Basta Digital logo

Koľko stojí SEO?

4 min čítania
Daniel Duriš
Lead konzultant
Koľko zaplatíte za SEO aktivity a ako dlho ich potrebujete realizovať? Prečítajte si, ako robíme optimalizáciu pre vyhľadávače u nás v Basta digital.
Kalkulačka s bločkom za SEO služby

SEO optimalizácia zvyčajne na začiatku zahŕňa drobné, rýchle analýzy. Zameriavame sa na tzv. quick wins, špecificky v technickej a obsahovej časti. Úvodné kroky zamerané na nízko visiace ovocie realizujeme rýchlo, v priebehu niekoľkých dní až týždňov, v spolupráci s klientom či programátormi.

Až následne ideme do náročnejších úloh, ktoré začínajú vytvorením dlhodobej SEO stratégie. Medzičasom už klient zvyčajne vidí prvé výsledky našich SEO služieb. Automatizované nástroje využívame na získanie podkladových údajov, ktoré následne spracujeme a vyhodnocujeme pre účely stratégie. To si vyžaduje niekoľko dní práce viacerých špecialistov.

Dlhodobú stratégiu tvoríme najmä pre vysoko konkurenčné odvetvia. Pri nižšej konkurencii sa vieme zamerať na taktické, menšie zmeny.

Zapracovanie výsledkov analýzy a implementácia obsahových a off page aktivít si v odvetví s nízkou konkurenciou vyžaduje niekoľko mesiacov. Ak pôsobíte v odvetví s vysokou konkurenciou, na SEO aktivitách je potrebné pracovať intenzívne dlhodobo pre pokrytie príležitostí z organického vyhľadávania. V takýchto odvetviach robia na SEO priebežne viacerí vaši konkurenti, často s veľkou intenzitou a s externou podporou.

Priebežné náklady na SEO potom závisia od množstva aktivít, ktoré potrebujete realizovať. Na cenu SEO vplýva aj počiatočný stav vášho webu a aktivity konkurentov. Zameriavame sa na postupné zlepšovanie webu cez aktivity, ako sú:

  • technické zmeny
  • tvorba a úpravy obsahu na webe
  • tvorba obsahu mimo webu
  • získavanie a úpravy existujúcich zmienok a spätných odkazov

Náročnejší SEO projekt si priebežne vyžaduje aj niekoľko hodín spolupráce niekoľkých rôzne zameraných špecialistov (technické SEO, kód, UX, obsah, spätné odkazy).

Keď si sčítame potrebný čas, ide bežne o rozpätie od 15 do niekoľko desiatok hodín mesačne. V Basta digital záleží presný náklad na zložitosti projektu, a teda na tom, koľko a ako skúsených SEO špecialistov si jednotlivé činnosti vyžadujú. Hodinové sadzby u nás sa pohybujú od 45 € za SEO špecialistu po 80 € za konzultanta.

Obvykle si SEO stratégie vyžadujú aj rozpočet na externé mediálne náklady. Ide najmä o náklady za zverejnenie obsahu na weboch tretích strán a/alebo za pridanie spätných odkazov do existujúceho obsahu. Sú to platby blogerom, majiteľom webom či vydavateľom, niekedy priamo aj za vytvorenie obsahu,  inokedy za zverejnenie odkazu. Málokedy ide o jednorazové platby, častejšia je verzia s prenájmom priestoru či odkazov na dohodnuté obdobie. Výsledná suma sa môže pohybovať v nízkych stovkách eur mesačne pri slovenskom projekte, ale ľahko sa vyšplhá na niekoľko tisíc eur na anglických či nemeckých weboch vo vysoko konkurenčných odvetviach.

Ak chcete skrátiť čas na dosiahnutie výsledkov, je možné zvýšiť intenzitu SEO optimalizácie (teda urobiť napríklad za mesiac toľko práce, koľko by sa zvyčajne rozložilo na niekoľko mesiacov). Takáto potreba vzniká napríklad pri projektoch, kde je SEO ako kanál používané paralelne s inými v integrovaných marketingových a predajných kampaniach, alebo pri riešení reputačných kríz.

Niektoré SEO aktivity však nie je vhodné robiť príliš rýchlo naraz, aby ich algoritmy vyhľadávača neinterpretovali ako snahu o manipuláciu výsledkov vyhľadávania. Iné kroky, prispievajúce k zlepšeniu zážitku používateľa z webu, je možné realizovať aj vysokým tempom – v praxi môže ísť napríklad o vytváranie a šírenie množstva kvalitného obsahu či CRO (konverznú optimalizáciu).

Pokiaľ si SEO stratégia vyžaduje implementáciu technických zmien na webe, musíte rátať s nákladmi na programátora či web developera (interne alebo externe).

Celkovo sa teda cena SEO optimalizácie pohybuje od niekoľko stoviek eur mesačne po niekoľko tisíc eur mesačne u externého dodávateľa alebo desiatky hodín kvalifikovaného interného času.

Aké iné cenové modely SEO existujú?

Jednorazové analýzy ako komplexný SEO audit / online marketingový audit naceňujeme zvyčajne po rýchlom vyhodnotení webu pevnou sumou. Cena sa odvíja od toho, na aké otázky má audit odpovedať, zvyčajne od približne 1 200 €.

Keď robíme špecifické analýzy (ako napríklad analýza kľúčových slov, analýza portfólia spätných odkazov u konkurencie, riešenie problémov s indexáciou, migrácia webu na iné CMS), naceňujeme ich zvyčajne hodinovou sadzbou SEO špecialistu alebo konzultanta a odhadneme počet hodín práce. Pre korporátne weby takáto práca zahŕňa aj množstvo stretnutí s klientom a spoločné konzultácie, prípadne prezentácie odporúčaného riešenia v dohodnutom rozsahu.

Kedysi niektorí SEO špecialisti poskytovali aj model s platbou za dosiahnuté pozície (a de facto garanciu pozícií). Takýto model je nielen zastaraný, ale ani ho neodporúčame využívať. Pozície sa ťažko merajú objektívne (pri personalizovaných výsledkoch vôbec) a sú iba čiastkovou metrikou. Klienta v skutočnosti nezaujímajú pozície, príjmy získava z kontaktov (leadov) alebo predajom produktov a služieb. Zarába teda na konvertujúcej návštevnosti a pre tú lepšie funguje výkonnostný model.

V oblastiach, kde organická návštevnosť priamo predáva (e-shopy), je možné na SEO uplatniť výkonnostný model – dohodnúť si odmenu ako podiel z nejakej marže získanej vďaka nárastu (nebrandovej) organickej návštevnosti. Na našom trhu sa tento model uplatňuje zriedkavo. Navyše je takýto model ešte komplexnejší – predaj zároveň posilňuje značku a dlhodobo aj hľadanosť brandových výrazov a pri používaní viacerých zariadení je aj ťažšie zmerateľný. Návštevy webov môžu prebiehať naprieč zariadeniami (počítač, mobilný telefón, tablet) a samotné predaje nemusia byť spätne priraditeľné organickej návštevnosti z vyhľadávania.

Oplatí sa vôbec robiť SEO?

Odpoveď na túto otázku závisí od vašich cieľov. SEO projekty môžu mať rôzne ciele, od priameho predaja, cez budovanie povedomia na poli vášho pôsobenia, až po ochranu reputácie firmy či človeka.

V transakčných hľadaniach, kde je vyhľadávajúci blízko k nákupu, organické výsledky konkurujú viditeľnejším plateným.

Čím viac sa posunieme k začiatku lievika vyhľadávania, tým menej je platených výsledkov a z toho vyplýva aj viac návštevnosti pre organické výsledky. Rozhodne nejde o bezcenný mediálny priestor – viditeľnosť v skorších fázach nákupného procesu robí konkrétneho predajcu známejším. Neskôr tak zvyšuje jeho šance predať – špecificky v realite, kde 50 % vyhľadávaní končí bez prekliknutia na iné weby.

Investícia do organickej viditeľnosti má návratnosť rozloženú na dlhšie obdobie. Organickú návštevnosť je potrebné budovať dlhodobo. Ak sa SEO po istom čase prestanete venovať, organická návštevnosť začne bez čerstvého obsahu postupne klesať.

Na SEO sa vám oplatí zamerať ako na jeden z kanálov marketingového mixu. Výborne sa dopĺňa napríklad s plateným vyhľadávaním (PPC reklamou), kde spoločnými aktivitami dokážete pokryť celý nákupný cyklus používateľa od “rozhliadania sa” až po predaj.

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
SEO
int(11)
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter