Basta Digital logo

Zmeny v grantoch od Google: Jednoduchý návod, ktorý sa zíde každej neziskovke

8 min čítania
Alexandra Kopáčová

Google umožňuje mimovládnym organizáciám získať grant – bezplatnú inzerciu vo vyhľadávaní v hodnote 10 000 dolárov mesačne. Už od príchodu Google Ad Grants na Slovensko platili pre získanie podpory rôzne pravidlá a viedli k jej schváleniu viaceré kroky. Začiatkom roka 2018 Google niektoré podmienky sprísnil. Prinášame vám prehľad zmien, o ktorých by ste určite mali vedieť, ak vaša organizácia dostáva Google grant. Neľakajte sa, je to jednoduchšie, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Kľúčové slová, kľúčové slová a ešte raz kľúčové slová

Kľúčové slová sú výrazy, ktoré zadávate do Google vyhľadávača. Následne sa na základe nich zobrazujú dva druhy výsledkov. Platené prostredníctvom systému AdWords, ktoré sa vo vyhľadávaní zobrazujú ako prvé (s “Ad” alebo “Reklama” v malom rámčeku) a organické, teda všetky ostatné výsledky na prvej a ďalších stranách. Nastavenie správnych kľúčových slov je dôležité, aby sa ľudia po ich napísaní do vyhľadávania dostali na váš web.

Vyčleňte si dostatok času na identifikovanie takých kľúčových slov, ktoré najlepšie charakterizujú vašu organizáciu a vaše aktivity. Dobré tipy na vytvorenie zoznamu kľúčových slov nájdete v článku od Google. S analýzou kľúčových slov vám môže pomôcť bezplatný a jednoduchý Keyword planner v rámci vášho Google AdWords účtu alebo bezplatná verzia KW finder. Za rozšírené funkcie si, samozrejme, treba priplatiť od 26 do 70 dolárov mesačne.

KW planner v starom AdWords
KW planner v novom AdWords

Tip: Postup pri hľadaní relevantných kľúčových slov:

 1. Vytvorte si tabuľku aktuálnych a budúcich kľúčových slov.
 2. Pomocou plánovacieho nástroja zistite ich hľadanosť.
 3. Priraďte im stránky z vášho webu, ktoré sú relevantné.
 4. Ak nemáte vhodné vstupné stránky, vytvorte ich. Založte si novú podsekciu, napíšte nový článok. Je dôležité, aby človek po kliknutí na reklamu dostal informáciu, ktorú hľadá. Pri tvorbe obsahu nezabudnite zakomponovať do textu najhľadanejšie kľúčové slová.
 5. Vytvorte reklamu, ktorá prepojí kľúčové slová so vstupnou stránkou.

Zhoda kľúčových slov

Google pozná štyri zhody kľúčových slov – voľnú, frázovú, presnú a vylučujúcu, pričom každá z nich má inú funkciu.

 • Voľná zhoda, napr. Biela vrana, sa zobrazí širokému publiku, ktoré vyhľadáva vtáčiky.
 • Frázová zhoda, napr. “Biela vrana”, nájde zadaný výraz alebo variant s dodatočnými slovami pred alebo za výrazom, napr. Biela vrana 2017.
 • Presnou zhodou, napr. [Biela vrana], sa zameriate na ľudí, ktorí zadajú do Googlu konkrétny výraz Biela vrana. Vaša reklama sa nezobrazí ľuďom, ktorí hľadajú slovo vrana alebo Biela vrana 2017.
 • Vylučujúca zhoda, napr. “pochod proti korupcii”, vám pomôže vo vyhľadávaní vynechať výrazy, ktoré nesúvisia s vašou činnosťou.

Google zvyčajne odporúča začať kľúčovými slovami s voľnou zhodou, aby ste zvýšili potenciál zobrazenia reklám v prípade relevantných vyhľadávaní. Viac o zhode kľúčových slov sa dočítate v Adwords Pomocníku.

Tip pre pokročilých: Zistite, akými výrazmi (search terms) sa zobrazili vaše reklamy

Naša kolegyňa Nina Varhaníková naprogramovala skript, ktorý vám dokáže uľahčiť prácu a získať lepší prehľad o vyhľadávacích dopytoch (search terms), ktoré ľudia zadali do Google vyhľadávania a následne sa im zobrazila vaša reklama.

Ako na to?

 1. Stiahnite si skript tu:

V skripte je potrebné zmeniť svoju e-mailovú adresu, na ktorú dostanete hľadané výrazy (search terms). Odporúčame tiež upraviť minimálny počet zobrazení na 10. Skript bude posielať len tie vyhľadávacie dopyty, ktoré mali nad napr. 10 zobrazení.

Nastavíte to v týchto riadkoch:

 • //Nastavenie hodnoty minimaneho poctu zobrazeni

var Zobrazenia = 10;

 • //Nastavenie e-mailu

var email = “email@email.com”;

 1. Skript nasaďte do kampaní – v starom AdWords menu v položke “Bulk operations” kliknite na “Scripts” a potom na + Script.

V novom AdWords rozhraní nájdite v nastaveniach položku “Bulk operations” a kliknite na “Scripts”.

3. Skript len jednoducho skopírujte (nezabudnite si zmeniť e-mail), autorizujte (bez toho vás systém nepustí ďalej) a spustite.

4. Sledujte svoju e-mailovú schránku.

Miera prekliku celého účtu musí byť viac ako 5 %

Cieľom sprísnenia podmienok má byť jasnosť, vyššia kvalita reklám a vyhľadávania. Google nechce reklamy, na ktoré ľudia neklikajú. Takéto reklamy považuje za nerelevantné. Váš účet musí mať podľa nových pravidiel minimálnu mieru prekliku 5 %. Ak ju nedosiahne dva mesiace po sebe, môžu váš účet zrušiť alebo pozastaviť.

Odporúčame vám skontrolovať kľúčové slová v konte. Pozrite sa na všetky nastavené slová. Pozastavte tie s najnižšou mierou prekliku (< 5 %) a také, ktoré najmenej súvisia s vašou činnosťou.

Miera prekliku v starom AdWords
Miera prekliku v novom AdWords

Kľúčovým slovom nemôžu byť všeobecné jednoslovné výrazy

Prevteľte sa na chvíľu do človeka, ktorý hľadá vaše aktivity cez Google. Alebo si predstavte, čo najčastejšie napíšete do Googlu, keď chcete niečo nájsť. Ide o jedno slovo alebo celú vetu? Pravdepodobne tých slov zadávate viac. A to isté robia aj iní. Pomôžte si pri hľadaní správnych kľúčových slov napríklad výrazmi, ktoré uvádzate na webe.

Nesprávne kľúčové slovoSprávne kľúčové slovo
2komu venovať 2 percentá
vzdelávanieuniverzita tretieho veku
detipomoc deťom v núdzi
táborzážitkový tábor pre choré deti

Google pozná v programe Ad Grants výnimky z pravidiel pre jednoslovné kľúčové slová. Jedným slovom môžete uviesť napr. vlastnené značkové výrazy, diagnózy, základné kľúčové slová súvisiace s podporovaním charity alebo slová z tohto zoznamu.

Kľúčovým slovom nemôže byť názov konkurencie

Nepoužívajte vo svojej reklame názvy konkurenčných organizácii, firiem a značiek, ktoré nevlastníte, napr. YouTube, Google, Samsung a pod. Vyhnúť sa takýmto kľúčovým slovám nie je náročné. Stačí, keď sa zameriate na výrazy, ktoré skutočne súvisia s vaším poslaním a aktivitami, ktoré robíte.

Kľúčové slová musia mať skóre kvality nad 3

V službe AdWords dosahujú najlepšiu výkonnosť reklamy, ktoré ľudia považujú za najrelevantnejšie. Skóre kvality vám pomôže zistiť, do akej miery je relevantná vaša vstupná stránka a reklama ku kľúčovým slovám.

Používajte vo svojich reklamách čo najpresnejšie kľúčové slová, ktoré súvisia s vašou organizáciou a prepojte ich s relevantným obsahom na vašom webe. Napríklad, pri zadaní kľúčového slova Biele vrany 2016 presmerujte ľudí priamo na článok alebo podsekciu webu, na ktorej nájdu viac informácii o tomto ročníku, prípade menný zoznam ocenených. Takéto Google reklamy sú kvalitné a kľúčové slová dosiahnu skóre kvality vyššie ako tri. Viac o kontrole kvality kľúčových slov si môžete prečítať tu.

Skóre kvality v starom AdWords
Skóre kvality v novom AdWords

Tip pre pokročilých: Návod na automatické informovanie o skóre kvality (QS) kľúčových slov

Využite automatické pravidlá v AdWords a nechajte si posielať zoznam slov s nízkym kvality skóre na e-mail. Ako na to?

1.  V starom AdWords rozhraní sa prekliknite sa do kľúčových slov na úrovni kampane alebo celého účtu a v možnosti “Automate” vyberte “Send email when…”

V novom AdWords rozhraní kliknite v nastaveniach na “Rules” a pridajte nové pravidlo (klik na +), zvoľte pravidlá pre kľúčové slová (Keyword rules) a potom možnosť poslať e-mail (Send email).

2. Nastavte podmienky, vo vašom prípade QS < 3, a frekvenciu posielania upozornení. Je na vás, či chcete byť informovaný denne alebo týždenne (pre menšie kampane odporúčame týždenne). Nazabudnite si pozrieť, či vaše podmienky spĺňa nejaké kľúčové slovo – kliknite na “Preview results”.

V novom AdWords rozhraní vyklikajte to isté.

 1. Sledujte vašu e-mailovú adresu. AdWords vám bude posielať zoznam slov, ktoré spĺňajú vaše podmienky a vy budete vidieť, či treba v kampani vykonať nejaké zmeny.

Reklamná skupina po novom s minimálne dvoma aktívnymi reklamami

V rámci každej kampane musíte mať nastavené minimálne dve aktívne reklamné skupiny, pričom každá musí obsahovať dva aktívne texty reklám.

Tip: Postup pri vytvorení novej textovej reklamy:

 1. Prihláste sa do svojho AdWords účtu
 2. Vľavo kliknite na Reklamy a rozšírenia
 3. Kliknite na tlačidlo plus (+) a vyberte možnosť Textová reklama
 4. Zadajte cieľovú URL adresu, text nadpisu, text popisu a text do voliteľných polí Trasa.
 5. Pre dokončenie reklamy kliknite na Uložiť reklamu.

Uložená reklama sa začne zobrazovať po kontrole obsahu, formátovania a dodržaní zásad inzercie.

Reklama musí mať minimálne dve rozšírenia 

Rozšírenie reklám je veľmi praktickou podmienkou, ktorá ľudí rýchlejšie nasmeruje na váš web. Google stanovil minimálne dve rozšírenia, v Pizza SEO odporúčame pridať všetky, resp. čo najviac rozšírení. Vašu reklamu môžete doplniť o telefónne číslo, adresu, popisky alebo podstránky.

Podstránky smerujú ľudí priamo na konkrétne stránky webu, napríklad na váš projekt, kontaktné údaje, pripravovanú udalosť, kampaň a podobne. Ak niekto klikne na váš odkaz, dostane sa priamo na stránku, ktorá ho zaujíma. Podľa nových pravidiel musí mať vaša reklama minimálne dve podstránky. Pri vytváraní podstránok vám môžu pomôcť tieto pravidlá rozšírenia kampane o podstránky.

 

Tip: Ako pridať rozšírenie o podstránku:

 1. Prihláste sa do svojho AdWords účtu
 2. Vľavo kliknite na Reklamy a rozšírenia a v hornej časti stránky vyberte možnosť Rozšírenia.
 3. Kliknite na tlačidlo plus (+) a vyberte možnosť Rozšírenie o odkazy na podstránky.
 4. Z rozbaľovacej ponuky Pridať do vyberte úroveň, na ktorej chcete pridať odkaz na podstránku. Ak chcete použiť existujúci odkaz na podstránku, kliknite na možnosť Použiť existujúce a vyberte odkazy na podstránky, ktoré chcete pridať. Ak chcete vytvoriť nový odkaz na podstránku, kliknite na možnosť Vytvoriť nový.
 5. Vyplňte text a webovú adresu odkazu na podstránku.
 6. Do polí popisu zadajte stručný text o svojom odkaze
 7. Podstránku pre svoju kampaň uložíte kliknutím na možnosť Uložiť.

Účet musí mať relevantné geografické cielenie

Váš účet musí používať geografické zacielenie, čo znamená, že reklamy sa majú zobrazovať len ľuďom na miestach, ktoré sú pre vás relevantné. Kampane nemôžete cieliť na celý svet, musia byť ohraničené geograficky – buď na celú krajinu alebo na jednotlivé kraje. Napríklad, ak ste mobilný hospic, ktorý pôsobí iba na východnom Slovensku, zacieľte svoju reklamu na Košický a Prešovský kraj. Ak pôsobíte na celom Slovensku, nezabudnite si nastaviť krajinu Slovensko (nie celý svet).

Účet musí byť aktívne spravovaný

Organizácia, ktorá je príjemcom Google Ad Grants, musí svoj účet aktívne spravovať, čo znamená, že sa do svojho účtu AdWords musíte prihlásiť minimálne raz mesačne. Účet, ktorý nie je spravovaný dlhšie ako 30 dní, môže byť bez upozornenia deaktivovaný. Ak nie ste zvyknutý kontrolovať svoje konto pravidelne, dajte si aspoň raz mesačne pripomienku do kalendára.

Čo ak vám zrušia účet?

Nedodržanie akejkoľvek podmienky môže viesť automaticky k pozastaveniu účtu. Ak k tomu dôjde a chcete obnoviť svoj účet, môžete sa telefonicky (0800 500 939), prostredníctvom kontaktného formulára alebo četu spojiť s tímom AdWords. Pred tým však musíte svoj účet upraviť tak, aby bol v súlade s pravidlami. Ak nemáte problém s angličtinou, môžete si pomôcť aj týmito video návodmi od Googlu.

10 krokov k správnemu nastaveniu AdWords konta v kocke:

 1. Urobte si kvalitnú analýzu kľúčových slov.
 2. Vylúčte z kľúčových slov názov konkurencie.
 3. Pozastavte kľúčové slová, ktoré majú mieru prekliku menej ako 5 %.
 4. Odstráňte príliš všeobecné, jednoslovné kľúčové slová.
 5. Kľúčové slová pridajte aj na vstupnú (landing) stránku vášho webu.
 6. Pridajte do reklamnej skupiny minimálne dve aktívne reklamy.
 7. Do vašej reklamy pridajte minimálne dve rozšírenia.
 8. Nastavte si správne geografické cielenie.
 9. Prihláste sa do svojho účtu aspoň raz za 30 dní.
 10. Ak si neviete poradiť s krokmi jeden až deväť, kontaktujte nás. Pre neziskovky dlhodobo pracujeme pro bono alebo so zľavou.

 

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
PPC
int(10)
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter