Basta Digital logo

Google Instant – čo to pre vás znamená?

2 min čítania
Daniel Duriš
Lead konzultant

Explózia názorov ohľadne nového okamžitého vyhľadávania Google Instant (ukážka) pomaly doznieva. Ako môže Google Instant ovplyvniť vyhľadávacie návyky či návštevnosť?

Aj keď zatiaľ Google Instant beží prvotne iba na hlavnej doméne a významných jazykových verziách, postupne bude nasadzovaný na všetky lokálne Google domény vrátane tej slovenskej. Predktívne vyhľadávanie reaguje na postupné písanie slov a okamžite zobrazuje zoznam výsledkov na zadané (alebo z ponúknutého menu vybrané) kľúčové slová. Okamžité zobrazovanie výsledkov je zásadnou zmenou oproti doterajšiemu spôsobu fungovania, keď bolo vždy treba hľadané slovené spojenie potvrdiť klávesou Enter alebo kliknutím myši na tlačítko vyhľadávania.

Je pravdepodobné, že dôjde k zjednoteniu mnohých long tail vyhľadávaní, pretože užívatelia budú skôr klikať na prediktívne ponúkané slovné spojenia, ako sa snažiť dopísať to svoje. Takéto správanie teda povedie k vyššiemu počtu unifikovaných hľadaní a menšej variácii hľadnaých slovných spojení. Snahu napísať dlhšie slovné spojenia budeme vidieť hlavne v prípadoch, keď návrhy slovných spojení nebudú dostačujúce či už z hľadiska dlhodobej chyby v algoritme alebo neschopnosti zachytiť krátkodobé výkyvy v trendoch vyhľadávania (napr. niekoľko minút po veľkých udalostiach typu katastrofy, športové výsledky a pod.).

Upravte váš obsah

Keďže nasadenie Google Instant na lokálne vyhľadávacie domény ako google.sk je otázkou niekoľkých dní, odporúčame všetkým majiteľom webov prejsť si najvyhľadávanejšie frázy v štatistikách Google Analytics a porovnať ich s predikciami v Google Instant. Vhodné je tiež upraviť aktuálny obsah a vytvoriť nový obsah aj na základe predikcií súvisiacich s kľúčovými slovami pre dané stránky.

Zmeny pre užívateľov Google Analytics

Google Analytics budú stále zobrazovať hľadané slovné spojenia, aj keď došlo k drobnej technickej zmene. Vo výsledkoch však pravdepodobne uvidíte vyšší výskyt rovnakých kľúčových slov, pretože vďaka okamžitým výsledkom bude častejšie hľadaným výrazom práve predikciou navrhnutá fráza.

Zmeny pre inzerentov v Google Adwords

Ak inzerujete v Adwords, nezabudnite najbližšie dni detailne monitorovať platby za kliky, ako aj výkonnosť inzerátov či kľúčových slov. Zobrazenie inzerátu sa bude počítať iba v týchto prípadoch:

  1. užívateľ zadáva hľadané slovné spojenie a klikne na ľubovoľnú časť stránky
  2. užívateľ si zvolí jeden z návrhov hľadania podľa predikcie a stlačí Enter alebo zvolí myšou slovné spojenie
  3. užívateľ prestane písať a výsledky budú zobrazené najmenej tri sekundy

Aký máte pocit z Google Instant vy? Sledujete výraznejšie zmeny v štatistikách alebo v Google Adwords?

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
Nezaradené
int(192)
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter