Basta Digital logo

Pizza SEO: Aký rok sme mali a aký nás čaká

7 min čítania
Andrej Salner
Senior konzultant

Máme za sebou vzrušujúci rok – medziročne sme narástli o 86% obratom a približne v rovnakej miere narástol náš tím.

Za veľkú časť rastu vďačíme dôvere našich “starých” klientov, ale rovnako sa tešíme z viacerých staronových a nových. Rok 2015 sa rozbieha nemenej intenzívne, ale sami sebe, klientom a priateľom dĺžime ohliadnutie za minulým rokom a zhrnutie firemných plánov do nového roka.

Ľudia

Senior konzultant Daniel Duriš cestoval väčšinu roka okolo sveta – otestoval tým funkčnosť našich procesov a prinútil ďalších členov tímu doplniť si vedomosti v oblastiach, v ktorých sa na neho zvyčajne spoliehame.

Raro
Raro

Po návrate na jeseň stihol prvú prednášku v našom novom off-line cykle Pizza SEO Community pre priateľov z radov web developerov a pokročilých online marketérov i komplexne prekopať náš audit (viď nižšie).

V našom záväzku, aby na prácu pre každého klienta dohliadal jeden z našich senior konzultantov s približne 10-ročnými skúsenosťami, ho zastúpili Jano Laurenčík, ktorý popri metodike SEO a PPC riadi služby pre klientov a Andrej Salner, ktorý sa špecializuje na tvorbu stratégií a marketing Pizza SEO.

Senior konzultantov podporuje silný tím online marketing špecialistov – v tejto chvíli ho tvorí šesť skúsených marketérov a niekoľko nových kolegov.

Špecialista na sociálne siete Patrik Barták tvorí stratégie a riadi prácu na správe profilov klientov na Facebooku a Twitteri. Popri tom pracoval Patrik aj na službách v oblasti použiteľnosti pre viacerých našich top klientov a manažoval niekoľko projektov. Od jesene 2014 mu v práci pre klientov na sociálnych sieťach pomáha nová kolegyňa Karolína Zboniaková.

Náš rastúci PPC tím vedú Monika Sedliaková a Michal Majerník, ktorí u nás pred niekoľkými rokmi začínali ako stážisti. Obaja získali za posledný rok ďalšie skúsenosti s realizáciou globálnych kampaní s väčším rozpočtom aj kampaní vo vysoko konkurenčných odvetviach na slovenskom, rakúskom, českom a ruskom trhu. Podporuje ich aj nový kolega Filip Humaj, ktorý sa k architektúre PPC kampaní dostal od skutočnej architektúry, ale aj dlhodobí externí spolupracovníci pre PPC na nemecky a rusky hovoriacich trhoch.

SEO tím tvoria marketér Jakub Cambel, ktorý riadil aj tvorbu klientských webov a čerstvý inžinier robotiky, teraz už Pizza SEO full-timer, Tomáš Koleň. Obaja majú skúsenosti aj s analytikou. Od konca roka SEO tím posilnila aj nová, ale skúsená kolegyňa Monika Kaczorová.

Počas roka 2014 sa v Pizza SEO vystriedalo niekoľko šikovných stážistiek a koniec roka zastihol u nás až troch (teda jednu a dvoch a dvaja už v tejto chvíli fungujú ako online marketing asistenti po úspešnom zavŕšení stáže): Ľubicu Stančíkovú a Andreja Garaja, študentov Knižnično-informačných štúdií na Univerzite Komenského a Imra Petra, študenta na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy.

Od tohto roka nám do tímu pribudne ďalšia posila, skúsená marketérka so skúsenosťami z veľkých telekomunikačných firiem.

Naši klienti

V Pizza SEO robíme s rôznorodým portfóliom klientov, doslova od najväčších korporátov až po malé rodinné firmy. Naďalej vnímame, že najväčšiu pridanú hodnotu prinášame klientom, ktorí majú ambíciu rýchlo rásť na webe a majú vlastnú marketingovú kapacitu.

Veľmi si vážime, že veľa našich klientov s nami robí dlhodobo. Za posledný rok nám pribudli viacerí noví veľmi zaujímaví klienti – niekoľkých už nájdete medzi našimi referenciami. Niektorými sa zatiaľ zo strategických dôvodov chváliť nechceme – čím neskôr ich konkurenti zistia, na čom pre nich robíme, tým väčší náskok budú mať.

V roku 2015 si ďalej chceme budovať špecializáciu najmä v nasledovných segmentoch:

  • Finančníctvo a poisťovníctvo – oblasť, kde máme skúsenosti z celého komplexu online marketingových aktivít od SEO a PPC cez riešenie použiteľnosti internet bankingu a A/B testy online aplikácií.
  • B2B – máme skúsenosť so špecifikami B2B online marketingu so zameraním na lead generation. Teší nás spolupráca s top profesionálmi, ktorí experimentujú spolu s nami s využitím online nástrojov pre dlhý a zložitejší predajný cyklus.
  • Startupy – dlhodobo pracujeme pre viaceré slovenské startupy zamerané globálne alebo na okolité trhy. Máme skúsenosti so špecifickými potrebami startupov i štýlom spolupráce a startupovou dynamikou.
  • Veľké weby – veľké weby riešia špecifické problémy a SEO si vyžaduje iné postupy i dôraz, ako u webu s pár podstránkami. V tejto oblasti máme niekoľko referenčných klientov, ktorým sme pomohli výrazne zvýšiť návštevnosť i konverzie.
  • Reality a cestovný ruch – všetci traja naši senior konzultanti majú background z vlastných webových projektov v cestovnom ruchu. V poslednom čase sme dosiahli výborné výsledky v spolupráci s viacerými hotelmi a inými partnermi v tejto oblasti.
  • MVO a vysoké školy – mali sme príležitosť robiť v partnerstve s viacerými z najznámejších slovenských mimovládnych organizácií a pár vysokými školami. Vieme reflektovať ich konkrétne potreby i kapacitné a finančné možnosti. Táto oblasť je nám blízka a tešíme sa na ďalších klientov.

Dôležité sú pre nás aj partnerstvá s agentúrami od reklamných, cez web developerov až po kolegov s PR, ktorým pomáhame s online marketingom pre ich klientov.

Služby

Jedna z vecí, ktorej sa Daniel Duriš venoval od návratu z ciest, bolo úplné prekopanie a vyskladanie nového auditu, ktorý používame na klientských projektoch.

Z nášho Web Presence Auditu vytvoreného v roku 2009 a postupne aktualizovaného sa po odladení stane Online Success Audit. Už dnes ho ešte pod starým názvom uplatňujeme u nových klientov. Nový audit zvyšuje dôraz na použiteľnosť (vrátane mobilnej), ktorú Google nepriamo využíva ako rankingový signál, obsahový marketing a prácu s analytikou.

Nový audit je časovo o niečo náročnejší, ale stručnejší formát výstupov umožňuje klientom ihneď začať s najdôležitejšími zmenami na webe, ktoré vedú k zvýšeniu výnosov. Ako naposledy, aj teraz plánujeme náš kompletný starý audit po plnom zavedení nového zverejniť.

Robiť SEO sa stáva ťažšie a vidíme u klientov i kolegov v branži prirodzenú tendenciu smerovať viac energie a peňazí do “istejšieho” PPC. Naďalej sa nám darí pre klientov budovať udržateľnú kvalitnú organickú návštevnosť z vyhľadávania a toto vidíme ako jednu z našich konkurenčných výhod. Niektoré zo stratégií, ktoré používame pre klientov, sú pomalšie – ale výsledky sú, ako sa ukázalo v roku 2014, odolné voči zmenám v algoritmoch Google.

V oblasti výkonnostného marketingu sme pre náš rastúci tím realizovali niekoľko externých i interných školení na mieru. Pokročili sme v práci s automatizovanými nástrojmi, ktoré umožňujú efektívne vytvárať a spravovať veľké kampane pre eshopy aj v tvorbe custom riešení na aktualizáciu kampaní. Takisto sme pokročili v zručnostiach s využitím display reklamy – bannerov a videa.

Kodifikovali sme naše interné PPC postupy tak, aby sme vedeli aj u menších kampaní garantovať, že využívame čo najlepšie možnosti AdWords, Facebook reklám ale aj Etargetu a českého Skliku.

V použiteľnosti sme robili viacero väčších A/B testov, používateľské testy u nás, ale aj s využitím viacerých online nástrojov. Prepracovali sme si postupy na výskum a tvorbu User personas, ktoré pomohli nášmu marketingu a využívame ich aj u mnohých klientov.

Robili sme aj informačnú architektúru a projektový manažment pre kompletné weby pre viacerých známych klientov.

Na sociálnych sieťach dokážeme tvoriť špičkové stratégie prepojené so zvyškom online aktivít, merateľné a jasne zacielené z hľadiska výsledkov i cieľových skupín. Máme niekoľko referenčných klientov, ktorým sme znásobili publikum, aktivitu i prínosy zo sociálnych sietí.

Pre skupinu väčších klientov riešime online marketing komplexne. Vytvárame flexibilné tímy 3-5 ľudí, ktorí spájajú našu špičkovú expertízu pre SEO, obsahový marketing, analytics, použiteľnosť, online reklamu.

VýzvyDarček, (C) Lucia Lukáčová 2015

Našou ambíciou zostáva rásť ale iba tempom, ktoré nám umožní udržať dôraz na kvalitu služieb. Naďalej platí, že ak pre vás robí Pizza SEO, na projekt aktívne dohliada jeden z našich senior konzultantov. Pri každom klientovi sa snažíme sledovať metriky, na ktorých mu naozaj záleží a nehráme sa na najmúdrejších – postupne testujeme, čo funguje a optimalizujeme weby a kampane smerom k vyššej efektivite.

Ako jedni z mála v biznise si strážime konflikt záujmov: na každej vertikále robíme v danej chvíli len pre jedného klienta. To nás obmedzuje ale veríme, že sa nám to dlhodobo vráti.

Minulý rok nám v niektorých týždňoch chodilo 10 i viac dopytov potenciálnych klientov a bolo pre nás výzvou každému venovať popri existujúcej práci toľko pozornosti, koľko si zaslúži.

Koncom roka 2014 nám pribudla v priestoroch v centre Bratislavy na Gajovej 4 nová zasadačka a niekoľko pracovných miest (v kancelárii s výhľadom do zelene cez veľké francúzske balkóny). Spolu sa do našich priestorov zmestí skoro 20 ľudí a teda 3-4 miesta sú stále voľné. Zámerom je zaplniť ich ľuďmi, ktorí budú zdieľať naše hodnoty a rásť spolu s Pizza SEO.

Opäť si kladieme za cieľ intenzívnejšie komunikovať – čaká nás Pizza SEO Community, Pizza Wednesday pre marketérov, vystúpenia na konferenciách. V pláne je aj podcast.

Dva interné projekty sa ťahajú už dlhšie, ako sa patrí. Tento rok však s nimi chceme s kožou na trh, aby sme buď uspeli alebo nestrácali viac energie.

Ambície máme aj v oblasti originálneho výskumu, ktorý posúva online marketing ďalej. Náš nedávny výskum ohľadom faktorov v lokálnych výsledkoch v spolupráci so štatistikmi zo Žilinskej univerzity by mal viesť k viacerým ďalším štatistickým analýzam. Chystáme update a upgrade obľúbenej analýzy Čo funguje na slovenskom Facebooku?

Kde sa uvidíme?

pocuvaju-aj-rollup-pocuvaKoncom januára plánujeme druhú Pizza SEO Community, tentokrát so senior konzultantom Janom Laurenčíkom na tému Pokročilejšie zábavky s Google Tag Managerom. Ešte v prvom štvrťroku spustíme Pizza Wednesday diskusie pre marketérov a vidieť by ste nás mali na niekoľkých konferenciách a workshopoch.

Naďalej hľadáme ľudí na pozície na prakticky všetkých úrovniach skúsenosti (pokiaľ sú naozaj šikovní). Ak si myslíte, že by sa vám u nás páčilo, určite sa ozvite.

Samozrejme, budeme sa tešiť kontaktu aj na našom Facebooku a Twitteri.

Ak chcete v online marketingu robiť s najskúsenejšími ľuďmi na trhu a máte pocit, že by sme si sadli navzájom, napíšte nám, zavolajte alebo nám na seba nechajte kontakt!

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.

0 responses to “Pizza SEO: Aký rok sme mali a aký nás čaká

  1. Super, Pizza SEO. Mam z Vas radost. Uz roky vas sledujem a motivujete ma makat na sebe a zlepsovat sa. Drzim vam palce a zelam iba spokojnych klientov.

Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter