Basta Digital logo

Čo robiť, ak je na jednostránkovom webe každá návšteva bounce?

6 min čítania
Rudolf Hric
Riaditeľ

V prípade jednostránkového webu alebo obsahového webu je miera okamžitých odchodov nevýpovedná – každá návšteva je z hľadiska štatistík okamžité opustenie webu, realita však môže byť odlišná. Poradíme vám, ako z tejto neužitočnej informácie spravíte výpovednú metriku.

Miera okamžitých odchodov (bounce rate) poskytuje veľmi jednoduchú, ale výnimočne cennú informáciu. Na jej základe dokážete zodpovedať otázky ako: Páči sa zákazníkovi moja cieľová stránka? Zaujala ho moja stránka? Z akých zdrojov na môj web chodí nekvalitná návštevnosť? Ktoré podstránky návštevníkov nezaujali,  a preto odchádzajú?

Existujú ale typy webov, ktoré majú mieru okamžitých odchodov automaticky vysokú, niekedy aj viac než 90 %. Ide hlavne o jednostránkové či obsahové weby – paralax, blogy a iné. Pokiaľ na nich využívate štatistický nástroj Google Analytics, táto štatistika je pre vás nevýpovedná, čím strácate silný nástroj na identifikáciu príležitostí, zlepšenie webu a optimalizáciu online marketingu.

Úpravou nastavenia sledovania štatistík na webe mieru okamžitých odchodov znížite, získate užitočné informácie v podobe udalostí, t. j. interakcie používateľov s webom. Zistíte napríklad, koľko ľudí kliklo na e-mail či telefónne číslo, alebo z webu odišlo na niektorý z vašich profilov na sociálnych sieťach. Budete schopní oddeliť návštevníkov, ktorí váš obsah čítajú, a následne na nich cieliť reklamu. Čím viac informácií o svojich návštevníkoch získate, tým lepšie môžete koordinovať svoje marketingové aktivity.Človek v tme so sviečkou

Miera okamžitých odchodov a ako ju Google Analytics počíta

Podľa definície je miera okamžitých odchodov percentuálny podiel jednostránkových relácií (zjednodušene – relácia je návšteva webu, počas ktorej používateľ môže vykonávať určitú aktivitu – podrobnejšiu definíciu nájdete v helpe Google Analytics), teda relácií, v ktorých návštevník webu opustil web už po vstupnej stránke a bez interakcie so stránkou. To znamená, že ako okamžitý odchod bude Google Analytics počítať napríklad:

  • kliknutie na link odkazujúci na iný web,
  • zatvorenie stránky,
  • kliknutie na tlačidlo späť v prehliadači.

Jednostránkový alebo obsahový web s vysokou mierou okamžitých odchodov nemusí znamenať nezaujímavú stránku. Jednoducho neexistuje ďalšia podstránka, na ktorú sa používatelia môžu dostať ďalej, prípadne im postačujú informácie, ktoré si prečítali na cieľovej stránke (landing page). Tých niekoľko percent, ktoré chýbajú, aby vaša miera okamžitých odchodov bola 100 %, je spôsobených práve interakciou používateľa so stránkou, vykonaním určitej udalosti, ako napr. prekliknutie na inú podstránku, článok, pri jednostránkových weboch obnovenie stránky (refresh). Záleží to na spôsobe, akým máte vyriešený web, teda či sa na ňom nachádzajú prvky, ktoré zaznamenajú interakciu.

Ako spraviť z miery okamžitých odchodov výpovednú metriku

Ako teda môžete premeniť nepoužiteľnú metriku na údaje o tom, ktorá časť obsahu je zaujímavá (v prípade obsahových stránok), alebo či má vôbec váš jednostránkový web zmysel?

Existuje mnoho možností – vybral som pre vás tie najužitočnejšie:

1. Nastavte zaznamenávanie dôležitých udalostí

Okamžitú úpravu miery odchodov docielite nastavením zaznamenávania dôležitých udalostí do Google Analytics. Medzi ne patria odoslanie formulára (nastavenie podrobne vysvetlil na svojom blogu Simo Ahava), kliknutie na zobrazenie mapy v prípade kamennej predajne/prevádzky, kliknutie na telefónne číslo, alebo na e-mail. Tieto nastavenia sme už rozoberali v článku Čo sledovať na firemnom webe: Ozaj jednoduchý videonávod.

2. Nastavte časovač

Dôležitým indikátorom zaujímavého obsahu/webu je tiež dĺžka návštevy webu. Pokiaľ človek na vašom webe strávi 5 minút čítaním príspevku na blogu alebo zisťovaním informácií o vás a vašom produkte či službe, nemôžete to považovať za okamžitý odchod. Osobu ste predsa zaujali. Dôležité je preto nastaviť časovač a po určitom čase (napr. 30 sekundách alebo jednej minúte) poslať do Google Analytics udalosť, aby táto návšteva nebola posúdená ako okamžitý odchod.

Rozhodujúce je v tomto prípade odhadnúť správny časový interval, ktorý identifikuje záujem návštevníka. Môžete ho odhadnúť pomocou Google Analytics, v časti Publikum->Správanie->Interakcia, alebo metódou pokus – omyl a testovať rôzne časové intervaly podľa vášho uváženia. Zle zvolený minimálny interval návštevy ovplyvní okamžitú mieru odchodov minimálne, prípadne až príliš, čo taktiež povedie k znehodnoteniu metriky.

Pokiaľ sa rozhodnete pre Google Analytics, v opísanej časti nájdete prehľadnú tabuľku, ktorá zobrazuje trvanie relácie a celkový počet daných relácií. Ako môžete vidieť na nasledujúcom obrázku, najviac používateľov nezotrvalo na webe dlhšie ako 10 s. Pokiaľ však web používateľa zaujal, zotrval na ňom od 31 do 61 sekúnd.

trvanie relacie

Príklad z praxe: Na základe tejto informácie sme zvolili dĺžku návštevy webu, ktorá už nie je okamžitým odchodom ani pri našom klientovi z oblasti zdravotníckej starostlivosti.
Na nasledujúcom grafe môžete vidieť, ako od momentu úpravy klesla miera okamžitých odchodov:

Pokles miery okamžitých odchodov
Nastavenie eventu: Dĺžka návštevy je dlhšia ako 1 min.

3. Nastavte sledovanie scrollovania

Samotný čas strávený na webe ale stále nezaručí, že váš web/obsah človeka zaujal alebo že si ho vôbec prezrel. Návštevník si mohol váš web v prehliadači otvoriť na novej karte, vrátiť sa k nemu neskôr, zistiť, že tam nie je to, čo hľadal, a odísť.

Takýchto návštevníkov identifikujete sledovaním scrollovania. Pokiaľ návštevník navštívi váš web a scrolluje, je veľká pravdepodobnosť, že ho web zaujal. Nastavte udalosť, ktorá bude sledovať, či používateľ na webe scrolluje.

Na záver tohto článku ponúkam vzorový kontajner pre Google Tag Manager, v ktorom je sledovanie scrollovania nastavené v značke „Scroll“ v kombinácii so značkou „Odosielanie eventov do Google Analytics – zníženie bounce rate“.

4. Skombinujte časovač a sledovanie scrollovania

Oba vyššie spomenuté spôsoby merania interakcie používateľa s vaším webom nie sú optimálne. V jednom aj druhom prípade zarátate nechtiac aj používateľov, ktorých web nezaujal.
Riešením je preto kombinácia oboch spomenutých spôsobov merania interakcie: Dĺžka návštevy a scrollovanie. Event do Google Analytics váš skript odošle iba v prípade, keď používateľ zostane na stránke počas vami zadefinovaného časového intervalu a zároveň bude scrollovať do nižších častí stránky.

Namiesto komplikovaného nastavenia som pre vás pripravil šablónu pre Google Tag Manager. Kombinácia časovača a scrollovania je nastavená v značke „TimerAndScroll“ v kombinácii so značkou „Odosielanie eventov do Google Analytics – zníženie bounce rate“.

Praktická časť: implementácia kontajnera do GTM

Autorom použitých skriptov je Simo Ahava. Podrobný postup, ako nastaviť sledovanie scrollovania a kombinácie časovača so scrollovaním, nájdete na blogu Sima Ahavu.
Vytvorili sme aj GTM vzorový kontajner, ktorý si môžete stiahnuť. Obsahuje všetky spomenuté možnosti úpravy miery okamžitých odchodov. Taktiež obsahuje sledovanie kliknutí na e-mail, telefón a tlačidlá sociálnych sietí.

Kontajner do Google Tag Managera importujete podľa nasledujúceho postupu:

Implementácia GTM kontajnera

V hornom menu vyberiete záložku správca a následne kliknete na možnosť importovať kontajner.

Import GTM kontajnera

Následne vyberiete kontajner, ktorý chcete naimportovať do GTM, a jednu z možností „Prepísať“, alebo „Zlúčiť“.

Úprava kontajnera pre váš web

Pred použitím je potrebné kontajner upraviť pre konkrétny web:

1. Je potrebné zmeniť hodnotu premennej Analytics ID na vaše ID.

Zmena premennej Analytics ID

Po prihlásení do Google Tag Manager konta prejdite na položku Variables (Premenné) a vyberte na Analytics ID.

Zmena Google Analytics ID

Zadajte vaše ID Google Analytics konta a uložte premennú.

2. Vyberte si len jeden zo spôsobov, ktorým chcete upraviť mieru okamžitých odchodov. Zvoľte jednu zo značiek, ktorá vám pre váš web vyhovuje, a zvyšné zo spomenutých značiek vypnite.

Úpravu časového intervalu, po ktorom sa má daná značka spustiť, vykonáte zmenou hodnoty premennej „TimerVariable“, ktorú nájdete v rovnakej sekcii ako Analytics ID: Kontajner->Premenné->Premenné definované užívateľom->TimerVariable.

Nastavenie časového intervalu

Pre zmenu časového intervalu je potrebné zmeniť len hodnotu premennej „TimerVariable“ na hodnotu, ktorú potrebujete. Časová hodnota je uvádzaná v milisekundách.

Výsledné nastavenie úpravy miery okamžitých odchodov je individuálne.

Vo výsledku je výber jednotlivých spôsobov pre úpravu merania miery okamžitých odchodov pre každý web odlišné. Mali by ste zhodnotiť správanie a spôsoby interakcie svojho publika s vaším webom.

Určite je veľmi dôležité vytvoriť viditeľné tlačidlo s výzvou konať (call-to-action), nastaviť prostredníctvom neho odosielanie eventu do Google Analytics pri každej interakcii používateľa s ním.

Pre jednostránkové weby a taktiež obsahové weby sú vhodné už spomenuté metódy. Nedokážu síce úplne presne odmerať záujem používateľov, avšak z miery okamžitých odchodov urobia užitočnú metriku.

Budete tak môcť zhodnotiť, či je vaša AdWords kampaň cielená na správne publikum, alebo či neplatíte zbytočne za návštevy z Facebooku a iných zdrojov. Na základe správnej metriky môžete zhodnotiť cieľové stránky vašich produktov a v prípade obsahového webu porovnať skutočnú čítanosť článkov.

Kontaktný formulár

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.
Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
Analytika
int(8)

2 responses to “Čo robiť, ak je na jednostránkovom webe každá návšteva bounce?

Comments are closed.
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter