Basta Digital logo

Neziskovky: Sledujte výnosy z 2 % on-line!

4 min čítania
Daniel Duriš
Lead konzultant

Marec je vždy obdobie, keď si najviac ľudí začne pripravovať svoje daňové priznania. Zároveň s nimi mnohí poskytnú svoje 2 % z daní (dobrovoľníci dokonca až 3 %) rôznym neziskovým organizáciám. Ja vám zas poskytnem návod, ako si môžu občianske združenia a iné neziskové organizácie sledovať svoje výnosy z 2 % on-line.

Marec je vždy obdobie, keď si najviac ľudí začne pripravovať svoje daňové priznania. Zároveň s nimi mnohí poskytnú svoje 2 % z daní (dobrovoľníci dokonca až 3 %) rôznym neziskovým organizáciám. Ja vám zas poskytnem návod, ako si môžu občianske združenia a iné neziskové organizácie sledovať svoje výnosy z 2 % on-line.

Dve percentá - sledujte výnos z 2% z dane
Dve percentá – sledujte výnos z 2 % z dane

Sledujte stiahnutia formulárov

Na stránkach pre vašich podporovateľov zvyčajne ponúkate dva formuláre na stiahnutie – Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane a Potvrdenie o zaplatení dane. Dôležitejší bude pre nás ten prvý, ale doplnkovo nás budú zaujímať aj štatistiky toho druhého.

Na zaznamenávanie počtu stiahnutí oboch formulárov využijeme udalosti v Google Analytics. Predpokladom, samozrejme, je, že už (Universal) Google Analytics využívate na zaznamenávanie návštevnosti.

Potrebujeme si teda pripraviť kód, ktorý zaznamená každé kliknutie na odkaz či tlačidlo na stiahnutie formulárov. V HTML kóde, kde sa nachádzajú odkazy na stiahnutie, urobíte dve úpravy – pridáte identifikáciu odkazov/tlačidiel cez ID (tučné písmo):

<a href="vyhlasenie.pdf" id="dvepercentavyhlasenie">Stiahnite si Vyhlásenie 2%</a>
<a href="potvrdenie.pdf" id="dvepercentapotvrdenie">Stiahnite si Potvrdenie</a>

Následne na web doplníte tento kúsok Javascript kódu niekde do <head>…</head> bloku:

<script>
jQuery(document).ready(function(){


jQuery('#dvepercentavyhlasenie').on('click', function() {
ga('send', 'event', '2%', 'download', 'vyhlasenie');
});
jQuery('#dvepercentapotvrdenie').on('click', function() {
ga('send', 'event', '2%', 'download', 'potvrdenie');
});


});
</script>

Tento kúsok kódu zabezpečí, že po každom kliknutí na odkaz či tlačidlo na stiahnutie formulárov sa v Google Analytics započíta udalosť (event) v kategórii „2 %“ s akciou „download“ a štítkom „vyhlasenie“ alebo „potvrdenie“ (v závislosti od toho, ktorý formulár si návštevník stiahol).

Kód predpokladá, že už na webe využívate knižnicu jQuery. Tá je štandardom pre väčšinu CMS systémov ako WordPress a pod. Ak ju na webe nemáte, doplňte ešte do časti <head>…</head> tento riadok:

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>

Funkčnosť zaznamenávania štatistík si overíte otvorením vášho Google Analytics konta a v časti Real-time si pozriete Udalosti.

Analytics - real-time udalosti
Analytics – real-time udalosti

Po kliknutí na odkaz by ste tam mali vidieť aktivitu – udalosť „download“ pre „2 %“.

Analytics - udalosti 2%
Analytics – udalosti 2 %

Vytvorte ciele a priraďte im hodnotu

Počty stiahnutí formulárov sú fajn, ale s tým sa neuspokojíme. Chceme tiež vedieť, koľko nám web reálne prinesie eur z príspevkov 2 % dane.

Potrebujeme si vytvoriť ciele a priradiť im hodnotu. Ciele si vytvoríte v časti Admin/Správca – Goals/Ciele.

Analytics ciele - vytvoriť nový cieľ
Analytics ciele – vytvoriť nový cieľ

Pri vytváraní cieľov si zvolíme v prvom kroku Custom/Vlastný, v opise cieľa napr. „2 % stiahnutie vyhlasenia“ pre formulár s vyhlásením a ako typ cieľa nastavíme event/udalosť. V detailoch ďalej uvedieme hodnoty podľa obrázka nižšie, t. j. tie, ktoré cez Javascript kód posielame do Analytics.

Posledným krokom je nastavenie hodnoty tohto cieľa. Pre download formuláru s vyhlásením nastavíme hodnotu podľa minulého roka. Tento krok predpokladá, že ste už minulý rok sledovali počet stiahnutí formulárov na webe. Ak ste napr. mali 500 stiahnutí a z 2 % ste získali 2500 €, priemerný výnos by bol 2500/500 = 5 €/stiahnutie. Zjednodušujeme, pretože niektorí ľudia si formulár nájdu na inom webe, pre niektorých im ho vyplní priamo zamestnávateľ.

Ak ste ešte pred rokom žiadne hodnoty nezaznamenávali, hodnotu určite hrubým odhadom takýmto spôsobom:

  • spočítajte si návštevnosť (počet návštev) v čase od 1. januára do 31. marca,
  • vypočítajte si 1,5 % z tejto návštevnosti (budeme počítať, že iba 1,5 % návštevníkov si stiahne vaše formuláre),
  • výnos z 2 % z minulého roka vydeľte týmto počtom návštevníkov (napr. 1,5 % bude 500 stiahnutí, výnos bol 2500 €, teda priemerný výnos je 5 € na stiahnutie).

Ako hodnotu cieľa nastavíme teda 5€ (na obrázku nižšie je to pre danú organizáciu až 7€).

Analytics - vytvoriť nový cieľ pre 2% z dane
Analytics – vytvorte nový cieľ pre 2% z dane a vložte jeho hodnotu

Cieľ uložte. Podobný postup zopakujte aj pre vytvorenie cieľa na stiahnutie potvrdenia, tu však už hodnotu nepriraďujte. Vychádzame z predpokladu, že každý návštevník, ktorý si stiahne Potvrdenie, si stiahne aj Vyhlásenie.

Už v apríli viete, koľko dostanete z 2 %

Od tohto momentu sa vám bude zaznamenávať nielen počet stiahnutí, ale aj spočítavať očakávaný výnos z 2 %. Takto nastavené štatistiky vám poskytnú už v apríli hrubý odhad výnosu z 2 % pre tento rok.

Tento návod predpokladá, že už štatistiky o stiahnutiach formulárov máte k dispozícii z minulého roka. Ak nie, tak nezúfajte, ak si sledovanie štatistík nastavíte ešte tento týždeň, budete mať do konca marca dostatok dát, aby ste s nimi vedeli pracovať ďalší rok.

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter