Basta Digital logo

Po čom túžia vaši návštevníci? Zistite s Hotjar

5 min čítania
Andrej Garaj

Chcete zlepšiť fungovanie vašej stránky, no nerozumiete analytike? Je vaším cieľom viac predávať, ale nedarí sa vám to? Už nepotrebujete odborníka na to, aby ste získali aspoň základný náhľad na správanie ľudí na vašom webe. Predstavíme vám Hotjar, nástroj, ktorý rýchlo odhalí základné problémy použiteľnosti vašej webovej stránky.

Skúsenosť nadovšetko

Používateľská skúsenosť (z anglického User Experience, alebo aj UX) je pojem, ktorý sa vo svete používa stále viac a viac. David Darmanin, zakladateľ Hotjaru, charakterizoval UX ako lásku vznikajúcu s pomocou „wow efektu“, ktorý je výsledkom skvelého UX. „Wow efekt“ je moment, ktorý si ľudia zapamätajú a vytvoria si na jeho základe vzťah k službe. Ak chcete aj vy na vašom webe vybudovať dobrú používateľskú skúsenosť a „wow efekt“, začnite napríklad s Hotjarom.

filmovy stab pizzaseoAko to funguje?

Hotjar je nástroj, ktorý zaznamenáva aktivitu návštevníkov webu. Základným výstupom nie sú číselné údaje ale grafické vyjadrenie správania návštevníkov webu pomocou takzvanej heatmapy. Dáta (správanie návštevníka) sú získavané pomocou kódu, ktorý je potrebné pridať na stránku tak, ako napríklad kód Google Analytics. Tento kód stránku nijakým výrazným spôsobom nespomaľuje a pre návštevníka je neviditeľný.

Hotjar a jemu podobné nástroje ponúkajú rôzne typy výstupov. Najčastejšie však ide o:

 • heatmaps – akési tepelné snímky, kde „horúce“ sú časti, kde sa kurzory návštevníkov pohybujú/klikajú najviac,
 • scrollmaps – grafické vyjadrenie informácie, po akú úroveň scrolluje aké percento návštevníkov,
 • nahrávku pohybu kurzora,
 • úspešnosť vyplnenia formulára,
 • získavanie spätnej väzby.

Prečo Hotjar?

Hotjar nie je novou technológiou a podobné riešenia ponúkajú napríklad aj dlhšie fungujúce aplikácie ako Crazy Egg, Clicktale alebo Mouseflow. Výhodou Hotjaru oproti konkurencii je však to, že integruje mnohé riešenia do jedného rozhrania. V jednej online aplikácii tak nájdete heatmapy ako na Crazy Eggu, videá ako na Mouseflowe alebo dotazníky ako na Qualaroo.

Ako pridať Hotjar na váš web?

Hotjar funguje na základe krátkeho kódu (skriptu), ktorý je potrebné vložiť do hlavičky webu (programátor vloží kód za html tag <head> a pred </head>).

Existuje niekoľko spôsobov, ako tento skript vložiť na web. Návody, ako pridať kód na špecifické riešenia, ponúka Hotjar na svojom webe.

Kód máte na webe. Čo teraz?

Po tom, ako implementujete skript Hotjaru do kódu webu, je potrebné už iba zapnúť nahrávanie heatmáp. Heatmapa vám ukáže, kde návštevníci vašej stránky klikajú, kde sa pohybujú s kurzorom a ako veľa scrollujú.

Vytvoriť novú heatmapu je jednoduché. V menu Hotjaru vyberte položku Heatmaps a následne kliknite na New Heatmap.

 

Na nasledujúcej stránke nastavte základné údaje o heatmape. V prvom rade pomenujte heatmapu tak, aby ste ju ľahko identifikovali (napríklad „O nás“) a vďaka Simple Match identifikujte stránku, ktorej návštevnosť má byť nahrávaná.

 

 

Všetky nastavenia potvrdíte tlačidlom Create Heatmap, ktoré spustí nahrávanie. Po dosiahnutí maximálneho počtu návštevníkov (v prípade bezplatnej verzie ide o 1 000 návštevníkov heatmapy) vám príde notifikácia o ukončení nahrávania a prichádza čas na analýzu získaných údajov.

Prvý test: Koľko návštevníkov vidí celý obsah vašej stránky?

Máte na vašom webe dôležité stránky, ktoré majú vysokú mieru odchodov (bounce rate)? Vďaka Hotjaru môžete získať dôležité údaje o tom, do akej miery návštevníci scrollujú alebo ako skenujú obsah. Zlá štruktúra stránok alebo priveľa prázdneho priestoru v mnohých prípadoch obmedzuje návštevníkov webu v tom, ako pracujú so stránkou.

Pozrite sa na Scroll mapu, ktorá ukáže, koľko percent návštevníkov vidí určitú časť stránky. Červená oblasť ukazuje časť, ktorú vidia všetci (90 a viac % návštevníkov). Postupná zmena farby mapy indikuje nižšie percento návštevníkov, ktorí sa dostali do danej časti stránky. Ak je vaša stránka dlhá a scroll mapa rýchlo prechádza z červenej do modrej až čiernej, znamená to, že vaša stránka obsahuje priveľa prázdneho priestoru alebo je pre návštevníkov nezaujímavá (irelevantná vo vzťahu k tomu, čo na danej stránke očakávali).

heatmap-163531-scroll-desktop

Riešenie:

 • Zmeňte obsah nad zlomom stránky tak, aby presvedčil návštevníkov ku scrollovaniu (zlom stránky je tá časť stránky, ktorú vidia všetci návštevníci). Môžete použiť motivujúce texty, ktoré vyvolávajú otázky, alebo graficky znázorniť nutnosť scrollovať (napríklad pomocou šípky dole).
 • Odstráňte prázdne miesta na stránke.
 • Premýšľajte o štruktúre obsahu: je obsah relevantný/zaujímavý?
 • Sústreďte sa na stránky, ktorých návštevníci na sledovanú stránku prichádzajú – odkazujú tieto stránky pomocou relevantných textov? Odpovedzte si na otázku:„Nájdem na stránke to, o čom sa píše na danom odkaze?“

Druhý test: Ponúkate svojim návštevníkom obsah, o ktorý majú záujem?

Uspokojiť potreby návštevníkov je veľmi dôležité. Vďaka Hotjaru môžete ľahko zistiť, o čo majú najväčší záujem, a následne upraviť štruktúru i samotný obsah sledovaných stránok tak, aby najatraktívnejšie prvky návštevníci našli rýchlo a jednoducho. Záujem návštevníkov odhalíte pomocou click a movement mapy, ktorá ukáže, kam ľudia najviac klikajú a kde sa hýbu s kurzorom.

Riešenie:

 • identifikujte málo populárny obsah a pokúste sa ho vylepšiť, tak aby zaujal,
 • zistite, na ktoré ďalšie stránky návštevnosť smeruje. Identifikujete tak chýbajúce informácie, ktoré návštevníci na danej stránke nenašli (napríklad cenu). Následne môžete tieto informácie zakomponovať do danej stránky tak, aby návštevníci nemuseli zbytočne klikať a všetky informácie našli na jednom mieste,
 • zamerajte sa aj na mobilné správanie. Identifikujte hluché miesta, ktoré následne prepracujte tak, aby boli atraktívne. Hotjar vám taktiež pomôže objaviť príťažlivejší obsah, ktorého pozíciu môžete prehodnotiť tak, aby prispel k väčšiemu scrollovaniu.

Tretí test: Konverzné tlačidlá

Máte na webe dobre štruktúrovaný obsah, konverzné tlačidlo, ale slabú mieru konverzie? Zistite, koľko pozornosti venujú návštevníci vášmu tlačidlu a aj podpornému textu. Opätovne vďaka klik a movement mape. Možno práve na základe zlej textácie alebo nedostatočnému kontrastu je vaše tlačidlo nepovšimnuté.

Riešenie:

 • zmeňte farbu tlačidla na kontrastnejšiu tak, aby svietilo a pútalo zrak návštevníkov,
 • zmeňte text konverzného tlačidla tak, aby zapadal do kontextu a potreby návštevníka na danej stránke,
 • sledujte mieru konverzie a opätovne spustite Hotjar pre danú stránku.

Mladík medzi harcovníkmi

Hotjar je vo vývoji a neustále sa zlepšuje. Nie je vhodný pre dynamicky sa meniace stránky, ktorých obsah je denne obnovovaný (alebo iba v prípade, že sledujete statické prvky). Zároveň však ponúka skvelú spätnú väzbu a v prípade, že máte problém alebo špecifickú požiadavku, poľahky dostanete odpoveď.

Nám sa Hotjar páči a nasadzujeme ho na väčšinu klientskych projektov, kde riešime optimalizáciu konverzného pomeru či UX. Čo naň hovoríte vy?

Kontaktný formulár

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.
Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
UX
int(380)
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter