Basta Digital logo

Disavow links v Google funguje – náš experiment ešte raz

2 min čítania
Daniel Duriš
Lead konzultant

Po publikovaní informácií o Disavow links experimente (vzdanie sa škodlivých odkazov) sme avizovali, že pozície budeme naďalej sledovať a prinesieme aktualizáciu tohto experimentu.

Zosumarizujem kroky, ktoré sme v rámci experimentu, ako vzdanie sa odkazov pôsobí na pozície webov, podnikli:

Začiatkom novembra 2012 sme založili dva weby na doméne Blogspot.com cielené na nízkokonkurenčnú frázu “lesné hospodárstvo”:

  • cervenamodra.blogspot.com (tento web sme neskôr použili pre Disavow links)
  • modrazelena.blogspot.com (tento web sme ponechali bez zmien)

Oba weby mali text o téme “lesné hospodárstvo”, sledovali sme preto aj pozície na frázu “lesné hospodárstvo SR”.

13.12.2012 sme nahrali zoznam škodlivých odkazov pre web cervenamodra.blogspot.com a sledovali vývoj pozícií. Pozície sa zmenili, web sa prepadol pod konkurenčný modrazelena.blogspot.com napriek tomu, že si dovtedy viedol lepšie. Prehľad pozícií je možné vidieť v pôvodnom experimente.

15.1.2013 sme pre web cervenamodra.blogspot.com odstránili súbor označujúci školidvé odkazy a pozície okamžite reflektovali zmenu. Web cervenamodra.blogspot.com saopäť dostal na prvú pozíciu na zmienenú frázu, web modrazelena.blogspot.com sa usadil na druhej pozícii. Zlepšili sa aj pozície na kľúčové slová “lesné hospodárstvo”, kde predtým tiež nastal pokles.

DIsavow links experiment v grafe - vývoj pozícií

Zatiaľ čo počas uplatňovania súboru so škodlivými odkazmi sa pozície medzi oboma webmi roztvorili ako nožnice, po zrušení tohto súboru sa vzájomné pozície opäť priblížili a rozdiel sa medzi webmi vymazal. Weby si tak držia vzájomné tesné pozície dodnes.

Aj na základe vývoja po aktulizácii môžeme potvrdiť, že nástroj Disavow links naozaj vplýval na prepad a vzájomné pozície. Špecificky tak web “s označenými škodlivými odkazmi” sa prepadol v pozíciách oproti webu “bez označenia škodlivých odkazov”.

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.

0 responses to “Disavow links v Google funguje – náš experiment ešte raz

  1. Nechápem zmysel tohto experimentu, resp celý by mal byť postavený úplne opačne. Nástroj slúži na vyblokovanie škodlivých odkazov, preto to bolo treba vyskúsať so škodlivými odkazmi, či po ich vyblokovaní dôjde k zlepšeniu pozíciu. Vyblokovanie normálnych odkazov bude mať samozrejme zhoršenie prepadu pozícii, čo sa aj potvrdilo. Skôr nás všetkých zaujíma, či po vyblokovaní škodlivých odkazov dôjde k zlepšeniu. Chcelo by to teda experiment so škodlivými odkazmi, aby to malo vypovedaciu hodnotu. Založiť web, na ktorý budú odkazovať aj škodlivé odkazy a následne ich vyblokovať a sledovať či sa zlepšia pozície.

  2. Myslím, že náš experiment sa dá podľa logiky označiť ako nepriamy dôkaz, t.j. dôkaz opakom.

    Experiment so škodlivými odkazmi by tiež šiel urobiť, ale je otázka, kam by sme až museli zájsť, aby boli odkazy brané ako škodlivé, aby sme mali istotu. T.j. by sme sa museli domnievať, že odkazujeme z dostatočne “zlých” webov. Možno niekedy nabudúce. Prípadne to skúste vy a odkážeme potom na vaše zistenia.

Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter