Basta Digital logo

Ako cieliť v reklamnej sieti Google Ads na ľudí, ktorí o vás ešte nevedia?

10 min čítania
Oliver Gombala
Junior PPC špecialista

Reklama v reklamnej sieti Google Ads je vynikajúci nástroj na vyhľadávanie a oslovenie ľudí, ktorí nepoznajú či nevyhľadávajú konkrétny produkt. Oproti cieleniu špecifických hľadaní vám dá šancu na viac zobrazení, kliknutí a v konečnom dôsledku zvýšenie povedomia o produkte, službe alebo firme.

Ukazovať ju však komukoľvek a kdekoľvek, nemá zmysel. Nielenže za ňu zbytočne vyhodíte peniaze, ešte ňou ľudí budete aj otravovať. Aby ste dokázali využiť obrovskú sieť partnerských stránok Google efektívne, je dôležité poznať možnosti cielenia.

Aké možnosti cielenia v reklamnej sieti Google existujú?

1. Kľúčové slová (Keywords)

Kľúčová slová v reklamnej sieti slúžia na to, aby sa vaša reklama zobrazovala na relevantných weboch. Ak sa na webovej stránke vyskytuje kľúčové slovo, ktoré ste zadali do Google Ads, zobrazí sa na ňom vaša reklama.
Napríklad, ak prevádzkujete e-shop s autodielmi a zvolíte si kľúčové slovo „autodiely“, vaša reklama sa bude zobrazovať na všetkých weboch (v reklamnej sieti Google), kde sa vyskytuje zmienka o autodieloch. Môžu to byť teda články o autách (napr. článok o olejových filtroch), internetové bazáre, kde sa predávajú autodiely (napr. bazoš a pod.), či mobilné aplikácie.

Príklad cielenia podľa kľúčových slov

Cielenie len podľa kľúčových slov zvoľte vtedy, keď chcete, aby sa vaša reklama zobrazovala pri všetkých článkoch, diskusiách či videách, ktoré súvisia s vaším podnikaním/produktom/službami. 

Kľúčové slová sú, na rozdiel od vyhľadávacej siete, len vo voľnej zhode (teda reklama sa môže užívateľovi zobraziť, keď vyhľadáva vaše kľúčové slovo v akomkoľvek kontexte). Naopak, ak sa na niektoré kľúčové slová nechcete zobrazovať, môžete ich vylúčiť. V Google Ads na karte „Obsah“ uvidíte prehľad výkonnosti svojich kľúčových slov a v reportoch nájdete, na ktorých weboch, aplikáciách či videách sa reklama zobrazila. 

Následne môžete tieto umiestnenia upravovať na

 • efektívne (s veľkou mierou prekliku, prípadne so zaznamenanými konverziami) 
 • neefektívne (nízka miera prekliku, teda veľa zobrazení a veľmi málo kliknutí)

Najefektívnejšie umiestnenia si môžete vyčleniť do samostatných kampaní cielených podľa spravovaných umiestnení. Neefektívne môžete, naopak, vylúčiť (o tom viac nižšie).

2. Spravované umiestnenia (Placements)

Spravované umiestnenia sú umiestnenia (alebo tiež webové stránky, aplikácie alebo videá), na ktorých sa chcete zobrazovať. Rozdiel medzi automatickými umiestneniami a spravovanými je, že pri automatických sa vaša reklama bude zobrazovať na všetkých weboch, aplikáciách, hrách či videách, ktoré Google Ads považuje za vhodné. Vyberá ich na základe iných zacielení, ktoré ste zadali – kľúčové slová, témy alebo segmenty publík. Spravované umiestnenia zadávate sami, vaše reklamy sa tak nebudú zobrazovať na žiadnych iných weboch.

Napríklad, ak prevádzkujete e-shop so stavebninami a viete, že chcete mať reklamu len na piatich konkrétnych weboch o stavebníctve (pretože tie navštevuje vaša cieľová skupina zákazníkov), zadáte adresy týchto webov do cielenia v Google Ads. Vaša reklama sa teda bude zobrazovať len na týchto weboch – hlavnej stránke alebo podstránkach.

Príklad cielenia podľa spravovaných umiestnení

Cielenie len podľa spravovaných umiestnení je vhodné, ak presne viete, na akých weboch, aplikáciách či videách sa chcete zobrazovať. Umiestnenia môžu byť aj konkrétne, teda konkrétne články na weboch, YouTube kanály a videá. Tu ale musíte vedieť, či sa ten-ktorý web nachádza v reklamnej sieti Google (vidíte na ňom možnosť Google reklamy). 

Častá nevýhoda tohto cielenia býva v tom, že čím menej webov použijete, tým vyššiu cenu za prekliknutie z reklamy môžete dosiahnuť (nie je to však pravidlo a často záleží od segmentu). Ďalšia nevýhoda pri použití tohto cielenia je, že ak sú to weby s nízkou návštevnosťou, vaša reklama sa tam zobrazí minimálne alebo vôbec. 

Ak neviete, na ktorých konkrétnych weboch chcete vašu reklamu zobraziť alebo sa obávate, že sa pri menšom počte umiestnení vôbec nezobrazí, zapracujte do účtu negatívne umiestnenia (opak cielených umiestnení).

Vylúčite ich jednoducho na úrovni reklamnej skupiny, kampane alebo z celého účtu a vaša reklama sa na nich už nezobrazí. 

TIP: Na tomto odkaze vás čaká dokument s nevhodnými Youtube kanálmi a webmi, ktoré vylučujeme aj my (obsahuje aj YouTube kanály, ktoré sleduje detské publikum).

3. Témy (Topics)

Google vo svojej reklamnej sieti zaraďuje weby do skupín podľa rovnakej alebo veľmi blízkej témy. Pri tomto type cielenia si vyberiete relevantné témy k svojmu podnikaniu a vaše reklamy sa budú zobrazovať len na weboch s podobným obsahom. 

Google Ads ponúka 26 hlavných kategórií tém, pri ktorých nájdete ešte ďalšie podkategórie. Dá sa tak cieliť relatívne úzky okruh webov s podobnou tematikou. 

Napríklad, ak máte e-shop s potrebami pre psov a mačky, vyberte si tému „Domáce zvieratá“ (v kategórii „Domáce zvieratá a zvieratá“), „Psy“, „Mačky“, alebo „Potrava a doplnky pre domáce zvieratá“ (v podkategórii „Produkty a služby pre zvieratá“) a podobne. Vaše reklamy sa potom zobrazia  na weboch s obsahom o domácich zvieratách, psoch a mačkách. Môžu to byť napríklad: 

 • komunitné weby o psoch (alebo mačkách, rybičkách, králikoch a pod.), 
 • fóra, 
 • weby útulkov, 
 • online bazáre a pod.

Podarí sa vám tak zachytiť viac webov ako cielením podľa kľúčových slov.

Príklad cielenia podľa tém

Cieliť len podľa tém môžete vtedy, keď je niektorá z ponúkaných tém dostatočne relevantná pri definovaní cieľovej skupiny. Vďaka tomu ich zasiahnete, keď si čítajú o témach blízkych vašim produktom. Na rozdiel od kľúčových slov sa reklama bude zobrazovať kdekoľvek na webe (z vybranej témy), bez ohľadu na články. Môžete tak zacieliť viacero podstránok, ktoré nebudú mať priamy súvis s vaším podnikaním alebo produktom, ale návštevníkov webu by mohli zaujať.

4. Kategórie záujmov (Affinity)

Záujmy sú kategórie ľudí, ktorí navštevujú podobné stránky, čítajú podobné články sa zaujímajú sa o podobné témy. Google vďaka zbieraniu cookies zo stránok, ktoré užívatelia navštevujú, predpovedá ich správanie a záujmy. Podľa toho ich priradí do „zoznamu“ a následne sa im snaží ukazovať relevantnú reklamu.

Na základe záujmov môžete cieliť na potenciálnych zákazníkov, ktorí sa zaujímajú o váš odbor podnikania, alebo by ich mohol podľa ich koníčkov zaujímať. Reklama sa bude zobrazovať užívateľom na rôznych stránkach – aj takých, ktoré nesúvisia s vaším podnikaním, no je predpoklad, že ich navštevuje vaša cieľová skupina.

Celkovo Google Ads ponúka 12 hlavných kategórií záujmov, z nich môžete vybrať ďalšie podkategórie. 

Google však nie vždy zaradí záujmy a užívateľov správne, a tak sa môžu zobrazovať reklamy úplne „od veci“. Skúste sa pozrieť, čo o vás Google „vie“ v preferenciách reklamy vo svojom Google účte.

Napríklad, ak chcete dostať viac do povedomia vašu značku zdravých bio potravín a zvolíte publiká „nadšenci varenia“, „nadšenci fitnes“ , či „organické a prírodné potraviny“ , vaša reklama sa bude zobrazovať kdekoľvek na internete, kde chodia tieto skupiny ľudí. Môžu to byť teda stránky o varení, no i stránky o psoch, rôzne videá, hry a pod.

Príklad cielenia podľa záujmov

Cieliť len podľa záujmov má zmysel vtedy, ak váš produkt alebo služba napĺňa dlhodobé záujmy ľudí.  Cielite totiž ľudí, ktorí sa o určitú oblasť zaujímajú dlhodobo, napríklad zdravý životný štýl, aj vo chvíľach, keď si čítajú o niečom úplne nesúvisiacom.  O niečo menej to je vhodné pre e-shop so spotrebným tovarom, o ktorý sa nakupujúci zaujímajú, len keď ho reálne potrebujú.

5. Vek, pohlavie a rodičovský stav (Age, Gender, Parental status)

Google Ads umožňuje cieliť na vašich cieľových zákazníkov podľa určitého veku, pohlavia, či rodičovského stavu. Vek a pohlavie používateľov určuje na základe informácií, ktoré zadali pri vytváraní Google účtu a takisto podľa ich správania na internete (rovnako ako pri záujmoch). Nie je to však úplne presné, preto Google Ads odporúča cieliť aj na „nezaradenú“ skupinu užívateľov.

6. Nákupné úmysly a životné udalosti (In-market, Life events)

Publikum podľa nákupných úmyslov, sú skupiny používateľov, ktorí majú aktívny záujem si určité produkty alebo služby zakúpiť. Tieto úmysly môžu byť identifikované na základe ich online správania, vrátane vyhľadávania, prehliadania webových stránok a iných online aktivít. Napríklad, ak opakovane vyhľadávate letenky a informácie o nich, môžete byť zaradený do publika pre cestovanie lietadlom (konkrétnejšia podkategória).

Publiká podľa životných udalostí vám zase umožňujú cieliť na používateľov, ktorí prešli určitými kľúčovými životnými udalosťami, ako sú svadba, narodenie dieťaťa či sťahovanie. Tieto udalosti často sprevádzajú zmeny v správaní a nákupných návykoch.

Google umožňuje cieliť na používateľov, ktorí prejavujú záujem o konkrétnu životnú udalosť, čím sa môže zvýšiť pravdepodobnosť, že budú na reklamu reagovať.

Príklad cielenia podľa nákupných úmyslov a životných udalostí

Na výber máte spolu 30 hlavných kategórií (nákupné úmysly aj životné udalosti), z ktorých môžete vybrať ďalšie podkategórie. Cieliť len podľa nákupných úmyslov a životných udalostí má zmysel vtedy, ak váš produkt alebo služba napĺňa skôr krátkodobé záujmy. Cielite totiž ľudí, ktorí sa o určitú oblasť zaujímajú najmä teraz. Môže sa to hodiť pre e-shop so spotrebným tovarom (napríklad gumy alebo žiarovky pre auto).

7. Vlastné segmenty (Custom segments)

Vlastné segmenty sú skupiny ľudí, na ktoré chcete cieliť svoje reklamy na základe špecifických kritérií, ktoré zadáte. Môžu to byť napríklad ľudia, ktorí vyhľadávajú určité kľúčové slová, navštevujú konkrétne webové stránky (URL adresy) alebo používajú určité aplikácie. 

Tieto publiká vieme popísať aj ako spojenie vyššie popísaných publík.

Ako kombinovať cielenia, aby dosiahli čo najlepší výsledok?

Pri vytváraní kampane v reklamnej sieti si hneď na začiatku premyslite, čo od kampane očakávate. 

 • Chcete sa dostať do povedomia veľkému množstvu ľudí? 
 • Chcete ukazovať reklamu len malej, presne cielenej skupine ľudí? 
 • Chcete predstaviť svoj produkt/e-shop ľuďom, ktorých by mohol zaujímať, no pravdepodobne o ňom vôbec netušia?

Premyslite si, čo chcete, aby vám kampaň priniesla, koho chcete cieliť, a potom sa pustite do samotného vytvorenia kampane. Cieliť používateľov môžete pomocou jednej zo spomínaných možností alebo aj ich kombináciou. 

S kombinovaním to radšej neprežeňte. Cielenie sa snažte robiť čo najjednoduchšie, pretože sa môže stať, že vaša reklama sa na „malom“ slovenskom internete nakoniec ani nebude zobrazovať. Ak nastavené podmienky cielenia budú platiť pre málo webov, reklamy budú mať veľmi málo zobrazení a ešte menej kliknutí, ak vôbec.

Keď si cielenia otestujete, viete ich neskôr, podľa dosiahnutých výsledkov, vyladiť (rozšíriť, zúžiť, pridať inú reklamu).

Pokiaľ chcete osloviť iba nových používateľov, musíte vytvoriť aj publiká používateľov, ktorí už váš web navštívili. Tieto publiká následne vylúčte na úrovni kampane alebo reklamnej skupiny.

Kombinácia kľúčových slov a spravovaných umiestnení

Toto cielenie je vhodné, ak chcete zobrazovať svoju reklamu na väčších všeobecných portáloch, napríklad zoznam.sk či sita.sk, kde budete mať istotu, že sa zobrazíte len na konkrétnych weboch a len pri relevantných článkoch. 

Využiť to môžete aj vtedy, ak neexistujú dostatočne zacielené weby na vašu tému. Ukážete tak veľmi presne cielenú reklamu rôznym návštevníkov toho-ktorého portálu, prípadne návštevníkom diskusného portálu, kde sa témy menia. Vytvorte,, samozrejme, konkrétnu reklamu – text reklamy upravte presne podľa kľúčových slov, s vhodnou výzvou na akciu. Vyhnite sa všeobecne znejúcim reklamám.

Kombinácia spravovaných umiestnení a vylučujúcich kľúčových slov

Pokiaľ sa chcete zobrazovať na nejakom konkrétnom webe, no viete, že je na ňom aj obsah, ktorý s vami nemá nič spoločné, obmedzte zobrazovanie reklám pomocou vylučujúcich kľúčových slov. Reklamy sa budú zobrazovať na všetkých podstránkach webu, okrem článkov, či diskusií, ktoré obsahujú vami stanovené vylučujúce kľúčové slová.

Napríklad, ak chcete, aby sa vaša reklama zobrazovala na portáloch, kde sa píše o letných dovolenkách, ale nechcete, aby to boli články o dovolenkách v Chorvátsku, ako vylučujúce kľúčové slovo zvolíte „Chorvátsko“.

Kombinácia tém a kľúčových slov

Táto kombinácia vám znova umožní presnejšie cieliť potenciálnych zákazníkov. Pokiaľ chcete reklamu zobrazovať na viacerých weboch (príbuzných vášmu podnikaniu), ale zároveň chcete, aby sa zobrazovala pri relevantných článkoch, môžete bližšie cieliť weby kombináciou tém a kľúčových slov. Pomocou tém vyberiete príbuzné weby a s kľúčovými slovami určíte, kde presne sa majú reklamy na weboch zobrazovať.

Tu je tiež vhodné vytvoriť konkrétne reklamy, ktoré sa hodia k webom a kľúčovým slovám.

Ak viete, pri ktorých článkoch (videách, aplikáciách či diskusiách) sa nechcete zobrazovať, môžete zvoliť kombináciu tém a vylučujúcich kľúčových slov. Zobrazíte sa tak na viacerých umiestneniach, no zároveň vaša reklama nebude pri obsahu, ktorý nechcete. Napríklad, ak chcete cieliť weby o autách, ale nechcete mať reklamu pri článkoch alebo videách o nehodách, zvolíte „nehody“ alebo „autonehody“ ako vylučujúce kľúčové slová.

Oddelenie spravovaných umiestnení do samostatnej skupiny

Umiestnenia, ktoré sa pri širšom cielení ukázali byť účinné, môžete izolovať a teda reklamu zacieliť presnejšie. Ak už máte vytvorenú kampaň v reklamnej sieti cielenú podľa kľúčových slov alebo tém, môžete do samostatnej reklamnej skupiny „vybrať“ najviac konvertujúce umiestnenia. 

Umiestnenia, kde je vaša reklama viac klikaná, prípadne má konverzie, skopírujete do samostatnej skupiny, kde ich pridáte ako spravované umiestnenia. Čitateľom daného webu môžete ukázať zaujímavejšiu, odvážnejšiu reklamu, či ponúkať nejakú relevantnú výhodu.

Záver

Inventár umiestnení v sieti Google je veľmi široký a pestrý. Na zozname sa môžu nachádzať umiestnenia, ktoré nie sú relevantné pre vaše podnikanie. V Basta digital sa venujeme ochrane vašej značky, o čom konkrétne si môžete prečítať v našom článku, ako chrániť dobré meno pomocou kontroly umiestňovania reklamy.

Dúfame, že ste získali základný prehľad, ako cieliť v reklamnej sieti Google Ads na ľudí, ktorí o vás ešte nevedia. Ak vás tento blog zaujal a ešte stále neviete ako na to alebo tomu nerozumiete, neváhajte nás osloviť.

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
PPC
int(10)

0 responses to “Ako cieliť v reklamnej sieti Google Ads na ľudí, ktorí o vás ešte nevedia?

 1. Dobrý deň, prosím Vás, tento článok je pre mňa veľmi zaujímavý, no nie všetky obrázky sa mi zobrazujú správne (teda zobrazí sa len alt text s ikonkou image, niektoré zas sú v pohode. Poradíte mi, prosím, čo s tým? Vopred ďakujem. Eli

 2. Elena, ďakujeme za spätnú väzbu. Obrázky zmizli kvôli diakritike v názve a vyzerá žiaľ, že ich nedokážeme dostať naspäť. Článok naplánujeme na aktualizáciu ale môže to pár mesiacov trvať.

Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter