Basta Digital logo

Ako využívať Ad Scheduling pre efektívnejšiu reklamu na Facebooku

7 min čítania
Karolína Zboniaková

Funkcia načasovania reklám na Facebooku – Facebook Ad Scheduling vám umožňuje vaše príspevky prezentovať len vtedy, keď je to pre váš produkt naozaj relevantné. Ako sa to robí a kedy sa vám to oplatí?

Bežne je možné pri reklamných príspevkoch nastaviť len začiatok a koniec zobrazovania prezentovaného príspevku. V prípade, že si chcete zvoliť aj presný čas, kedy sa vaše prezentované príspevky budú používateľom zobrazovať, musíte si dané reklamy manuálne zastavovať a znova spúšťať.

Nepraktické riešenie hlavne pri väčšom počte reklám, keď môžete ľahko stratiť prehľad. Vaše reklamy zvyčajne bežia 24 hodín denne až pokým ich nepozastavíte pri dennom budgete alebo neminiete svoj rozpočet (pri celom trvaní kampane). V tom prípade sa zobrazujú aj v časoch, keď je miera želanej interakcie hlboko podpriemerná.

(C) Lucia Lukáčová 2015Nastavenie času zobrazovania vašich príspevkov

Určenie presného času zobrazovania prezentovaných príspevkov bolo donedávna možné len prostredníctvom nástroja Power EditorAktuálne je to už možné aj priamo v Ads Managerovi.

Nastavenie času, v priebehu ktorého sa vaša reklama bude zobrazovať, je možné len na úrovni Ad Sets. Po kliknutí na vybraný Ad Set vyberte editovať Targeting & Placement. Tam sa prepnite do časti Pricing a v spodnej časti editačného okna nájdete možnosť Ad Scheduling, kde si rozkliknite viaceré možnosti.

Ads Manager schedule

Aby vám bolo umožnené nastavenie času zobrazovania vašich reklám, musíte si zmeniť nasledujúce nastavenia:

  • Táto funkcia momentálne nepodporuje denný rozpočet. Ako prvé si teda musíte prepnúť formu rozpočtu z denného na lifetime, teda rozpočet na celé trvanie kampane.
  • Rovnako musíte nastaviť pevný dátum a čas, kedy skončí zobrazovanie vašej reklamy. Tak určíte, na aký časový úsek tento rozpočet vyhradíte.
  • Ako posledné prepnete zobrazovanie reklám z neustáleho (Run ads all the time) na plánované (Run ads on a schedule).

Následne môžete prejsť na samotnú voľbu času, v priebehu ktorého sa vaša reklama bude zobrazovať. Zvolíte si ho v jednoduchej tabuľke rozdelenej podľa dní v týždni a hodín, pričom jeden obdĺžnik zodpovedá presne jednej hodine. Vybrané hodiny označíte kliknutím na daný obdĺžnik, no funguje aj kliknutie a ťahanie, čím označíte viac hodín naraz. Kliknutím na štvorce úplne vpravo môžete označiť celé dni.

Ak kliknete na obdĺžniky úplne dole, označíte danú hodinu pre všetky dni. Vami označené hodiny sa zafarbia na tmavomodro a platia podľa časového pásma publika, nie podľa vášho lokálneho času. To znamená, že ak si nastavíte časy zobrazovania reklamy na ráno od 9. do 12. hodiny pre publikum v Austrálii a na Slovensku, ľudia v Austrálii uvidia váš príspevok o niekoľko hodín skôr v rozmedzí od 9. do 12. hodiny ich času, čo je skvelé, ak spravujete medzinárodné kampane.

Facebook schedule ads

Rovnako je dôležité si uvedomiť, že toto nastavenie času ovplyvní všetky reklamy v danej zostave. Ak teda chcete jeden príspevok zobrazovať ráno a iný večer, je nutné ich rozdeliť do oddelených Ad Setov.

Výhody voľby času zobrazovania príspevkov

Zvolený čas zobrazovania príspevkov by, samozrejme, mal závisieť aj od druhu produktu či služby, ktorú ponúkate, ako aj od vašej cieľovej skupiny.

Napríklad ak vlastníte reštauráciu, ktorá je známa výborným denným menu, je voľba času zobrazovania príspevkov rozhodujúca. Príspevok s vaším týždenným menu by sa mal prezentovať v čase, keď sa kolegovia dohadujú, kam sa pôjdu naobedovať, teda povedzme od deviatej ráno do jednej hodiny poobede. V tomto prípade by nemalo zmysel prezentovať denné menu poobede či večer, keď ho vtedy neponúkate.

Ako ďalší príklad môžeme použiť príspevok oznamujúci víkendovú akciu pre rodiny s deťmi v aquaparku. Keďže sa akcia vzťahuje na víkend, bolo by vhodné zobrazovať ju napríklad od štvrtka do nedele rána. Takto načasovaný príspevok by mal väčší potenciál, než ak by sa zobrazoval v pondelok na obed.

Podobný časový model by mohol platiť aj pri nočných kluboch. Je väčšia šanca, že potenciálneho návštevníka zaujmete reklamou na sobotnú akciu vo štvrtok večer než v pondelok ráno, keď sa ešte len spamätáva z uplynulého víkendu.

Výborným príkladom využitia Facebook Ad Scheduling je tiež prípad, keď vám zapojenie používateľov klesá v určité dni v týždni. Ak je v strede týždňa výrazne nižšie ako v ostatné dni, môžete vytvoriť samostatný Ad Set s vyšším budgetom pre utorok až štvrtok a odstrániť tak vzniknuté prepady pri zapojení používateľov.

Príkladom zo zahraničia môže byť predajca lístkov, resp. vstupeniek na kultúrne či športové podujatia, ktorý si nastaví čas spustenia platenej reklamy v okamihu, keď otvorí platobnú bránu, a jej ukončenie pár hodín pred samotnou akciou.

Ak na propagáciu svojho produktu či služby využívate Facebook aktívne, pravdepodobne plánujete publikovanie svojich nových príspevkov v závislosti od grafu z Insights. Ten vám ukáže, kedy je najviac vašich fanúšikov online, nemusí však súvisieť s ich interakciou pri reklamách. Je možné, že istá skupina ľudí v niektoré hodiny obsah len sleduje a v iné hodiny vykáže aj inú aktivitu. Napríklad cez pracovný deň môže pracujúci človek reklamu na váš produkt vidieť, no nemá čas si prečítať, o čo naozaj ide, a poprípade si ho aj kúpiť. Je pravdepodobnejšie, že k takejto aktivite bude viac inklinovať až po skončení pracovného času.

Na detailný výpis aktivít vašich používateľov na vašom webe využite Google Analytics. Sekundárne dimenzie umožňujú nastaviť ako sledovanú veličinu aj čas. Týmto spôsobom budete mať prehľad o tom, kedy používatelia na vašom webe nakupujú najčastejšie. Zamerajte sa na údaje o výnosoch z elektronického obchodu, počet konverzií a konverznú mieru v rôzne časy dňa.

graphic3

graphic4Okrem toho môžete pri zisťovaní najvýhodnejšieho času zobrazovania reklám využiť aj experiment a vytvoriť niekoľko zostáv reklám s rozdielnymi časovými úsekmi a do každej pripraviť rovnakú reklamu. Vďaka tomu budete vedieť, ako v rôzne časti dňa ľudia reagujú na tú istú reklamu. Získané poznatky vám pomôžu reklamu časovo zacieliť omnoho efektívnejšie. Rozpočet tak môžete odobrať časom, keď nie je reklama výnosná – neprináša konverzie, a naopak ho presunúť na iný čas.

Správne zvolený čas zobrazovania reklám vám môže ušetriť aj peniaze vyhradené na rozpočet reklám. Cieľom je vždy dosiahnuť čo najväčší zisk. Vlastníte napríklad obchod so štýlovým oblečením a doplnkami a chcete zaujať ľudí najmä po pracovnom čase, keď sú doma a majú čas na online nakupovanie. Reklamu im môžete zobrazovať aj počas dňa, no je dôležité sa zamyslieť, či je vhodné platiť za každý klik, aj keď vám v danom čase zisk pravdepodobne neprinesie.

Zaujímavejší model by bol počas dňa platiť za každých 1000 zobrazení reklamy (Page post engagement), keď Facebook zobrazuje reklamu každému, kto zodpovedá vami definovaným kritériám (fanúšikovia stránky, ich priatelia, ženy nad 20 rokov, či iné zvolené údaje). Pri platbe za každý klik je reklama zobrazovaná ľuďom, ktorí majú tendenciu na ne aj klikať. Z toho vyplýva, že Facebook má menej námahy s prvým modelom, preto býva aj cenovo výhodnejší v prípade, že vám nezáleží na počte kliknutí, ale na zvyšovaní povedomia o stránke. Ľudia tak získajú povedomie o vašom produkte. Po pracovnom čase alebo v čase, keď podľa Google Analytics používatelia na vašej stránke nakupujú najviac, môžete nastaviť model, pri ktorom platíte za kliky.

Aké sú nevýhody? Kedy sa nastavenie času nevypláca?

Táto možnosť nastavovania času pri reklamách určite mnoho ľudí nadchne, no treba ju využívať rozumne. Ako najväčšie úskalie sa javí nesprávne odhadnutie svojej cieľovej skupiny. Môže sa teda stať, že jej reklamu zobrazíte v čase, keď o ňu ani záujem nemá. Naopak vám tak môžu ujsť iné, ziskovejšie časy. Ako je spomenuté vyššie, voľbe správneho času by malo predchádzať čítanie dát z Analytics, či experiment, keď zobrazíte tú istú reklamu rôznym cieľovým skupinám v rôznych časoch. Nespoliehajte sa len na graf ukazujúci, kedy sú vaši fanúšikovia online. Výhodu bude mať ten, kto šikovne pospája faktory čo, komu a kedy zobrazovať.

Pre niekoho môže byť odrádzajúci aj fakt, že je potrebné vopred zvoliť rozpočet na celé trvanie reklamy. Pri obmedzení rozpočtu na jeden deň nie je nutné si na prezentovanie stránky a jej príspevkov hneď od začiatku vyčleniť veľkú sumu. Rovnako je možné, že z dôvodu nutného nastavenia konca reklamy si nevšimnete, že vaša reklama už zobrazovaná nie je. Aj keď stále máte možnosť nastaviť si notifikácie.

Odhliadnuc od nevýhod, Ad Scheduling prináša do plánovania reklám ďalší rozmer – čas ako faktor, ktorý treba brať do úvahy. Ak si zobrazovanie príspevku podľa času dôkladne zanalyzujete či otestujete, môže vám pomôcť dosiahnuť väčší zisk či viac registrácií na webe za rovnaký rozpočet.

(Pôvodnú verziu tohto článku pripravila počas stáže v Pizza SEO Eliška Naništová).

Kontaktný formulár

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
Social
int(226)
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter