Basta Digital logo

Aké spätné odkazy udržia váš web na prvých stranách Google

10 min čítania
Hana Feriancová
SEO špecialistka

Spätné odkazy neodmysliteľne patria medzi faktory, ktoré určujú pozíciu webu vo vyhľadávači Google. V posledných rokoch sa v prostredí online marketingu o ich dôležitosti hovorilo veľa a niektoré výskumy hovoria o tom, že „éra spätných odkazov“ je na zostupe. Je to však naozaj tak?

Počas podujatia WebPromo 2016 Andrey Lipattsev (Search Quality Senior Strategist) z Google, uviedol, že medzi tri hlavné rankingové faktory patrí práve obsah, spätné odkazy a RankBrain, pričom obsah a odkazy obsadili prvé dve miesta, bez poradia. Z toho vyplýva, že linkbuilding a spätné odkazy naďalej zohrávajú dôležitú rolu pri dobývaní prvej strany Googlu.

On-page SEO vs. Off-page SEO (Linkbuilding)

Predtým ako sa však pustíte do linkbuildingu a urobíte poriadok s vašimi existujúcimi spätnými odkazmi, je dôležité zamerať sa na on-page SEO. Dobre vyladené titulky, metapopisy, H1 nadpisy a prepracovaný obsah vám vo vyhľadávači môžu jednoducho priniesť vyššiu návštevnosť. So samotným linkbuildingom je najlepšie začať až po vykonaní úprav na stránke.

Link Juice

V spojení so spätnými odkazmi sa vo svete SEO často spomína hovorový pojem „link juice. Označuje hodnotu, ktorú jedna stránka odovzdá druhej cez spätný odkaz. Tieto odkazy môžu byť externé, ale aj interné.

Zjednodušene: vyhľadávač vníma spätné odkazy ako počet hlasov, ktorý hovorí o tom, že daná stránka je hodnotná a mala by sa vo výsledkoch vyhľadávania objaviť vyššie.

Hodnota stránky je rovnomerne posúvaná medzi všetky spätné odkazy, ktoré sa na nej nachádzajú. Čím je celková hodnota stránky vyššia, tým viac „odkazovej šťavy“ môže posunúť ďalej. Skúsim uviesť príklad dvoch stránok. Ak na vašu stránku smerujú tri spätné odkazy a na inú iba dva, tak v prípade, že by tieto spätné odkazy pochádzali zo stránok s rovnakou autoritou, vaša stránka by mala mať viac link juice.

Táto rovnica však v praxi nie je taká jednoduchá. Na hodnotu odkazov vplýva mnoho aspektov, ktoré delia odkazy na prínosné a škodlivé. Tie hlavné odkazy sú opísané nižšie.

Prirodzený linkový profil

Čo to vlastne je ten linkový profil? Je to množina odkazov vedúcich napr. na váš web, ktoré pochádzajú z rôznych stránok. Čím sú tieto odkazy rozmanitejšie, tým prirodzenejšie vyzerá váš linkový profil z pohľadu vyhľadávača. Pod rozmanitosťou môžeme chápať rôzne typy odkazov, či už z hľadiska webu, na ktorom je odkaz umiestnený, z hľadiska pozície odkazu na stránke alebo iných atribútov, ktoré odkaz môže mať.

Ak by ste si chceli svoj linkový profil pozrieť a vyhodnotiť, môžete použiť viacero online nástrojov, či už platených alebo bezplatných. Medzi platené patrí napríklad Ahrefs alebo Open Site Explorer od Moz. Oba nástroje si môžete na krátke časové obdobie vyskúšať zadarmo. Pokiaľ hľadáte úplne bezplatný nástroj na „preklepnutie“ svojho linkového profilu, môžete vyskúšať OpenLinkProfiler.org.

Keď už máte kompletný zoznam spätných odkazov, ktoré smerujú na vašu stránku, všímajte si určité príznaky. Tie vám povedia, či je váš linkový profil prirodzený alebo je plný spamu a potenciálne škodlivých odkazov. Tieto príznaky sú rozoberané nižšie.

Rôzne typy odkazov

Prirodzený linkový profil by mal zahŕňať rôzne typy spätných odkazov. Ak by odkazovali na váš web napríklad iba registrácie v katalógoch, Google to za prirodzené považovať určite nebude a takéto odkazy vám nepomôžu dostať sa na lepšiu pozíciu vo vyhľadávači. Cieľom každého webu by mal byť prirodzený linkový profil, ktorý zahŕňa rôzne odkazy.

V prirodzených linkových profiloch sa najčastejšie nachádzajú:

 • odkazy vo forme značky alebo názvu spoločnosti/produktu,
 • odkazy vo forme URL,
 • odkazy bez anchor textu (napr. prelinkovaním cez logo či iný obrázok),
 • odkazy zo sociálnych sietí,
 • odkazy z partnerských webov (dodávatelia, zákazníci a pod.),
 • odkazy z diskusných príspevkov a fór,
 • odkazy z PR článkov alebo tlačových správ,
 • odkazy z infografík, videí, ebookov a podobného obsahu,
 • odkazy z blogpostov,
 • registrácie do špecializovaných alebo všeobecných katalógov,
 • skomoleniny, preklepy a pod.,
 • a mnohé iné.

Relevancia

Pre kvalitné spätné odkazy je veľmi dôležitá relevancia medzi prelinkovanými webmi. Web, na ktorom sa daný odkaz nachádza, by mal mať podobnú tematiku ako web, na ktorý odkaz smeruje. Ak máte napríklad e-shop s bicyklami, tak je prirodzené mať odkaz na vašu stránku na weboch, ktoré súvisia s cyklistikou. Takýto odkaz ale zvyčajne nemá dôvod byť na webe o nábytku či zvieratách a podobne.

Relevancia je dôležitá aj z hľadiska kontextu obsahu, v ktorom sa odkaz nachádza. Opäť môžeme uviesť príklad s e-shopom, ktorý predáva bicykle. Povedzme, že máte odkaz na váš e-shop s bicyklami na webe čistiarenskej firmy, od ktorej si pravidelne objednávate čistiace služby. Predaj bicyklov a čistiarenská firma spolu tematicky nesúvisí, pretože ide o dve úplne odlišné odvetvia. Takýto odkaz bude výrazne slabší pre posilnenie pozície v organických výsledkoch.

Ak by sa ale odkaz na váš e-shop nachádzal v článku o novom type horského bicykla, ktorý máte v ponuke, má pre vás vyššiu hodnotu ako odkaz z webu čistiarenskej firmy (nehovoriac o návštevnosti, ktorú vám prinesie).

Anchor texty

Ďalším faktorom, na ktorý treba prihliadať pri prirodzenom linkovom profile, sú anchor texty spätných odkazov. Anchor text je viditeľná klikateľná časť textu, ktorá vás po kliknutí na ňu presmeruje na ďalšiu stránku cez hypertextový odkaz.

Príklad v kóde:

Prirodzený linkový profil - Anchor text

V prirodzenom linkovom profile sa často nachádzajú brandové anchor texty. Sú to tie, ktoré zahŕňajú názov vašej firmy. Ako príklad môžeme uviesť Pizza SEO, kde brandový anchor text je „Pizza SEO“ a viedol by na našu URL adresu.

Brandový anchor text môže obsahovať aj kľúčové slovo. Opäť v prípade Pizza SEO by v nasledujúcej vete anchor text mohol byť: „V online marketingovej agentúre Pizza SEO sa prednedávnom oslavovalo 10. výročie existencie firmy.“

Prirodzený linkový profil zvykne obsahovať aj sémanticky relevantné anchor texty. Sémanticky relevantné sú významovo podobné alebo súvisiace pojmy. Google chápe podobné významy slov a častí textu. Ak vo vyhľadávači budete hľadať výsledky pod kľúčovým slovom „bicyklovanie“, ukáže vám výsledky napríklad aj so slovom „cyklistika“ a ďalšie.

Niečo podobné teda platí aj pri anchor textoch. Povedzme, že vami vybrané kľúčové slovo je „cyklistická prilba“. Vo vašom článku o novom zákone, ktorý súvisí s nosením cyklistickej prilby, však môžete použiť ako anchor text napr. „helma na bicykel“. Takýmto spôsobom môžete váš linkový profil diverzifikovať ešte viac.

Pri anchor textoch je takisto dôležité použiť rôzne tvary a pády vybraných kľúčových slov, aby neboli „preoptimalizované“. Anchor text môže obsahovať aj ďalšie slová okrem kľúčového slova. Opäť môžeme uviesť príklad: „Od nového roku je cyklista mimo obce povinný nosiť helmu na bicykel za účelom zníženia úrazovosti na cestách.“

DoFollow a Nofollow odkazy

Kombinácia spätných odkazov typu „DoFollow“ a „Nofollow“ by sa takisto mala nachádzať v prirodzenom linkovom profile.

DoFollow odkaz

Každý spätný odkaz, ktorý sa nachádza na nejakej stránke, posúva cieľovému webu „link juice“. Takýto spätný odkaz je označovaný ako DoFollow odkaz.

Štandardne sú všetky spätné odkazy DoFollow, a teda posúvajú link juice:

Prirodzený linkový profil - DoFollow odkaz

NoFollow odkaz

Do spätného odkazu je možné zahrnúť atribút NoFollow. Ten vyhľadávaču hovorí, aby odkazu nepripísal žiadnu hodnotu. Odkaz teda neposúva „link juice“ ďalej.

V kóde vyzerajú takéto spätné odkazy nasledovne:

Prirodzený linkový profil - NoFollow odkaz

Atribút NoFollow bol zavedený najmä kvôli obmedzeniu spamových spätných odkazov, ktoré boli pridávané iba preto, aby web získal väčšie hodnotenie od vyhľadávača. Zvyčajne takéto odkazy generovali roboty v diskusiách. Týmto označením sa Google snaží lepšie vyznať v autenticite, či vierohodnosti odkazu.

Je na administrátorovi či tvorcovi webu, aby sa rozhodol, pri ktorých spätných odkazoch tento atribút použije a pri ktorých nie. Google odporúča použiť atribút NoFollow pri tzv. „nedôveryhodnom“ obsahu. To znamená, že ak administrátor nemôže ručiť za dôveryhodnosť obsahu stránky, na ktorú odkazuje, mal by byť v spätnom odkaze atribút NoFollow.

Ide najmä o odkazy, ktoré môžu pridať používatelia bez kontroly administrátora. Najčastejšie sú to:

 • diskusné príspevky,
 • komentáre,
 • rôzne fóra.

Prečo sú vlastne NoFollow odkazy v prirodzenom linkovom profile dôležité? NoFollow odkazy vám síce neposkytnú „link juice“, no môžu vám priniesť návštevnosť v podobe „referral traffic“ (návštevnosť z iných webov). Používateľ ich vidí a vie sa cez ne dostať na vašu cieľovú stránku.

Príkladom môže byť odkaz na Wikipedii. Z nej vám žiadny SEO džús nepoputuje, no z hľadiska návštevnosti to môže byť veľmi zaujímavý odkaz. Wikipedia je najnavštevovanejšia online encyklopédia, čiže pravdepodobnosť, že váš web niekto cez takýto odkaz navštívi, je pomerne veľká.

Nofollow odkazy vám takisto môžu pomôcť v budovaní povedomia o vašej značke alebo produktoch. V neposlednom rade ich absencia by mohla byť pre vyhľadávač negatívnym rankingovým signálom, ktorý by vám mohol pozície webu zhoršiť.

Ako to určite nemá vyzerať?

Prečo by ste sa mali usilovať o prirodzený linkový profil? V prípade, že Google bude považovať váš linkový profil za neprirodzený alebo „spamujúci“, môže s vaším webom poriadne „zatočiť“.

Prirodzený linkový profil - gifko

Penalizácie od Googlu môžeme rozdeliť na algoritmické a manuálne, s tým, že manuálna penalizácia je posledná možnosť, ktorú Google využije. Predtým vás môžu postihnúť miernejšie algoritmické „pokuty“.

Najslabšia penalizácia je odobratie získaného link juicu z odkazov, ktoré Google detekuje ako spamové. Ďalej môže nastať prepad pozícií vášho webu. Taktiež môže prísť k deindexácii (t.j. odstráneniu z výsledkov vyhľadávania) niektorých vašich URL adries, v horšom prípade väčšiny webu.

Na poslednom mieste je manuálna penalizácia, ktorá je krajným riešením zo strany vyhľadávača. Väčšinu spamových webov vie Google vyriešiť pomocou algoritmu. Sú však prípady, keď web porušuje viaceré všeobecné pokyny, ktoré sú dané vyhľadávačom, a vtedy je takýto web hodnotený manuálne.

Po manuálnom vyhodnotení vám Google poskytne súhrnnú správu, v ktorej sa nachádza zoznam všetkých problémov na vašej stránke spolu s informáciami ako ich riešiť. Potom ako tieto problémy opravíte, je možné požiadať o opätovnú kontrolu webu.

Ak budete vaše problémy súvisiace s webom dlhodobo ignorovať, manuálnou penalizáciou vás Google zo svojho indexu môže úplne vylúčiť, t.j. nebudete nájditeľní na žiadne slovo, dokonca ani vlastnú značku. Preto je dôležité vyhýbať sa takým praktikám, ktoré vám môžu uškodiť.

Linkové schémy

Určité zásady, ktoré by sa mali pri tvorbe spätných odkazov dodržiavať, ponúka aj Google. V týchto odporúčaniach sa uvádza, že každý web by sa mal vyhýbať linkovým schémam. Pod linkovými schémami sa myslia neprirodzené spätné odkazy, ktoré sa tvoria s cieľom manipulovať s hodnotením stránky vo vyhľadávači.

Medzi takéto spätné odkazy patria:

 • odkazy na pochybných weboch (katalógy s nízkou kvalitou, cudzojazyčné irelevantné weby),
 • odkazy s preoptimalizovanými anchor textami (anchor texty by mali byť prirodzené a nemali by pôsobiť, že sa na stránke nachádzajú nasilu),
 • odkazy z linkových fariem a z automatizovaných programov na získanie spätných odkazov pre vašu stránku (spamovanie diskusií a pod.),
 • automaticky generované odkazy.

Ako na dlhodobý linkbuilding?

Prirodzený linkový profil by mal zahŕňať mix spätných odkazov. Spätné odkazy by mali pochádzať z rôznych typov webov, ktoré sú relevantné a tematicky podobné vášmu webu. Odkazy zo sociálnych sietí, z partnerských webov, z katalógov či PR článkov, to všetko patrí do prirodzeného linkového profilu.

Ostatné weby často neodkazujú iba na vašu hlavnú stránku, ale aj na podstránky. Takéto spätné odkazy sa nazývajú deeplinks“ (hĺbkové odkazy) a určite sú súčasťou prirodzeného linkového profilu.

Prirodzenosť znamená aj weby s rôznou kvalitou. Je samozrejmé, že na web budú odkazovať aj stránky s nízkou kvalitou, priemernou kvalitou a aj veľmi kvalitné weby. Všetky sú súčasťou prirodzeného linkového profilu. Problém nastáva pri veľkej akumulácii nekvalitných odkazov na úkor celkového profilu. Ak je veľké percento vašich odkazov nekvalitných, môže nastať problém.

TIP: Ako si overiť kvalitu webu?

Na internete nájdete mnoho kvalitných webov, ktoré sú vhodné na linkbuilding, ale viete, ako ich rozoznať od tých nekvalitných? Nižšie dávam niekoľko tipov, ktoré vám ich pomôžu odlíšiť:

 • Kvalitný web by mal mať po obsahovej stránke stále čerstvý obsah.
 • Nové weby majú zväčša nižšiu autoritu, teda vám dajú slabší „link juice“.
 • Odkazujúci web by nemal pôsobiť spamersky, nemal by byť „zahltený“ reklamami, bannermi a pod.
 • Na kvalitný web by malo odkazovať dostatočné množstvo iných webov.
 • Kvalitný web sa dá nájsť na prvých pozíciách na vlastnú značku či súvisiace frázy.

Každý prirodzený linkový profil obsahuje spätné odkazy cez anchor texty, v ktorom sa nachádza váš firemný brand alebo predmet podnikania. Brandové anchor texty vo vašom profile budú vždy vo viacerých formách. V prípade Pizza SEO to môže byť „pizzaseo“ či „Pizza SEO“. Ako brandový anchor text môže byť použitá aj webová stránka, čiže „pizzaseo.com“ alebo celá URL „https://pizzaseo.com“.

Aj nofollow odkaz patrí ku každému linkovému profilu, preto ho do neho treba zahrnúť. Síce vám neprinesie „body“ do vášho celkového hodnotenia, no cez dobre umiestnený odkaz môžete získať veľký počet potenciálnych záujemcov.

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
SEO
int(11)

2 responses to “Aké spätné odkazy udržia váš web na prvých stranách Google

Comments are closed.
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter