Basta Digital logo

Pritiahnite pozornosť cez rozšírené výsledky vyhľadávania

3 min čítania
Daniel Duriš
Lead konzultant

Google zaviedol zobrazovanie rozšírených popiskov pre weby využívajúce mikroformáty. Chcete pomôcť vášmu webu k lepšej viditeľnosti? Prečítajte si, ako na to.

Google začal vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovať tzv. rozšírené popisky (“rich snippets”). Google tak postupne prechádza hlbšie do sémantického webu využívajúc dostupné mikroformáty. Rozšírené popisky sú zobrazované len pokusne a Google nezaručuje, že ich bude momentálne zobrazovať.

Rozšírené popisky Zuzany Fialovej na Facebooku

Aktuálne je možné Google poskytnúť štrukturované informácie tohto druhu: hodnotenia (komentáre užívateľov k produktom a službám), ľudia (profilové informácie, životopisy a pod.), produkty (typ, popis), firmy a organizácie (kontaktné údaje).

Hodnotenia (mikroformát hReview alebo RDFa Review)

Tento mikroformát slúži na hodnotenie produtov a služieb a komentáre užívateľov k nim. Google rozpoznáva tieto údaje:

 • itemreviewed (item) – element hodnotenia obsahujúci ostatné informácie
 • name (fn) – názov hodnoteného produktu alebo služby
 • rating – číslené hodnotenie od 1 (najhoršie) do 5 (najlepšie).
 • reviewer – autor hodnotenia
 • dtreviewed – dátum hodnotenia vo formáte YYYY-MM-DD (napr. 2009-09-09)
 • description – text hodnotenia
 • summary – krátky sumár hodnotenia

Zároveň je možné poskytnúť informáciu aj o agregovaných hodnoteniach – t.j. napr. počet hodnotení, priemerná číselná hodnota a pod. Viac o tomto mikroformáte sa dočítate na stránkach Google o hodnoteniach.

Ľudia (mikroformát vCard alebo RDFa Contact a sociálne prepojenia XFN)

Tento mikroformát by mal by použitý na označenie informácií o ľuďoch. Google rozpoznáva aj tieto informácie:

 • name (fn) – meno človeka
 • nickname – prezývka
 • url – web stránka človeka (napr. blog)
 • affiliation (org) – názov organizácie, s ktorou je daná osoba spojená (napr. zamestnávateľ). Ak fn a org majú rovnakú hodnotu, Google intepretuje tento záznam ako organizáciu, nie osobu.
 • a ďalšie…

Kompletný zoznam štrukturovaných informácií pre popis osoby môžete nájsť na stránkach Google o osobách. Mikroformát XFN slúži na označenie vzťahov medzi osobami (napr. rodič, dieťa, kamarát). Google momentálne identifikuje iba vlastnosti friend, contact a acquaintance.

Produkty (mikroformát hProduct alebo RDFa Product a sociálne prepojenia XFN)

Tento mikroformát by mal by použitý na označenie informácií o produktoch alebo službách. Google rozpoznáva tieto informácie:

 • brand – značka produktu
 • category – kategória produktu (napr. Knihy, Domáce spotrebiče-Vysávače)
 • description – popis produktu
 • name (fn) – názov produktu
 • price – cena (desatinné miesta by mali byť oddelené bodkou a môže obsahovať menu – $, EUR a pod.)
 • photo – URL s fotkou produktu
 • url – URL produktovej stránky

Ďalšie informácie o tomto mikroformáte nájdete na stránkach Google o produktoch.

Firmy a organizácie (mikroformát hCard alebo RDFa Organization)

Tento mikroformát by mal by použitý na označenie informácií o firmách a organizáciách. Google rozpoznáva tieto informácie:

 • name (fn/org) – názov organizácie alebo firmy. Obidva atribúty fn a org by mali obsahovať rovnaký názov.
 • url – stránka organizácie
 • address (adr) – nadradený element pre údaje o adrese
  • street-address – ulica, podradený element adresy
  • locality – mesto, podradený element adresy
  • region – geografický región, podradený element adresy
  • postal-code – PSČ, podradený element adresy
  • country-name – štát, podradený element adresy
 • tel – telefónne číslo

Ďalšie informácie o mikroformáte na označenie firiem nájdete na stránkach Google o organizáciách.

Výhody a využitie

Rozšírené popisky sa vo výsledkoch vyhľadávania aktuálne zobrazujú napr. pri vyhľadávaní ľudí pri stránkach LinkedIn a Facebook (viď obrázky).

Andy Budd - rozšírený popisok LinkedIn

Z dlhodobého hľadiska môžu dodatočné informácie poskytované cez rozšírené popisky zvyšovať počet užívateľov, ktorí si na daný výsledok vyhľadávania kliknú. Takto môžu aj weby, ktoré majú horšie pozície (ale zároveň sú dostatočne viditeľné) získať viac návštevníkov a poskytnúť pridanú hodnotu cez doplnkový náhľad obsahu práve v podobe rozšírených popiskov. Zároveň je pravdepodobné, že weby poskytujúce štrukturovaný obsah budú určitým spôsobom zvýhodnené.

Aj keď je momentálne zobrazovanie rozšírených popiskov iba v skúšobnej prevádzke, je pravdepodobné, že za niekoľko mesiacov sa zaradia značené štrukturované dáta medzi stabilné prvky výsledkov vyhľadávania Google. Ak chcete zabezpečiť vašej webstránke lepšiu viditeľnosť cez mikroformáty a potrebujete pomôcť s ich zavedením, ozvite sa nám.

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
Nezaradené
int(192)

0 responses to “Pritiahnite pozornosť cez rozšírené výsledky vyhľadávania

 1. Zároveň je možné poskytnúť infromáciu aj o agregovaných…
  ma tam byt informaciu 🙂 Iba maly preklep 🙂

Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter