Basta Digital logo

Prečo v digitálnej agentúre “riešime” offline

3 min čítania
Andrej Salner
Senior konzultant
Ako uvažujú ľudia v digitálnej agentúre o marketingu v offline kanáloch?

V Basta digital sa v klientských marketingových stratégiách venujeme aj offline kanálom – bolo by voči klientovi nezodpovedné ich ignorovať.

plus Created with Sketch.
Prečo vôbec vznikli digitálne agentúry?

Koncom 90. rokov minulého storočia sa začal medzi spotrebiteľov rýchlo šíriť internet. Vznikli úplne nové kanály, ktorými vedeli ľudia navzájom komunikovať a zverejňovali na ňom obsah.

Čím väčšiu popularitu nové kanály u ľudí mali, tým boli pre firmy atraktívnejšie. Aj v situácii, keď čas na internete tvoril iba zlomok času (dominovala hlavne TV), bolo atraktívne propagovať sa na internete kvôli nízkej cene priestoru.

Vo veľkých firmách predstavovali investície do digitálu iba malú časť marketingových investícií. Tradiční marketéri nemali pre nové kanály technickú expertízu – napríklad pre rýchlo rastúce vyhľadávače, online médiá či o niečo neskôr sociálne siete.

Nové médiá sa stali doménou nových internetových (neskôr online / digitálnych) marketingových agentúr. Ich pridanou hodnotu bolo ovládanie špecifických nástrojov, napríklad SEO (optimalizácia pre vyhľadávače), SEM (marketing vo vyhľadávačoch, ktorým sa myslela najmä platená propagácia), online reklama či komunikácia a reklama na sociálnych sieťach.

Klienti digitálnej marketingovej agentúry dneška

S postupným nárastom marketingových investícií do digitálu sa z neho pre časť zadávateľov – najmä tých, ktorí boli na reklamu v tradičných médiách (TV, print) príliš malí – stal dominantný kanál, smerovali doň najväčšie časti rozpočtu.

Takíto klienti preto hľadajú agentúru, ktorá je nielen “doma v digitále” ale je dokonca “dominantne digitálna”, teda prioritne hľadá a napĺňa príležitosti v digitále.

Koľko marketingových agentúr chce mať klient?

Ktorýkoľvek klient bez obrovskej internej marketingovej mašinérie (čítaj ktorákoľvek slovenská firma vrátane veľkých B2C spoločností) potvrdí, že spolupráca s agentúrou má vždy nemalé časové náklady. Každá agentúra má vlastný štýl práce, postupy ohľadom zadávania / briefovania, reportovania či vyhodnocovania projektov.

Menší zadávateľ je motivovaný zastrešiť marketing s čo najmenším počtom dodávateľov (bez výrazných kompromisov v kvalite výstupu). V Basta digital sme toto čím ďalej, tým viac, videli na konkrétnych spoluprácach či tendroch.

Len za ostatný rok:

  • Pre nášho hotelového klienta, ktorému zastrešujeme marketing takmer kompletne, sme boli logický partner na to, aby sme pripravili návrhy na niekoľko billboardov, ktoré tradične nakupuje.
  • Pre klienta, ktorý predáva bicykle primárne B2B, sme potrebovali prepojiť dôležité medzinárodné výstavy, kde vystavuje, s online aktivitami.
  • Pre špecializovanú kliniku sme potrebovali pomôcť vyriešiť kompletnú dodávku korporátnej identity a neskôr aj offline komunikačné plochy – polepy.

Čo chcú vidieť naši klienti?

Postupne sme si uvedomili, že naši klienti s nami chcú riešiť v prvom rade efektívny marketing a až v druhom rade to, či bude práve v digitálnych kanáloch alebo inde, kde to je najrentabilnejšie. Ak je pre naplnenie konkrétneho cieľa najefektívnejšie navštíviť Teleráno v Markíze či reklama v lokálnom rádiu, klient potrebuje agentúru, ktorá mu túto príležitosť pomôže nájsť a využiť.

Preto sme v Basta digital zadefinovali náš pozicioning tak, že Robíme kompletný marketing v digitálnom svete.

Náš prístup je nasledovný: pri tvorbe komplexných stratégií uvažujeme s offline kanálmi rovnocenne ako s digitálnymi kanálmi (zahŕňame ich napríklad do SEE – THINK – DO – CARE rámca, ktorý využívame pri väčšine projektov, podľa rovnakej logiky ako online).

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.

Aby sme sa na túto potrebu pripravili, urobili sme tri zásadné kroky:

  1. Vytvorili sme program pre vzdelávanie našich digitálnych marketingových stratégov (náš DMS program, z ktorého po roku vzišli traja prví absolventi a pred nedávnom sme doň vybrali štyri nové účastníčky). V DMS sme okrem prednášok a workshopov o digitálnych nástrojoch venovali veľa pozornosti prepojeniam s offline kanálmi: prednášal pre nás šéf poprednej reklamnej agentúry, majiteľ agentúry zameranej na branding či PR špecialista.
  2. Máme zosumarizované základné princípy využitia hlavných offline kanálov v marketingovej stratégii a praktické informácie o produkcii a nákupe mediálneho priestoru.
  3. Máme vytvorené partnerstvo s mediálnou agentúrou, ktorá nám umožňuje spoločne navrhnúť mediaplány naprieč offline aj online médiami.

Prví absolventi DMS programu Basta digital. Zdroj: @Basta digital (nové Pizza SEO)

Pri komplexnej marketingovej stratégii, kde offline aktivity tvoria orientačne viac ako tretinu rozpočtu, odporúčame klientovi kontakt na externých marketingových poradcov s ponukou, že digitálna časť aktivít bude realizovaná Basta digital.

V prípade, že v stratégii z našej iniciatívy ale na základe podnetov od klienta zahrnieme v nejakej miere offline kanály, vieme klientovi ponúknuť projektový manažment a odporúčanie na overených dodávateľov. Zadania, ktoré sú malé komplexitou a rozsahom (napr. malý počet printových inzerátov, digital out-of-home – DOOH, PR aktivity, malý počet bilboardov) realizujeme vo vlastnej réžii.

Ako vnímate prepojenia a rozdiely medzi marketingom v offline a online kanáloch vo vašej firme?

Ilustrácia k článku (C) Sara Hammadová.

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter