Basta Digital logo

Nový Facebook Explore Feed: Čo sa stalo, čo to znamená a čo teraz?

2 min čítania
Andrej Salner
Senior konzultant

Čo sa stalo?

Facebook vo štvrtok 19. 10. 2017 sprístupnil všetkým používateľom svoj nový Explore Feed. Na Slovensku a v ďalších 5 krajinách do neho vyčlenil všetok obsah firiem a stránok (Pages), ktoré likeujete. Primiešal obsah od iných firiem a stránok, ktorý by mal byť pre vás podľa algoritmov zaujímavý (v ostatných krajinách Explore Feed nateraz ponúka práve iba obsah iných stránok a tie, ktoré likeujete ostávajú v hlavnom newsfeede).

Explore feed nájdete na mobile označený logom raketky, na desktope v ľavom stĺpci a môžete sa naň prekliknúť aj priamo cez tento odkaz.

Facebook pravdepodobne od zmeny očakáva, že na stránke či v aplikácii na mobile strávite viac času a teda vám dokáže zobraziť viac reklám. Nový formát testovali u časti používateľov niekoľko mesiacov. Explore Feed v tejto chvíli neobsahuje žiadne reklamy.

Čo to znamená?

Ak budú používatelia preklikávať do Explore Feedu menej často, marketéri budú kupovať viac reklamy, aby získali reklamný priestor v sledovanejšom hlavnom News Feede.

Kedysi dokázali firmy na Facebooku dostať svoje príspevky k používateľom aj bez využitia platenej reklamy. Tzv. organický zásah (organic reach) ale postupne za neustáleho lamentovania marketérov klesal a v ostatnom čase prakticky nebolo možné prevádzkovať stránku firmy či brandu bez rozpočtu na platenú reklamu.

Explore feed by nemal viesť k celkovo horšej používateľskej skúsenosti, lebo Facebook by si takýto veľký krok nedovolil bez testovania a silného presvedčenia, že zmena nezníži počet používateľov či čas, ktorý v priemere strávia na Facebooku.

A čo teraz?

Obsah, ktorý zdieľajú vaši priatelia, stále uvidíte v hlavnom Newsfeede. Pre firmy a značky teda stúpla hodnota zdieľaní používateľmi a tomu potrebujeme prispôsobiť svoje stratégie.

Narástli aj možné prínosy tzv. influencer marketingu, teda marketingu s využitím ľudí, ktorí majú na sociálnej sieti väčšie publikum. Ich organický zásah pravdepodobne klesne miernejšie, ako u iných stránok, lebo dokážu tvoriť obsah, ktorý je spontánne zdieľaný ostatnými používateľmi.

Najobľúbenejší influenceri sú dnes už reklamný kanál, ktorý si vyžaduje seriózny rozpočet. Užitočný ale nemusí byť len Sajfa, Gogo alebo LucyPug. Značky sa vo svete aj u nás viac obracajú na takzvaných microinfluencerov, teda menej známych a lacnejších komentátorov s menším publikom, ktorí niekedy fungujú aj z osobných profilov nedotknutých novým Explore Feedom.

Vo všeobecnosti je viac zdieľaný obsah, ktorý v používateľoch vyvolá emóciu. Nepochybne, mnoho marketérov sa pokúsi s týmto parametrom manipulovať. Pre značky, ktoré to chcú robiť bez obťažujúcich trikov, to znamená potrebu investovať viac do kvalitného, zacieleného obsahu.

Marketér Noah Kagan využil dáta od BuzzSumo na to, aby skúmal vlastnosti najzdieľanješích facebookových postov. Okrem iného zistil, že úspešnejší býva dlhší obsah, obsah s obrázkami, obsah, ktorý vyvoláva obdiv, smiech alebo zabávu. Úspešné bývajú zoznamy a infografiky, obsah pôsobiaci dôveryhodne. V neposlednom rade, šírenie obsahu influencerom celkový počet zdieľaní zvyšuje.

Značky bez kvalitného obsahu, ktoré budú chcieť na Facebooku dosahovať nejaké obchodné alebo marketingové ciele, si musia vyhradiť väčší rozpočet.

Rozladil vás nový Explore Feed? Nedosahujete aj bez neho na Facebooku svoj plný potenciál? Radi sa porozprávame o sociálnych sieťach aj tvorbe obsahu zameraného na výkon.

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
Social
int(226)

4 responses to “Nový Facebook Explore Feed: Čo sa stalo, čo to znamená a čo teraz?

Comments are closed.
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter