Basta Digital logo

Ako sa psychológ uplatní v online marketingu

5 min čítania
Patrik Barták
Strategy Director

V Pizza SEO som od roku 2012. Za ten čas som vystriedal niekoľko pracovných pozícií a teraz som konzultant a partner vo firme. Veľká časť toho, čo som doteraz robil, mi išla ľahšie vďaka tomu, že som vyštudovaný psychológ.

V Pizza SEO som začal ešte počas štúdia psychológie ako Špecialista na sociálne siete, neskôr som robil čoraz viac UX, takže som bol Špecialista na sociálne siete a UX. Postupne som získaval prehľad, čo všetko sa dá v online marketingu využiť.

Väčšina ľudí si myslí, že psychológia je iba pomáhajúci obor. Zároveň je to vedná disciplína. Preto sú študenti vedení k využívaniu vedeckých postupov skúmania. Tie by mali eliminovať myslenie “ja si myslím, že toto funguje takto”, v našich reáliách online marketingu “ja si myslím, že toto bude fungovať”. V čom sa teda psychológ v digitálnom marketingu, podľa mojich skúseností, môže uplatniť?

Dátový výskum

Online marketing je čoraz viac o spracovávaní veľkého množstva dát, abstrahovaní vzorcov správania a následnej automatizácii marketingových aktivít, ktoré tieto vzorce správania kopírujú. Tento postup nápadne pripomína kvantitatívny psychologický výskum. Psychológ sa teda nestratí v analytickom tíme, kde sa bude snažiť nájsť spoločné znaky vo výsledkoch z rôznych online kanálov a reklamných systémov. Nejako podobne napríklad vznikol náš výskum Čo funguje na slovenskom Facebooku.

Výskum v online marketingu nápadne pripomína kvantitatívny psychologický výskum.

Ak je absolvent psychológie jeden z tých, ktorí pri výskumoch používali štatistický program sami (nedelegovali ho na spolužiakov za finančnú odmenu), vie toho o štatistike omnoho viac ako študenti iných humanitných odborov. Zároveň dokáže konkurovať študentom napríklad z MatFyz-u tým, že rozumie prečo dáta analyzuje a nakoľko je výsledok dôležitý pre ďalšiu prácu s ľuďmi.

Zákaznícky výskum

V marketingu často testujeme, čo bude fungovať predtým ako “to pustíme live”. Robia sa fokusové skupiny, ktoré pomáhajú zistiť názor ľudí na rôzne aspekty kampaní či značiek (logo, claim, vizuál…). U nás v Pizza SEO to najčastejšie vidno pri tvorbe webov. Predtým, ako sa vôbec pustíme do dizajnovania, je super prejsť si s reálnymi ľuďmi z cieľovej skupiny starý web, konkurenčné weby či podobné zahraničné weby. Následne testujeme prototypy webov alebo tzv. wireframes.

Filmový štáb Pizza SEO
Zákaznícky výskum

Viacero takýchto používateľských výskumov som už viedol, preto viem, že nie je jednoduché klásť otázky tak, aby ste účastníkovi výskumu nepodsúvali svoje očakávania alebo neupriamovali pozornosť na niečo, čomu by ju inak nevenoval. Napríklad “Je podľa vás tá zelená v logu OK?”. Ak by ste mali najať externého človeka na prípravu, vedenie a vyhodnotenie rozhovorov s používateľmi, viete si predstaviť niekoho vhodnejšieho ako psychológa?

UX dizajn

V user experience dizajne sa môže psychológ uplatniť… všade. UX z veľkej časti JE psychológia. Psychológ vie pracovať s rôznymi modelmi kognitívnych procesov (od vnímania, cez myslenie a učenie, až po pamäť).

Jeden z veľkých náskokov, ktoré som mal, keď som bol v Londýne na UX školení, bol prehľad v gestalt psychológii, ktorá (okrem iného) vysvetľuje zákony vnímania tvarov. Ak si UX dizajnér uvedomí, ako vnímajú ľudia tvary, ktoré sú napríklad blízko seba alebo ktoré majú “spoločný osud”, uplatňuje tieto zákony pri dizajnovaní webov a aplikácií prirodzene, takmer automaticky.

Gestalt zákony (zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology)

Kvalitné dizajnové štúdiá pred tvorbou webov robia používateľský výskum (viď. odstavec vyššie). V takýchto štúdiách často pracujú vyštudovaní psychológia, etnológovia alebo sociológovia ako UX researcheriNie sú teda priamo pri tvorbe dizajnu, ale zbierajú informácie, ktoré dizajnéri pri tvorbe potrebujú. Jednoduché – ak vieme, aké má zákazník potreby a ako vyhľadáva informácie, vieme tomu prispôsobiť dizajn.

Ak vieme, aké má zákazník potreby a ako vyhľadáva informácie, vieme tomu prispôsobiť dizajn.

Account/Project manager

Psychológ by mohol byť tiež dobrý “account” – človek, ktorý komunikuje s klientmi, stretáva sa s nimi, tlmočí ich potreby kolegom – špecialistom, vysvetľuje klientom výsledky kampaní, dozerá na dodržiavanie termínov a podobne. Tento predpoklad by mal mať kvôli:

  • poradenstvu (výborne nacvičené počúvanie s porozumením, a teda porozumenie potrieb klienta)
  • analytickému prístupu k riešeniu problémov (štrukturované a zrozumiteľné vysvetľovanie charakteristík cieľovej skupiny, plánovaných stratégií, výsledkov kampaní a pod. – nie len klientom ale aj kolegom – špecialistom)
B2B podanie si rúk
B2B podanie si rúk

Kreatívec/Idea Maker/Copywriter

Človek, ktorý sa živí kreatívou, sa musí vedieť vcítiť do kože cieľovej skupiny, pre ktorú tvorí komunikačné koncepty, texty alebo stratégie. Ak by si mohol “uletieť” kam len chce, mohol by ľahko zabudnúť na cieľovku.

Psychológ vám nepovie na počkanie “na čo myslíte”, ale predpokladá sa, že má vyvinutú schopnosť empatie. Jeden z predmetov, ktorý majú takmer všetci psychológovia na všetkých školách spoločný, je Sociálno-psychologický tréning. V rámci neho sa učia práve empatii. Samozrejme, nie všetci sú po absolvovaní takéhoto výcviku neskutočne empatickí, ale určite to k rozvoju empatie prispieva. Ako štart pre kreatívca celkom dobré.

firmy na fcb+magnet
Magnet na lajky

Dávnejšie som si na BarCampe v Žiline vypočul prednášku na tému “Zvratky zvané kreativita”. V zásade v nej išlo o to, že originálna myšlienka neexistuje, a kreativita funguje na základe kombinovania informácií, ktoré sme postupne “zjedli”. Potom takto nakombinované informácie “vyvraciame” a pôsobí to ako originálna myšlienka. Ak počas štúdia “zjem” informácie ako teórie vnímania, myslenia a učenia, behaviorálna psychológia, psychoanalýza a kopec ďalších čiastkových vedomostí z rôznych teórií, môže mi to pomôcť tvoriť nie len kreatívne alebo aj ľahko pochopiteľné/zapamätateľné/naučiteľné komunikačné koncepty.

HR poradca

Menšie firmy nemajú HR oddelenie s profesionálnymi HR-istami. Ak ale majú zamestnancov absolventov psychológie, je veľká pravdepodobnosť, že títo ľudia mali pár semestrov pracovnej psychológie. Vedia teda čo-to o tom, ako by mal prebiehať pohovor, poznajú pár teórií o odmeňovaní zamestnancov. Navyše, je dosť veľká šanca, že ich (bývalí) spolužiaci pracujú v nejakej HR agentúre a ochotne im so všeličím poradia. Aj to je dôvod, prečo niektorí moji terajší kolegovia pred dvomi rokmi plnili úlohy, ktoré som pre nich pomáhal pripravovať a neskôr sedeli na druhej strane stola ako ja a odpovedali na otázky typu “Aká je vaša motivácia pracovať práve v Pizza SEO?”.

Niektorí moji terajší kolegovia pred 2 rokmi sedeli na druhej strane stola ako ja a odpovedali na otázky typu “Aká je vaša motivácia pracovať práve v Pizza SEO?”.

Kde začať?

Je ťažké po skončení štúdia skočiť rovnými nohami do praxe online marketingu. Dôležité je priebežne sa vzdelávať, sledovať články, blogy (najmä zahraničné) a mať prehľad o tom, čo sa v online deje. Ja som si počas štúdia veľa čítal hlavne o marketingu v sociálnych sieťach, prirodzene som sa potom zamestnal ako špecialista na sociálne siete. Na tejto pozícii som spoznával cieľovku viacerých našich klientov, a tak som neskôr vedel robiť napríklad na tvorbe stratégií. Výbornou cestou ako sa stať online marketérom je aj stáž, ktorú ponúkajú takmer všetky slovenské agentúry.

Výbornou cestou ako sa stať online marketérom je aj stáž, ktorú ponúkajú takmer všetky slovenské agentúry.

Ak študuješ psychológiu a chcel(a) by si pracovať u nás, sleduj priebežne naše pracovné ponuky. Alebo mi jednoducho napíš mail.

Kontaktný formulár

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.
Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter