Basta Digital logo

Najzaujímavejšie zistenia malého prieskumu o Explore Feede

3 min čítania
Andrej Salner
Senior konzultant

V polovici novembra 2017, necelý mesiac po spustení Facebook experimentu s Explore Feedom, sme sa opýtali slovenských marketérov a používateľov Facebooku na ich skúsenosti. Získali sme 236 odpovedí (z toho necelých 100 je sebaidentifikovaných “nemarketérov”) a zistili niekoľko zaujímavých výsledkov.

V druhej polovici októbra zaviedol Faceboook v šiestich krajinách, vrátane Slovenska, experimentálnu novinku: presunul všetok obsah zdieľaný firmami a stránkami (Pages), ktoré likeujete, do samostatného Explore Feedu mimo štandardný “prúd” príspevkov – News Feed – na ktorý sme zvyknutí.

Náš prieskum

Dotazník s 10 otázkami sme šírili prostredníctvom Facebooku (reklama zameraná na fanúšikov stránky Pizza SEO a separátne na ich priateľov, ktorí NEmajú medzi záujmami marketing), iných sociálnych sietí (LinkedIn, Twitter) a aj prostredníctvom osobných profilov na Facebooku.

236 odpovedí nie je malá vzorka, ale samozrejme, nejde o náhodnú vzorku, u ktorej by sme vedeli určiť mieru neistoty a zovšeobecňovať zistenia na širšiu populáciu. Pri interpretácii je namieste veľká opatrnosť, napriek tomu sú niektoré zistenia zaujímavé.

Začneme tými, kde je naša vzorka pravdepodobne relevantnejšia – zisteniami týkajúcimi sa (online) marketérov. 47 respondentov spravuje jednu stránku na Facebooku a 126 ich spravuje viac. Čo hovoria o Explore Feede?

Organický reach aj engagement zjavne poklesol, väčšinou výrazne

Zo 188 respondentov, ktorí spravujú na Facebooku jednu alebo viac stránok, vyše 60 % hovorí, že im organický reach po zavedení Explore Feedu zjavne poklesol. Necelej polovici zjavne poklesol aj engagement.

Výsledky prieskumu ohľadom Explore FeeduČo to znamená? Hoc väčšina správcov vníma pokles u oboch veličín, je časť, ktorí vnímajú, že pokles reachu engagement neznížil. Toto naznačovali aj marketéri pre niektoré väčšie značky – že zásah bol menší, ale zacielenejší, a teda dopad na engagement nižší, ba dokonca pozitívny.

30+ % chce míňať na Facebook reklamu viac, ~20 % menej

192 respondentov sa vyjadrilo k otázke očakávaných výdavkov na reklamu na Facebooku v nadväznosti na zavedeni Explore Feedu.

Polovica neplánovala žiadne zmeny vo výdavkoch do Facebook reklamy, napriek poklesu organického zásahu. 31,3 % plánovalo rozpočet zvýšiť a naopak, 18,8 % znížiť v prospech iných kanálov.

Zaujímavé náznaky

Keďže v našej vzorke boli Facebook marketéri výrazne nadzastúpení, niektoré z odpovedí musíme brať s veľkou rezervou, skôr ako podnet pre ďalšie, reprezentatívnejšie prieskumy.

Prvým takýmto zistením je, že niektorým používateľom (aspoň medzi marketérmi) sa Explore Feed páči.

Štvrtina respondentov uviedla, že si častejšie čítajú Explore Feed ako hlavný News Feed a ďalšia vyše stvrtina sa do Explore Feedu preklikáva pravidelne.

234 respondentov sa vyjadrilo k otázke, či sa im páči predstava, že informácie od známych/priateľov sa im na Facebooku zobrazia oddelene od informácií zo stránok firiem, organizácií, verejných osôb. V našej vzorke sa 56 % nepáčila a, naopak, 30 % páčila.

Čo na to Facebook? Na chvíľu v nás v druhej polovici novembra vyvolal falošnú nádej, že sa Explore Feed experiment končí, keď sa časti používateľov na chvíľu obsah stránok, ktoré likeujú, opäť zobrazoval v News Feede. Nateraz však experiment pokračuje.

Uvažujete, ako sa Explore Feedu prispôsobiť? Prečítajte si náš článok Facebook po Explore Feede: Zdieľajte lepší obsah, plaťte viac. Chcete sa poradiť o Facebook stratégii či širšie o digitálnej stratégii? Budeme sa v Pizza SEO tešiť, ak sa nám ozvete!

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter