lokálne hľadať s vlastnými dopytmi, napr. “description obsahuje xy…”.

 2. Xenu samozrejme poznám, ale oproti Screaming Frogu má menej funkcií. O nástroji IIS SEO Toolkit som doteraz nepočul, ďakujem za tip, určite ho vyskúšam.

 3. Potom by ste mohli urobiť opäť recenziu:) inak super článok, dik za tipy najmä ako neobmedzene pozerať cez “list” celu sitemapu!

Comments are closed.
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter