Basta Digital logo

Lokálne SEO alebo ako byť prvý na „zelovoc bratislava“!

6 min čítania
Tomáš Koleň

V mojom blogposte si povieme o optimalizácii webu na lokálne frázy, čo sú výrazy s lokálnym zacielením, napr.:

 • Účtovníctvo bratislava,
 • Právne služby bratislava,
 • Projektová kancelária bratislava a pod.

Tieto typy kľúčových slov majú často väčší potenciál priniesť našim klientom relevantných návštevníkov v porovnaní so všeobecnými kľúčovými slovami typu Účtovníctvo” alebo Právne služby”. Všeobecné výrazy majú totiž vyššiu hľadanosť a zároveň na ne optimalizuje aj viac webov, čo znamená, že sú konkurenčnejšie a výsledný SEO efekt” sa tak dostaví oveľa neskôr.

Navyše, ak poskytujeme služby iba v určitej lokalite, napr. v Bratislave, je zbytočné optimalizovať web na všeobecné výrazy typu Právne služby”, „Účtovníctvo” a pod. z dôvodu optimalizácie webu ako dlhodobého procesu, obzvlášť pri takých konkurenčných výrazoch.

Optimalizácia webov firiem na všeobecné výrazy služieb a pod. má zmysel najmä pre firmy, ktoré poskytujú služby na celom Slovensku alebo majú vysoké ambície.

Lokálne výrazy typu Právne služby Bratislava” sa prirodzene spolu v texte nevyskytujú, našťastie Google.sk si s tým vie poradiť a snaží sa zobraziť čo najrelevantnejšie výsledky na všetky typy vyhľadávacích dopytov.

V mojom článku si ukážeme viacero tipov, ako môžeme optimalizovať web a zvýšiť tak jeho viditeľnosť na lokálne výrazy.

Zobrazovanie mapových výsledkov (lokálny G+ bussines profil)

Práve pri týchto typoch výrazov s tzv. lokálnym zacielením sa často vo vyhľadávači zobrazujú mapové výsledky. Nezabudnite si prečítať článok ako si zaregistrovať lokálny profil a získať tak miesto v mapových výsledkoch.

Mapové výsledky sa nezobrazujú vždy na začiatku výsledkov vyhľadávania, ale bývajú s výsledkami vyhľadávania často premiešané. S istotou však môžeme povedať, že sa zobrazujú vždy na prvej strane vyhľadávania.

Určite si prečítajte naše ďalšie tipy na optimalizáciu webu z nášho výskumu o lokálnych výsledkoch, z ktorého vyplynuli najdôležitejšie faktory pri optimalizácii lokálneho profilu:

 • prepojený profil s Google+,
 • profil na webe,
 • počet hodnotení,
 • a rôzne ďalšie vplyvy.

Keďže ide o osobitnú, veľmi komplexnú a obsiahlu tému, v tomto článku sa jej už nebudeme ďalej venovať.

Ukážky mapových výsledkov vo vyhľadávači
Ukážky mapových výsledkov vo vyhľadávači

Zobrazovanie výsledkov vo vyhľadávači

Pri prvotnom prieskume zobrazovania výsledkov vyhľadávania lokálnych kľúčových slov typu  názov služby + mesto” si často môžeme všimnúť, že výsledky vyzerajú dosť neatraktívne.

Vidíme chaotické zobrazovanie snippetov (výsledkov vyhľadávania), v ktorých sú lokálne kľúčové slová v meta popisoch alebo v titulkoch webu zapracované problematicky alebo neprirodzene. Príklad:

Ukážka výsledkov vyhľadávania pri lokálnych frázach

Popisy sú nerelevantné, krátke alebo dlhé a weby tak nevyužívajú všetky možnosti optimalizácie. Ako optimalizovať meta popisy sme už v minulosti rozoberali v článku Vytunujte popisy vášho webu vo vyhľadávači na 100%.

Nesprávny webu popis pre vyhľadávače
Nesprávny webu popis pre vyhľadávače

Úprava jednotlivých elementov na webe

Z hľadiska SEO pre dosiahnutie najlepšej viditeľnosti webu a snippetov vo vyhľadávaní je potrebné urobiť obsahové onpage SEO úpravy so zameraním na lokálne kľúčové slová:

 • text stránky,
 • meta popis,
 • titulok,
 • H1 nadpis (podľa potreby aj Hx nadpisy),
 • vnútorné prelinkovanie,
 • URL adresa (bežne nemá zmysel, skôr vo výnimočných situáciách).

Čím viac faktorov budeme optimalizovať, tým máme lepší predpoklad na dobré pozície vo vyhľadávači nielen na lokálne výrazy.

1. Úprava titulku

Najjednoduchšia optimalizácia webu na lokálne kľúčové slová je cez titulok webu. Titulok sa skladá z dvoch častí:

Názov služby | Názov firmy

Do druhej časti titulku môžeme pridať názov mesta a nový titulok tak bude:

Názov služby | Názov firmy, mesto

čo bude dobrý predpoklad na dobré umiestnenie, keď budú potenciálni zákazníci hľadať vašu službu vo vašom meste. Pár ukážok optimalizácie titulkov webu na lokálne výrazy:

Pár tipov na štruktúru titulku s využitím lokálnych kľúčových slov:

 • názov služby – Brand, mesto,
 • názov služby, mesto – Brand,
 • názov služby s prepojením na mesto – Brand,
 • + rôzne ďalšie voliteľné štruktúry titulku.

2. Úprava meta popisu:

Popis stránky sa zobrazuje v poslednom riadku snippetu a v optimálnom prípade by mal logicky opisovať stránku, na ktorú sa chceme prekliknúť.

Do meta popisu opäť môžme nakombinovať lokálne výrazy, vďaka ktorým sa zvýši relevancia nášho webu vo vyhľadávači. Vždy však treba nájsť kompromis medzi použiteľnosťou a SEO.

Nižšie uvádzame dva príklady, ako sa dajú v meta popise použiť  lokálne kľúčové slová. Prvý vyzerá dosť neprirodzene, druhý popis je výrazne lepší.

Príklad neprirodzeného použitia lokálnych kľúčových slov v meta popise
Správny príklad použitia lokálnych kľúčových slov v meta popisku
Správny príklad použitia lokálnych kľúčových slov v meta popisu

Tipy na štruktúru meta popisu s využitím kľúčových slov s lokálnym zacielením:

 • … Navštívte nás na pobočke v Bratislave!
 • … Navštívte nás na pobočke v meste Bratislava!
 • Naša firma XXX, v meste bratislava…

3. Úprava hlavného nadpisu (H1)

Obsah na webe (texty, články,…) by mal byť rozdelený pomocou nadpisov, hlavný nadpis má v zdrojovom kóde označenie H1. Nadpis ďalšej úrovne bude označený ako H2 atď. až po H6. V prípade, že chceme cieliť lokálne výrazy do H1 nadpisu, stretneme sa často s problémom, aby nevyzeral ako spam, napr.:

Neprirodzené použitie lokálnych fráz v hlavnom nadpise
Neprirodzené použitie lokálnych fráz v hlavnom nadpise

Optimalizovať H1 nadpis na lokálne slová je preto veľmi komplikované. Na hlavnej stránke (homepage) si však môžeme pomôcť označením obrázkového loga ako nadpis typu H1 a priradiť mu alternatívny text a titulok s využitím lokálnych kľúčových slov.

Príklad použitia atribútov loga na optimalizáciu výrazov

4. Použitie kľúčových slov v texte

Aby bola vaša stránka čo najviac relevantná pre vyhľadávač, je potrebné využívať v texte kľúčové slová. Pri SEO je to stará téma ako ľudstvo samo.

Príklad mierneho spamovania kľúčovými slovami v texte

Z hľadiska SEO vždy záleží na konkurenčnosti kľúčových slov – ako sú hľadané a či na ne cieli veľa webov vo vyhľadávači. Základným predpokladom však je, aby sa kľúčové slovo vyskytovalo aspoň raz v tvare, na ktorý danú podstránku optimalizujeme. Pre zvýšenie relevancie ho môžeme použiť ešte raz vo vyskloňovanom tvare.

V prípade konkurenčnosti slov je potrebné výrazy na cieľovej stránke používať aj viackrát ako len raz. Na druhej strane je však potrebné hľadať prienik medzi SEO a UX webu, aby „nespamovali“ kľúčovými slovami a nevytvárali tak nevhodný obsah nielen pre používateľa, ale aj pre vyhľadávač.

5. Interné prelinkovanie

Keď máme lokálne kľúčové slová vložené vo všetkých vyššie uvedených elementoch, môžeme zvýšiť relevanciu našej stránky na lokálne výrazy ešte interným linkovaním cez správne kľúčové slová. Od linkbuildingu sa interné prelinkovanie odlišuje tým, že sa vytvorí v rámci nášho webu prelinkovaním pomocou hypertextových odkazov. Čiže budeme odkazovať na naše cieľové stránky z iných častí webu s využitím správnych kľúčových slov.

Takto môžeme optimalizovať najmä výrazy, ktoré sa prirodzene nevyskytujú spolu vo vetách, napr. „Účtovníctvo Bratislava“ a pod.

Externé linkovanie s lokálnymi výrazmi so šikovným použitím v titulku anchor textu

Záver

Ak poskytujete služby v rámci jedného mesta alebo máte ambície v rámci celého Slovenska, optimalizácia webu na lokálne výrazy je pre vás veľmi užitočná.
Realizovanie obsahových úprav prinesie často iba základnú viditeľnosť webu. Pre dosiahnutie výrazných a trvalých výsledkov je potrebné sa zamerať aj na ďalšie aspekty optimalizácie – technické vyladenie webu, získavanie spätných odkazov a pravidelnú tvorbu originálneho obsahu na webe.

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
SEO
int(11)
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter