Basta Digital logo

Cardsorting – zlepšite štruktúru vášho webu

5 min čítania
Andrej Garaj

Dobrý web je ako prehľadná knižnica – každá kniha je presne tam, kde ju hľadáte. Dobrý e-shop je ako logicky usporiadaný obchod – ľudia v ňom nájdu produkty, ktoré potrebujú… plus niečo lákavé navyše. O to, aby ste potrebné informácie vždy našli, sa stará informačná architektúra.

Čo je informačná architektúra?

Informačná architektúra je kostrou webu, definuje jeho štruktúru a obsahuje všetky stránky, ktoré sa na webe nachádzajú. V širšom slova zmysle by bolo možné aplikovať informačnú architektúru aj na to, ako sú rozložené jednotlivé informácie na webe.

Ak je informačná architektúra navrhnutá zle, môže spôsobiť veľké problémy. To, či je vaša architektúra v poriadku, zistíte pomocou rýchleho používateľského testovania. Akonáhle sa začnú testeri vypytovať „A čo je toto?” alebo „Kam sa dostanem, keď kliknem sem?” viete, že je zle.

 

Príklad zjednodušenej informačnej architektúry webu Pizzaseo.com/sk

Ako opraviť pokazenú architektúru

Či už pracujete na novom webe, alebo sa chcete pozrieť na používanie už existujúceho, riaďte sa jedným jednoduchým pravidlom – počúvajte používateľov. Najlepším spôsobom, ako si overíte informačnú architektúru, je cardsorting.

Cardsorting – dajte používateľom to, čo potrebujú

Pri cardsortingu používatelia zoraďujú kartičky, ktoré predstavujú jednotlivé stránky (kategórie) na webe. Reálni testeri ich ukladajú do logickej štruktúry, ktorá im je vlastná a prirodzená, a tým vytvárajú hierarchiu webu takú, akú by ju chceli mať (alebo ju považujú za správnu).

Keďže cardsorting je o overovaní kategorizácie a jej konceptu, nemusia byť karty pomenované presne podľa stránok. Overujete viac štruktúru webu ako samotné názvy jednotlivých stránok. Dôležité je taktiež zaručiť, že každá karta je kategorizovateľná. Vytvárajte preto iba také karty, ktoré je možné zaradiť aspoň do jednej kategórie.

Cardsorting môžeme deliť podobne ako dotazníkové otázky na:

 • otvorený cardsorting, pri ktorom ľudia bez obmedzení zaraďujú karty do kategórií, ktoré aj pomenúvajú;
 • zatvorený cardsorting, pri ktorom ľudia ukladajú karty do vopred určených kategórií;
 • hybridný cardsorting, pri ktorom ľudia radia karty do vytvorených kategórií, no zároveň môžu vytvárať vlastné, ak je to potrebné.

Kedy použiť aký cardsorting?

Rôzne typy cardsortingu majú odlišné ciele a záleží od typu projektu a stavu, v akom sa práve nachádza.

Otvorený cardsorting je vhodný hlavne ako tvorivé cvičenie pri nových riešeniach. Používatelia môžu vytvárať nové karty a následne ich kategorizovať. Taktiež vďaka nemu zistíte:

 • kde by používatelia hľadali informácie na vašom webe
 • akú štruktúru webu a názvy stránok by používatelia očakávali

Otvorený cardsortig použite ako štartovaciu analýzu toho, ako ľudia v danej téme uvažujú a kategorizujú informácie.

Zatvorený cardsorting sa sústreďuje na kategorizáciu vopred stanovených kariet. V tomto prípade dostanú používatelia sadu kariet, ktoré musia zaraďovať do kategórií daných tém. Výhodou tohto spôsobu je, že zisťujete, ako ľudia klasifikujú karty z už vopred definovanej oblasti, ktoré môžu byť pre vás dôležité a nemôžete s nimi hýbať. Zatvorený cardsorting pomáha pri:

 • testovaní už existujúcej určitej úrovne architektúry, ktorá je problematická pre používateľov
 • identifikácii problémových položiek architektúry

Zatvorený cardsortig použite pri analýze špecifickej alebo problémovej časti témy, ktorá je obsiahnutá na vašom webe.

Hybridný cardsorting vzniká spojením otvoreného a zatvoreného cardsortingu, pričom predkladáte pred používateľa okrem vopred stanovených kategórií aj prázdne karty, ktoré môže sám vyplniť. Tým, že používateľom dáte určitú sadu kariet, ktoré však môžu nahradiť vlastnými, naznačujete tematické oblasti, no zároveň dovoľujete používateľom vstupovať do architektúry a meniť ju. Keďže je hybridný cardsorting uzavretý alebo otvorený, ovplyvňujete ho počtom kategórií, ktoré používateľom ponúkate. Čím viac kategórií, tým je menšia šanca, že si používatelia vytvoria vlastné.

Hybridný cardsorting s menším počtom vlastných kategórií použite namiesto otvoreného v prípade, že chcete ľudí nasmerovať na určitú tému, no nechcete ich úplne ovplyvniť. Taktiež vám pomôže ako pokračovanie otvoreného cardsortingu, keď ste už stanovili základné karty a chcete sa sústrediť viac na hlbšiu štruktúru alebo problematickú kategóriu kariet.

Hybridný cardsorting s väčším počtom vlastných kariet môžete, naopak, použiť namiesto zatvoreného cartsortingu v prípade, že chcete zistiť, či používatelia neobjavia lepší spôsob kategorizácie ako je ten váš.

Koľko ľudí, toľko chutí…

Okrem delenia podľa otvorenosti zadania môžeme deliť cardsorting aj podľa zloženia testovanej skupiny používateľov.

Individuálne testovanie

Najjednoduchší a najefektívnejší je cardsorting jedného používateľa s jedným pozorovateľom. Netreba pri ňom žiadnu špecifickú miestnosť a je možné ho realizovať aj v kaviarni alebo doma na terase. Dôležité je, aby používateľ pri cardsortingu opisoval, čo robí, a vždy vysvetlil „Nastavenia budú tu, lebo…”.

Skupinové testovanie

Alternatívou ku cardsortingu jednotlivca je skupinové testovanie, pri ktorom kategorizuje karty skupina používateľov (alebo viaceré skupiny naraz). Tento spôsob prináša rýchle výsledky a je možné vidieť rozsiahle prepojenia v zmýšlaní ľudí. Nevýhodou môže byť samotná skupina a príliš dominantní jednotlivci. Je teda potrebné dostatočne sa venovať moderovaniu testovania.

Koľko používateľov testovať?

Na rozdiel od tradičného používateľského testovania, v ktorom stačí päť ľudí, odporúča Jacob Nielsen v prípade cardsortingu aspoň 15 testerov. Odporúčame pri výbere zohľadniť aj používateľské persóny a vyberať do testovania takých ľudí, ktorí reprezentujú reálnych používateľov. Robiť cardsortig s používateľmi, ktorí nie sú vašou cieľovou skupinou, môže negatívne ovplyvniť finálnu kategorizáciu. Napríklad ak pracujete na projekte, ktorý je pre starších používateľov (40 a viac rokov), nebudete testovať architektúru na mladých testeroch (do 20), ktorí majú úplne odlišný pohľad na danú tému.

Vyložme karty na stôl

Pre cardsorting s dostatočnou výpovednou hodnotou je vhodné použiť aspoň 30 kariet, pričom, samozrejme, záleží od rozsahu informačnej architektúry. Web OptimalWorkshop, ktorý poskytuje online platformu pre cardsorting, odporúča od 30 do 60 kariet pre čo najlepšie pokrytie témy a získanie dostatočného množstva informácií.

Nápady pre obsah kariet môžete hľadať na viacerých miestach:

 • vo vyhľadávaní na stránke
 • brainstormingom medzi kolegami a kamarátmi
 • analýzou aktuálneho webu
 • analýzou konkurenčným webov
 • v synonymickom slovníku

Vyhodnotenie

Pre vyhodnotenie môžete použiť rôzne programy – Word, Excel a podobne. Dôležité je sledovať spojenia (koreláciu) medzi výsledkami jednotlivých cardsortingov. Ak sa karty opakujú, všetko je v poriadku, a vy môžete na základe výsledkov postaviť svoju informačnú architektúru. Ak sú výsledky nejednoznačné, je potrebné zvoliť iný typ cardsortingu tak, aby ste získali presnejšie výsledky.

To, čo si myslíte vy, nemusí byť to isté, čo si myslia používatelia

Prestaňte používať frázu „Ja si myslím…”! Architektúra webu je jeho základným stavebným kameňom. Ak už základy webu postavíte na svojich dojmoch a neoverených teóriách, môžete celý projekt potopiť už v zárodku. Pri tvorbe akejkoľvek časti webu je potrebné sa na riešenia pozerať z pohľadu používateľa.

Zdroje dát, ktoré vám tiež pomôžu

Na fungujúcich weboch veľa prezradia dáta z Google Analytics, ktoré poukážu na to, aké stránky sú alebo nie sú navštevované. Ďalším zdrojom informácií môžu byť aj slová, ktoré návštevníci na vašom webe vyhľadávajú. Ak je nejaký termín vyhľadávaný príliš často, je dosť pravdepodobné, že ho používatelia nevedia nájsť, a teda poukazuje na zlú architektúru webu. Úplnou čerešničkou na torte môže byť nasadenie Hotjaru, ktorý vám priamo ukáže, ako sa ľudia správajú. Môžete tak získať odlišné informácie ako z dát Google Analytics.

Recept na cardsorting

Samotný cardsorting je nenáročný spôsob, ako zistiť od používateľov všetko, čo chcete. Dá sa zvládnuť pomerne rýchlo a aj bezplatne alebo aj ako súčasť väčšieho používateľského testovania.

Čo budeme potrebovať na prípavu 1 úspešného cardsortingu:
1 správne zvolený typ na základe toho, aké informácie chceme získať
15 testerov z cieľovej skupiny
30 kariet s obsahom, ktoré reprezentujú informácie na webe
1 dostatočne veľký stôl
90 minút vášho času na 1 testera alebo 1 skupinu testerov

Postup:

1. Vysvetlite testerovi, že testujete web, nie jeho.
2. Vysvetlite teserovi, čo bude výsledkom testovania.
3. Vysvetlite testerovi, čo bude jeho úlohou počas testu.
4. Uistite sa, že tester rozumie obsahu jednotlivých kariet.
5. Pustite sa do testu. Dbajte na to, aby tester komentoval, čo robí a prečo to robí.
6. Po splnení úlohy sa pýtajte na testerov názor – čo bolo problematické, čo bolo jednoduché atď.
7. Zaznamenajte výsledky.
8. Vyhodnoťte výsledky a sledujte koreláciu medzi jednotlivými cardsortingmi.

Ako vidíte, celý cardsorting je veľmi jednoduchý a určite ho zvládnete. PS: Najlepšie karty sa robia z farebných lepiacich papierikov!

Kontaktný formulár

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.
Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
Tvorba webu
int(229)
UX
int(380)
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter