Basta Digital logo

Čo funguje na slovenskom Facebooku? – Analýza 52 765 firemných príspevkov

9 min čítania
Monika Sedliaková
Senior PPC špecialistka

Zozbierali a zanalyzovali sme vyše 50 tisíc príspevkov od 156 slovenských firiem na Facebooku, pridaných v priebehu viac ako dvoch rokov.

Zisťovali sme, aké príspevky a v akom čase pridané boli viac alebo menej „lajkované“, komentované a zdieľané. To, samozrejme, ukazuje iba koreláciu a nie kauzalitu, teda že by počet likes bol priamo spôsobený časom publikovania či typom príspevku.

Čo sme zistili?

Dozvedeli sme sa, čo ako firmy využívajú Facebook na Slovensku. Tu je zhrnutie v infografike vhodnej aj pre tlač:

Infografika "čo funguje na slovenskom Facebooku"

Stiahnite si infografiku “Čo funguje na slovenskom Facebooku” v tlačovej verzii.

Päť zistení pre vašu účinnejšiu komunikáciu

 1. Príspevky cez víkend sú približne o 20% viac like-ované ako príspevky cez pracovné dni.
 2. Najviac reakcií fanúšikov mali príspevky zverejnené od 20:00 do 0:00.
 3. Príspevky do 100 znakov mali o 14% viac like ako priemerný príspevok.
 4. Obrázkové príspevky mali o 36% viac like ako priemerný príspevok.
 5. Pre fanúšikov sú najzaujímavejšie príspevky s návodmi, tipmi a radami. Mali o 271% viac like ako priemer.

Naša nová metodika

Oproti prvému pokusu o prieskum čo funguje na Facebooku, ktorý sme na blogu publikovali minulý rok, sme vďaka automatizácii výrazne zväčšili veľkosť vzorky. O niečo sme sa tým priblížili k minuloročnej analýze Dana Zarellu, ktorá nás pôvodne inšpirovala.

Ako sme vyberali stránky?

Facebook stránky jednotlivých firiem sme vybrali podľa zoznamu slovenských a česko-slovenských firiem na Facebooku s najviac fanúšikmi, podľa služieb Social Bakers a Social Numbers. Do vzorky sme zaradili firemné stránky, ktoré mali aspoň 2 000 fanúšikov a bolo technicky možné stiahnuť ich údaje. Vynechali sme vlastné a fanúšikovské stránky jednotlivcov (napr. spevákov, hercov, Justina Biebera).

Pri hodnotení príspevkov sme:

 1. Normalizovali počet like/share/komentárov každého príspevku počtom fanúšikov tej-ktorej stránky – u stránky s viac fanúšikmi sa logicky predpokladá, že príspevok získa viac reakcií ako u stránky s menej fanúšikmi.
 2. Príspevky, u ktorých sme sledovali počet znakov, deň a hodinu uverejnenia a typ, sme porovnávali s priemerným príspevkom po normalizácii na počet fanúšikov. Takto môžeme jednoduchšie vidieť, o koľko je príspevok percentuálne úspešnejší oproti priemeru všetkých príspevkov.

Pri hodnotení „obsahu príspevkov“ sme:

 1. Vybrali 1 000 náhodných príspevkov pomocou generátora náhodných čisiel. Na vyhodnotenie celej vzorky 52 765 príspevkov sme nemali kapacitu.
 2. Zaradili ich do vopred určených kategórií, podľa toho, čo ich najlepšie vystihovalo: zaujímavosti, výhody, informácia o firme, sezónny príspevok, súťaž, doplňovačka, tipy, resp. zistili, či obsahujú alebo neobsahujú „smajlík“. Počty like, share a komentárov sme opäť normalizovali na počet fanúšikov tej-ktorej stránky.
 3. Výsledok sme opäť vyjadrili ako percentuálnu odchýlku od priemerného príspevku.

Podrobnejšie o výsledkoch

Deň v týždni

Podľa sledovania reakcií na príspevky uverejnené v jednotlivé dni sme zistili, že najviac like mali príspevky uverejnené cez víkend. V sobotu to bolo o 18% viac ako priemer a v nedeľu o 22% viac. Zaujímavosťou je, že príspevky uverejnené v piatok mali tendenciu získať viac like, o 13,8%. Najmenej like mali príspevky uverejnené v pondelok (o 4% menej ako priemer) a štvrtok (o 3% menej ako priemer).

Najviac zdieľaní (share) zaznamenali príspevky uverejnené v pondelok, piatok a nedeľu, najmenej v utorok, stredu a štvrtok.

V kontraste s našim prechádzajúcim prieskumom sme zistili, že fanúšikovia najviac reagovali na príspevky zverejnené v sobotu a v nedeľu. Predtým to bolo v utorok a sobotu. Taktiež, piatok nám naposledy vyšiel ako najmenej atraktívny deň na uverejňovanie príspevkov, no tu, na väčšej vzorke vidíme, že to nebude celkom tak.

Čo sa týka share a komentárov, najviac zdieľaní v predchádzajúcom prieskume bolo v utorok a sobotu, tentokrát to bolo v pondelok a nedeľu.

 

Počet like na príspevok oproti priemeru podľa dňa pridania príspevku
Počet like na príspevok oproti priemeru podľa dňa pridania príspevku

 

graf2
Počet like, zdieľaní a komentárov na príspevok oproti priemeru podľa dňa pridania príspevku

Keď sa pozrieme na počet príspevkov, najviac ich bolo uverejnených v pondelok (9 898), najmenej v sobotu (2 913). To môže čiastočne vysvetľovať, prečo ľudia na pondelkové posty reagujú menej.

graf3
Príspevky podľa dňa pridania

 

Hodina

Rozdelili sme deň na päť časových intervalov – 8:00 – 11:59, 12:00 – 15:59, 16:00 – 19:59, 20:00 – 23:59, 00:00 – 7:59. Najviac like mali príspevky pridávané vo večerných hodinách (20:00 – 24:00), až 30% nad priemerom. Najmenej like mali príspevky od 12:00 do 16:00, 12,7% pod priemerom.

Zaujímavosťou je, že príspevky pridané v poobedných hodinách mali najviac zdieľaní (je však možné, že ich viac zdieľajú najmä marketéri sami). Najmenej share a komentárov mali príspevky od 0:00 do 8:00.

 

graf4
Počet like na príspevok oproti priemeru podľa času pridania príspevku

 

graf5
Počet like, share a komentárov na príspevok oproti priemeru podľa času pridania príspevku

 

Najviac príspevkov firmy v našej vzorke uverejňovali v ranných a predobedňajších hodinách, najmenej v podvečerných. Otázka je, kedy je najviac ľudí na Facebooku.

graf6
Príspevky podľa času pridania

 

Dĺžka príspevku

V našej vzorke však popri krátkych príspevkoch (0 – 100 znakov) získavali viac like aj extrémne dlhé príspevky – po vynechaní jedného vyčnievajúceho príspevku (s 13 724 like) mali v priemere o 26% viac like ako priemerný príspevok.

Príspevky do 100 znakov mali o 13% viac like ako priemer. Potom zapojenie fanúšikov postupne klesá, príspevky od 101 do 200 znakov mali už o 4% menej like ako priemer, príspevky od 201 do 300 znakov o 22% menej ako priemer. Príspevky od 301 do 500 znakov mali o 6% menej like ako priemer.

My sme sa pozreli bližšie aj na to, prečo boli príspevky nad 1 000 znakov také obľúbené.

 

graf7
Počet like na príspevok oproti priemeru podľa počtu znakov príspevku

 

Celkovo bolo v našej vzorke 199 príspevkov nad 1 000 znakov.

O čom príspevky nad 1 000 znakov hovorili? Boli tam zastúpené najmä:

 • dlhé oznamy, ospravedlnenia a podobne
 • predstavenia nových produktov/služieb
 • „smutné príbehy“ a hoaxové príspevky
 • recepty
 • recenzie produktov
 • súťaže – predstavenia, vyhodnotenia, zdieľacie
 • zaujímavosti, rôzne správy vo verejnom záujme, návrhy zákonov a podobne
 • emotívne príbehy väčšinou známych osobností (napr. futbalisti,…)
graf8
Počet like, share a komentárov na príspevok oproti priemeru podľa počtu znakov príspevku

 

Celkovo môžeme vidieť, že firmy (až na niekoľko výnimiek) naozaj komunikujú jednoducho. Od 0 do 100 znakov bolo 23 614 príspevkov, od 101 do 200 znakov ich bolo 15 558.

 

graf9
Príspevky podľa počtu znakov

Typ príspevku

Porovnali sme tiež jednotlivé typy príspevkov (podľa vlastností príspevkov na Facebooku). Pozreli sme sa, koľko like majú obrázky, text, video a príspevky s odkazom (link). Podľa očakávaní mali najviac obrázkové príspevky – oproti textovým príspevkom a príspevkom s odkazom na inú stránku.

Najviac zdieľaní mali obrázkové príspevky. Textové príspevky mali ale najviac komentárov, až o 62% viac ako priemer. To sa dá vysvetliť tým, že textové príspevky boli väčšinou otázkou mierenou na fanúšikov.

V porovnaní s prieskumom Dana Zarrellu boli podiely na like podobné. Najviac like mali príspevky s obrázkami, potom tie obsahujúce iba text, následne príspevky obsahujúce video a najmenej príspevky obsahujúce odkaz. Naše výsledky zodpovedali zisteniam Dana Zarellu aj v tom, že najväčší počet komentárov mal textový príspevok, najmenej príspevok so samotným odkazom. Najviac bol zdieľaný obrázkový príspevok, potom video, text a najmenej zas príspevok so samotným odkazom.

 

graf91
Počet like na príspevok oproti priemeru podľa typu príspevkov

Najviac príspevkov bolo obrázkových (31 566), príspevkov s odkazom na inú stránku bolo 11 794, textových bolo len 4 880 a najmenej bolo príspevkov s videom (3 799).

graf92
Počet like, share a komentárov na príspevok oproti priemeru podľa typu príspevkov

 

graf93
Príspevky podľa typu

 

Obsah príspevkov

1 000 náhodne vybraných príspevkov sme zaradili do kategórií:

 • zaujímavosti – z odvetvia alebo prostredia, v ktorom sa firma nachádza, alebo historické informácie o produktoch
 • výhody – napríklad o akciách v predajniach, špeciálnych ponukách alebo výhodách pre ľudí so zákazníckou kartou
 • o firme – napríklad príspevky o zamestnancoch, aktivitách firmy (alebo samotných zamestnancov) atď.
 • sezónne – napríklad príspevky o príchode jari, sviatky (Vianoce, Veľká noc…), medzinárodné dni (detí, zvierat)
 • súťaže – informovali o súťaži či pripomínali existujúcu súťaž alebo vyhodnotenie súťaží
 • doplňovačky – nielen textové, ale aj obrázkové
 • tipy – návody, triky, tipy a podobne.

Najobľúbenejšie boli príspevky s radami, tipmi, DIY návodmi, trikmi a pod. Mali až o 271% viac like ako priemer. Obľúbené boli aj príspevky o aktuálnom období, príchode jari, dlho očakávaných Vianociach či Dni matiek, otcov, či detí. Mali o 39% viac like ako priemer. Priemerne obľúbené boli statusy o firme a tzv. doplňovačky. Príspevky hovoriace o výhodách pre fanúšikov alebo zákazníkov mali o 14% menej like ako priemerný príspevok. Aj súťaže mali menej like – o 34%.

graf94
Počet like na príspevok oproti priemeru podľa obsahu príspevkov

 

Počet zdieľaní a komentárov v niektorých prípadoch vychádza z ich podstaty, napríklad „doplňovačky“ majú tendenciu získať veľa komentárov, pretože fanúšikovia prostredníctvom komentára doplňujú status. Príspevky s tipmi majú tendenciu získať viac share, pretože užívatelia sa zjavne radi podelia so zaujímavými a užitočnými nápadmi a radami. Príspevky so súťažami mali o takmer 27% viac komentárov ako priemer. Najviac zdieľaní mali príspevky o firme.

graf95
Počet like, share a komentárov na príspevok oproti priemeru podľa obsahu príspevkov

 

Slovenské firmy na Facebooku najviac komunikujú výhody pre fanúšikov, celkovo bolo týchto príspevkov 277 z našej podvzorky náhodne vybraných 1 000. Ďalej rady píšu o zaujímavostiach a o svojich aktivitách, o niečo zriedkavejšie sú príspevky o súťažiach. Najmenší podiel na príspevkoch majú rady, triky, či iné „vychytávky“.

graf96
Príspevky podľa obsahu

 

Dajú sa z týchto výsledkov získať nejaké užitočné ponaučenia?

Viete, že uverejňovanie príspevkov sa dá naplánovať?

Ak príspevky uverejnené cez víkend získavajú v priemere o 20% viac like ako príspevky uverejnené cez pracovné dni, môžete využiť funkciu plánovania príspevkov bez toho, že si pokazíte víkend.

Kliknite na ikonku hodín v ľavom dolnom rohu pri okne nového príspevku. Potom stanovte rok, mesiac, deň, hodinu a minútu.

blog - ikona - facebook

Fanúšikovia najviac reagujú na príspevky zverejnené vo večerných hodinách, od 20:00 do 00:00. V priemere dobre obstáli aj príspevky zverejnené v podvečerných hodinách, od 16:00 do 20:00.

Je síce najjednoduchšie uverejniť príspevok ráno po príchode do práce, efektívnejšie je však pridať ho večer. Tu je zas jednoduchou odpoveďou naplánovanie príspevku.

Obľúbené sú krátke príspevky, ako aj veľmi dlhé.

Krátke príspevky (do 100 znakov) mali o 14% viac like ako priemer. Dlhšie príspevky zas zaznamenali viac komentárov.

Oplatí sa komunikovať jednoducho? Určite. Krátke príspevky boli viac obľúbené ako tie dlhšie.

Na druhej strane, ak máte čo povedať, nebojte sa. Fanúšikovia ocenia aj dlhý text, pokiaľ je zaujímavý. Pri zverejňovaní extrémne dlhých textov však radšej zvážte, či webstránka predsa len nebude lepším miestom a z príspevku odkážte na pokračovanie.

Príspevok s obrázkom ľahšie zaujme.

Obrázkové príspevky totiž mali o 36% viac like ako priemer.

To, že užívatelia na Facebooku majú radi obrázky, je jasné. Vie to aj Facebook, preto obrázky v príspevkoch z času na čas zväčšuje. Skúste preto pri odkazovaní na inú stránku pridať do príspevku aj obrázok.

Fanúšikovia majú najradšej tipy a triky.

Tieto typy príspevkov mali o 271% viac like ako priemerný príspevok.

Skúste pre zmenu poradiť fanúšikom, ako si môžu niečo vyrobiť či opraviť sami doma.

Taktiež si dajte pozor na prílišné komunikovanie o prebiehajúcej súťaži. Ak sa dá, rozšírte ju aj mimo súčasných fanúšikov prostredníctvom reklamy.

Záver

Samozrejme, nie vždy platí pre každú stránku a cieľovú skupinu to isté. Preto vyskúšajte, v ktorú hodinu sú vaši fanúšikovia najaktívnejší, či ocenia aj dlhší príspevok, ak bude obsahovať napríklad návod alebo recept, prípadne zaujímavosť. Testujte, o koľko obľúbenejšie budú príspevky, ak k odkazu na web pridáte aj obrázok alebo video. Nezabudnite tiež uverejňovať rôzne druhy príspevkov, nebojte sa ukázať „pravú“ tvár firmy, pochváliť sa svojimi aktivitami či popriať fanúšikom všetko dobré k ich „sviatku“. Rôzne príspevky potom porovnajte, aby ste zistili, ktorý je viac zaujímavý pre vašich fanúšikov, teda – testujte.

P.S. Zaujímalo vás niekedy, či dať do príspevku smajlík? Určite nad ním rozmýšľajte, pretože príspevky so smajlíkmi mali o 29% väčšiu úspešnosť ako príspevky bez smajlíka.
Dávajte však pozor – všetko treba brať s mierou 🙂

 

graf97
Počet like, share a komentárov na príspevok oproti priemeru podľa toho, či obsahujú smajlík, v porovnaní s príspevkami bez smajlíka

Kontaktný formulár

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.
Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.

0 responses to “Čo funguje na slovenskom Facebooku? – Analýza 52 765 firemných príspevkov

 1. Nice one! Pri záveroch napr. “Zaujímavosťou je, že príspevky uverejnené v piatok mali tendenciu získať viac like, o 13,8%.” bolo nejak zohľadňované aj promovanie postov – napr post dám v stredu a spustím podporu, ktorá pobeží ďalšie 3 dni a pod? Díky za odpoveď.

 2. Ahoj Juraj, dobrá otázka 🙂
  Promovanie postov sme nezisťovali, kedže to nie sú verejné dáta. Medzi časom publikovania príspevkov a časom, kedy ich užívatelia videli môže byt časový posun. Predpokladáme ale, že medzi časom publikovania a mierou zapojenia sa užívateľov je vo všeobecnosti dosť silný vzťah.

 3. užitočné by pre budúcnosť ešte mohlo byť hneď na začiatku selektovať stránky podľa počtu likov ( menej ako 1000, 1000 až 5000, viac ako 5000) a až potom vyhodnocovať informácie, pretože malý hráč v “prime time” nikdy neprevalcuje tých veľkých a nedokáže v tom čase získať potrebnú viralitu pre efektívne šírenie… vo vašom prípade štatistiky samozrejme počtom komentov a likov skresľujú práve títo veľkí hráči… Uvádzate že vo vašej vzorke boli práve tí nad 2000?? ale popremýšlajte aj s prieskumom práve pre tých začínajúcich malých okolo 500ky sme predsa malá krajina 🙂

 4. Ahoj Pallo,

  budem taký smelý a odpoviem za Moniku: práve kvôli tomuto sa normalizovali výsledky, citujem:

  “Normalizovali sme počet like/share/komentárov každého príspevku počtom fanúšikov tej-ktorej stránky – u stránky s viac fanúšikmi sa logicky predpokladá, že príspevok získa viac reakcií ako u stránky s menej fanúšikmi.”

  Dúfam, že som Ti odpovedal na otázku. Každopádne máme k dispozícii technológiu aj metodiku, ktorou sme dospeli k výsledku, takže nie je problém opakovať tento prieskum na rôznych iných vzorkách podľa výberu 🙂

 5. No veď práve. Za mňa to je len veľmi veľká pravdepodobnosť, že tento silný vzťah vám vcelku dosť ohrozuje závery.

 6. Juraj, závery to ohrozuje iba vtedy, pokiaľ by boli systematické rozdiely v promovaní postov podľa dní. T.j. napríklad pokiaľ by firmy promovali pondelkové posty v oveľa väčšej miere ako posty zo stredy a podobne.

  Pokiaľ príjmeme predpoklad, že miera promovania nie je korelovaná s dňom postovania, tak skutočnosť, že na post beží podpora, priamo závery neohrozuje.

 7. Pekné všeobecné. ? kategorizácia podľa oborovej činnosti, kraj, mesto, obec, vek, pohlavie, …. . To by bolo veľmi zaujímavé čítanie. Viem, neverejné dáta. ;-). Držím palce pri práci.

 8. Absolutne fantasticka analyza! Pracujem s jednym z firmenych fcb a hoci som mnoho veci ako “instinktivne odchytila”, musim uznat, ze som sa z analyzy niecomu i priucila. Zaujimalo by ma este pohlavie, vek, popripade ktore kraje su najaktivnejsie (hoci zapad bude zrejme v tazkej prevahe … a mozno aj nie) 🙂 Este raz, vdaka!!

 9. Nechcem sa do toho prilis miesat, ale nechapem preco hned vsetci hladate nedostatky a negativa.
  Pracovali s tym co mali a urobili pre vas analyzu ktoru si mozte precitat, nieco si z toho zobrat ale klasika slovaci vsetko hned skritizovat.
  A nerieste prosim moju diakritiku, nemam tolko casu ako vy.
  Pekny vecer.

 10. Waw, fakt super článok a kopec užitočných informácií, ďakujem 🙂

Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter