Basta Digital logo

Koľko stojí SEO?

5 min čítania
Daniel Duriš
Lead konzultant
Koľko zaplatíte za SEO aktivity a ako dlho ich potrebujete realizovať? Prečítajte si, ako robíme optimalizáciu pre vyhľadávače u nás v Basta digital.
Kalkulačka s bločkom za SEO služby

V rámci nášho Praktického digitálneho auditu skúmame a identifikujeme potenciál a príležitosti vo všetkých oblastiach digitálneho marketingu vrátane SEO. Práve z tohto auditu vyplynie, či a aké ďalšie SEO služby vám odporučíme. Jeho cena začína od 1990 eur.

SEO stratégia

Základom pre SEO aktivity je dlhodobá SEO stratégia. Je potrebná, aby aktivity optimalizácie pre vyhľadávače a používateľov dávali zmysel z hľadiska dosahovania vašich cieľov – predaja. Udáva prioritu pre SEO aktivity, ako sú analýza kľúčových slov, technický audit či kampaň na získanie spätných odkazov a jej súčasťou je aj časový plán. SEO stratégia sa v závislosti od komplexity a rozsahu (počet trhov, webov a pod.) pohybuje v cene niekoľko tisíc eur.

Priebežné SEO aktivity

Priebežné náklady na SEO potom závisia od aktivít, ktoré potrebujete realizovať. Na cenu SEO vplýva aj počiatočný stav vášho webu a aktivity konkurentov. Zameriavame sa na postupné zlepšovanie webu cez aktivity, ako sú:

  • technické zmeny,
  • tvorba a úpravy obsahu na webe,
  • tvorba obsahu mimo webu,
  • získavanie a úpravy existujúcich zmienok a spätných odkazov,
  • iné podporné aktivity ako lokálny marketing.

Náročnejší SEO projekt si priebežne vyžaduje aj niekoľko hodín spolupráce viacerých rôzne zameraných špecialistov (technické SEO, kód, UX, obsah, spätné odkazy) a tiež spoluprácu s programátormi na strane klienta.

Keď si sčítame potrebný čas, ide bežne o niekoľko desiatok až stoviek hodín mesačne. V Basta digital záleží presný náklad na zložitosti projektu, a teda na tom, koľko a ako skúsených SEO špecialistov si jednotlivé činnosti vyžadujú. Hodinové sadzby sú u nás v cene od 65 eur, komplexné a problematické weby môžu vyžadovať aj aktivitu konzultantov s vyššou hodinovou sadzbou.

Zapracovanie odporúčaní z analýz a implementácia technických, obsahových a off page aktivít si v odvetví s nízkou konkurenciou vyžaduje niekoľko mesiacov.

Ak pôsobíte v odvetví s vysokou konkurenciou, na SEO aktivitách je potrebné pracovať intenzívne dlhodobo pre pokrytie príležitostí z organického vyhľadávania. V takýchto odvetviach robia na SEO priebežne viacerí vaši konkurenti, často s veľkou intenzitou a s externou podporou.

Externé náklady

Obvykle si SEO stratégie vyžadujú aj rozpočet na externé mediálne náklady. Ide najmä o náklady za zverejnenie obsahu na weboch tretích strán a/alebo za pridanie spätných odkazov do existujúceho obsahu. Sú to platby blogerom, majiteľom webov či vydavateľom, niekedy priamo aj za vytvorenie obsahu,  inokedy za zverejnenie odkazu. Málokedy ide o jednorazové platby, častejšia je verzia s prenájmom priestoru či odkazov na dohodnuté obdobie. Výsledná suma sa môže pohybovať v nízkych stovkách eur mesačne pri slovenskom projekte, ale ľahko sa vyšplhá na niekoľko tisíc eur na anglických či nemeckých weboch vo vysoko konkurenčných odvetviach.

Ak chcete skrátiť čas na dosiahnutie výsledkov, je možné zvýšiť intenzitu SEO optimalizácie (teda urobiť napríklad za mesiac toľko práce, koľko by sa zvyčajne rozložilo na niekoľko mesiacov). Takáto potreba vzniká napríklad pri projektoch, kde je SEO ako kanál používané paralelne s inými v integrovaných marketingových a predajných kampaniach alebo pri riešení reputačných kríz.

Niektoré SEO aktivity však nie je vhodné robiť príliš rýchlo naraz, aby ich algoritmy vyhľadávača neinterpretovali ako snahu o manipuláciu výsledkov vyhľadávania. Iné kroky, prispievajúce k zlepšeniu zážitku používateľa z webu, je možné realizovať aj vysokým tempom – v praxi môže ísť napríklad o vytváranie a šírenie množstva kvalitného obsahu či CRO (konverznú optimalizáciu).

Pokiaľ si SEO stratégia vyžaduje implementáciu technických zmien na webe, musíte rátať s nákladmi na programátora či web developera (interne alebo externe).

Celková cena za mesiac

Celkovo sa teda cena SEO (optimalizácie pre vyhľadávače) pohybuje u agentúry od niekoľko tisíc eur mesačne. Zároveň je potrebné vyhradiť aj kapacitu na strane klienta agentúry pre úzku spoluprácu s internými tímami, ako sú marketing, obsah alebo technické IT.

Aké iné cenové modely SEO existujú?

Komplexný SEO audit

Jednorazové analýzy ako komplexný SEO audit naceňujeme zvyčajne po rýchlom vyhodnotení webu pevnou sumou. Cena sa odvíja od záberu a pokrytia tém, ako sú technické SEO, obsah, spätné odkazy a ďalšie, približne od 2500 eur.

Ostatné SEO analýzy

Keď robíme špecifické analýzy (ako napríklad analýza kľúčových slov, analýza portfólia spätných odkazov u konkurencie, riešenie problémov s indexáciou, migrácia webu na iné CMS), naceňujeme ich opäť podľa náročnosti a rozsahu webu (počtu URL, prípadne aj počtu historických URL – za účelom práce na presmerovaniach). Pre korporátne weby takáto práca zahŕňa aj množstvo stretnutí s klientom, spoločné konzultácie a prezentácie odporúčaného riešenia v dohodnutom rozsahu.

Platba za konkrétne pozície?

Kedysi niektorí SEO špecialisti poskytovali aj model s platbou za dosiahnuté pozície (a de facto garanciu pozícií). Takýto model je nielen zastaraný, ale ani ho neodporúčame využívať. Pozície sa ťažko merajú objektívne (pri personalizovaných výsledkoch vôbec) a sú iba čiastkovou metrikou. Klienta v skutočnosti nezaujímajú pozície, príjmy získava z kontaktov (leadov) alebo predajom produktov a služieb. Zarába teda na konvertujúcej návštevnosti a pre tú lepšie funguje výkonnostný model.

Výkonnostný SEO model

V oblastiach, kde organická návštevnosť priamo predáva (e-shopy), je možné na SEO uplatniť výkonnostný model – dohodnúť si odmenu ako podiel z nejakej marže získanej vďaka nárastu (nebrandovej) organickej návštevnosti. Na našom trhu sa tento model uplatňuje zriedkavo. Navyše je takýto model ešte komplexnejší – predaj zároveň posilňuje značku a dlhodobo aj hľadanosť brandových výrazov a pri používaní viacerých zariadení je aj ťažšie zmerateľný. Návštevy webov môžu prebiehať naprieč zariadeniami (počítač, mobilný telefón, tablet) a samotné predaje nemusia byť spätne priraditeľné organickej návštevnosti z vyhľadávania.

Ako rýchlo uvidím výsledky?

Rýchlosť nábehu SEO aktivít často závisí aj od kapacít na strane klienta. Najmä počiatočné úpravy webu vyžadujú prácu programátorov či koordináciu s internými ľuďmi ohľadne obsahu.

Prvé výsledky optimalizácie pre vyhľadávače uvidíte v priebehu niekoľkých mesiacov, pre vysokokonkurenčné odvetvia môžu aktivity priniesť organickú viditeľnosť cca v období jedného roka.

Je SEO potrebné?

Odpoveď na túto otázku závisí od vašich cieľov. SEO projekty môžu mať rôzne ciele, od priameho predaja cez budovanie povedomia na poli vášho pôsobenia až po ochranu reputácie firmy či človeka.

V transakčných hľadaniach, kde je vyhľadávajúci blízko k nákupu, organické výsledky konkurujú viditeľnejším plateným.

Čím viac sa posunieme k začiatku lievika vyhľadávania, tým menej je platených výsledkov a z toho vyplýva aj viac návštevnosti pre organické výsledky. Rozhodne nejde o bezcenný mediálny priestor – viditeľnosť v skorších fázach nákupného procesu robí konkrétneho predajcu známejším. Neskôr tak zvyšuje jeho šance predať – špecificky v realite, kde 50 % vyhľadávaní končí bez prekliknutia na iné weby. Započítať môžete aj viditeľnosť v obrázkovom vyhľadávaní (fotky produktov) či lokálnom vyhľadávaní (mapové výsledky).

Investícia do organickej viditeľnosti má návratnosť rozloženú na dlhšie obdobie. Organickú návštevnosť je potrebné budovať dlhodobo. Ak sa SEO po istom čase prestanete venovať, organická návštevnosť začne bez čerstvého obsahu postupne klesať.

Na SEO sa vám oplatí zamerať ako na jeden z kanálov marketingového mixu. Výborne sa dopĺňa napríklad s plateným vyhľadávaním (PPC reklamou), kde spoločnými aktivitami dokážete pokryť celý nákupný cyklus používateľa od „rozhliadania sa“ až po predaj.

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
SEO
int(11)
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter