Basta Digital logo

Ako dokáže marketér využiť zalamovanie tweetov?

4 min čítania
Tomáš Koleň

V marci roku 2013 vyšiel Twitter s novou funkcionalitou zalomenie príspevku, resp. “tweetu” (po anglicky line breaks). Oficiálny dôvod Twitteru je “viac zábavy“.

Dovtedy toto zalomenie nebolo povolené a jednotlivé tweety sme mohli pridávať iba do riadkov. Od polovice marca už môžeme pridávať tweety aj do stĺpcov, čo ponúka nové možnosti komunikácie na tejto sociálnej sieti.

Povestná jednoduchosť štruktúry Twitteru, ktorá spočíva v jeho maximálnej dĺžke jedného tweetu – 140 znakov, môže byť “spamovaním” stĺpcového textu zdanlivo ohrozená. Dĺžka “stĺpcového” tweetu je 70 znakov, oproti klasickým 140 znakom “riadkového” tweetu.

Tweetovanie pre zákazníkov na vašom firemnom profile sa môže s použitím zalomených tweetov stať oveľa atraktívnejšie. Jednotlivé tweety sa dajú lepšou štruktúrou sprehľadniť a dôležité časti viete zvýrazniť. Pripravil som vám prehľad niekoľkých možností využitia zalomenia pre lepšie tweetovanie:

1. Oddelenie tzv. hash tagu v príspevku

V texte môžete  spraviť odsek a na konci použiť hash tag na vašu stránku,  použiť ho ako zdroj vašej informácie alebo ako tag na váš produkt. Takto hash tag lepšie vynikne a uľahčíte potenciálnemu zákazníkovi cestu k vášmu produktu.

Oddelenie hash tagov pri písaní postov.
Obrázok č.1: Oddelenie hash tagov pri písaní postov

2. Odsadenie viacerých odkazov

Pri pridávaní  jednotlivých URL odkazov (napr. pri prezentácii nového produktu) ich odsadiť pomocou odsekov v tweete, a tak ich sprehľadniť. Ak sú URL tvary adries príliš dlhé, môžeme použiť ľubovoľný skracovač URL adries.

Oddelenie jednotlivých URL adries v tweete
Obrázok č.2: Odsadenie odsekov


3. Sprehľadnenie štruktúry príspevkov odsadením odsekov

rozloženie tweetu
Obrázok č.3: Tip na rozloženie tweetu


4. Využitie ASCII art na reprezentatívne účely

Zrenderovaním konkrétneho obrázku do ASCII grafiky alebo vytvorením vtipného loga, resp. sloganu firmy.

Využitie ASCII kódu na reprezentačné účely
Obrázok č.4: Využitie ASCII kódu

Ale všetkého veľa škodí, preto to netreba preháňať s mnohonásobným pridávaním jednoznakových riadkov. Lebo by mohli followera odradiť a spôsobiť “unfollow”.

Aby však marketér dokázal korektne využiť zalomenie tweetov, musí mať istotu, že všetky klientské aplikácie pre sociálne siete zobrazujú zalomenie tweetu korektne.

Pre sociálne siete existuje viacero druhov klientov – značne nám uľahčujú prácu. Rozdeľujú sa na “PC klientov” a “web klientov”. Testoval som ich na platforme OS Windows. Klient pre sociálnu sieť Twitter nám v prvom rade poskytuje možnosť spravovať hromadne viacero účtov a sprehľadniť jednotlivé príspevky. Taktiež je veľmi užitočný pri posielaní príspevkov z viacerých účtov naraz. Môže slúžiť aj na prehľadné sledovanie zvolených účtov.

Náš malý test ukázal, že po dvoch mesiacoch od implementácie tejto funkcionality,  najpopulárnejší klienti zalomené tweety zobrazujú bez problémov.

Z PC klientov podporujúcich platformu Windows som testoval MetroTwit, z web klientov Hootsuite, Tweetdeck a Sproutsocial.

Vytvoril som 3 druhy testovacieho textového reťazca:

  1. Stĺpcový textový reťazec dlhý 70 znakov, pri ktorom je číslica každým desiatym znakom. Priestor medzi číslicami majú “vybodkované” riadky. Celkovo od 0 po 7. 0……..1, atď.,  až po ……..7. Twitter navyše nezobrazuje väčší počet prázdnych riadkov ako 1, preto sme do testu zapojili aj nasledovný textový reťazec s pravidelnými ôsmimi voľnými riadkami.
  2. Stĺpcový textový reťazec dlhý 70 znakov, pri ktorom je číslica každým desiatym znakom. Priestor medzi číslicami majú prázdne riadky. Rozsah poľa od 0 po 7. Medzi dvoma číslami jednotlivého poľa je 8 prázdnych medzier.
  3. Vizuálne najatraktívnejší je testovací textový stĺpcový reťazec v tvare “šachovnice”. Je zložený z ASCII  znakov, ktorých pridanie nám umožňuje najnovší update.

♜♞♝♚♛♝♞♜
♟♟♟♟♟♟♟♟
▓ ░ ▓ ░ ▓ ░ ▓ ░
░ ▓ ░ ▓ ░ ▓ ░ ▓
▓ ░ ▓ ░ ▓ ░ ▓ ░
░ ▓ ░ ▓ ░ ▓ ░ ▓
▓ ░ ▓ ░ ▓ ░ ▓ ░
♙♙♙♙♙♙♙♙
♖♘♗♔♕♗♘♖

Kvôli mimoriadnej dĺžke stĺpcových testovacích reťazcov primárne zobrazujem screenshoty z testovacieho reťazca č.3 – “šachovnice”.

Desktop klient – MetroTwit

Metrotwit zobrazuje zalomenie tweetov korektne:

Zobrazenie tweetu v Metrotwit
Obrázok č.5: Zobrazenie tweetu v Metrotwit

Zaujímavosťou je, že pri pokuse pridať testovací reťazec č.1 a č.2 MetroTwit nefunguje úplne korektne, ale presmeroval ma na službu “TwitLonger” (obrázok č.7), pomocou ktorého som už dokázal pridať na Twitter všetky testovacie reťazce.

Klient MetroTwit
Obrázok č.6: Klient MetroTwit na prvý pohľad nepodporuje stĺpcovú štruktúru tweetu.
Výzva MetroTwit na prepojenie TwitLonger
Obrázok č.7: MetroTwit vyzýva na prepojenie TwitLonger

Web klient – Hootsuite.com

Najpopulárnejší webový klient je jednoznačne Hootsuite.com. Zo všetkých klientov pôsobí najprofesionálnejšie – či už štruktúrou alebo po vizuálnej stránke. Potvrdil svoju kvalitu a zvládol zobraziť všetky tri druhy testovacích textových reťazcov.

Obrázok č.4 - Najpopulárnejší web klient Hootsuite.com s prehľadom prešiel testom a načítal stĺpcový textový reťazec
Obrázok č.8: Web klient Hootsuite.com s prehľadom prešiel testom a zobrazil testovací reťazec

Web klient – Tweetdeck.com

Druhým najpopulárnejším je klient Tweetdeck.com. Tento klient je charakteristický v zobrazovaní, ukazuje nám sekcie v štyroch stĺpcoch. Taktiež zvládol všetky tri druhy testovacích textových reťazcov.

Obrázok č.4 - Web klient tweetdeck.com, prešiel testom a načítal stĺpcový reťazec.
Obrázok č.9: Web klient tweetdeck.com taktiež prešiel testom a zobrazil testovací reťazec

Web klient – Sproutsocial.com

Posledným testovaným klientom je Sproutsocial.com. Ako jediný zo všetkých klientov nedokázal zalomiť prvé dva testovacie reťazce.

Obrázok č.5 Nesprávne zalomenie web klienta sproutsocial.com pri pokuse uverejniť stĺpcový text
Obrázok č.10 Nesprávne zalomenie web klienta sproutsocial.com pri pokuse uverejniť stĺpcový text

Vyhodnotenie testu

Všetci najrozšírenejší klienti zalomenie tweetu zvládli, s výnimkou Sproutsocial, to nás však vzhľadom na jeho minimálne rozšírenie obmedzovať nemusí.

Na záver mi ostáva už len zacitovať samotný Twitter “Let the fun begin“.

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter