Basta Digital logo

10 chýb, ktorým by ste sa v textoch na webe mali vyhnúť

4 min čítania
Beáta Sýkorová

Na zákazníka môže pôsobiť nevhodne, keď na vašej webovej stránke nájde chyby, aké by neurobil ani žiak základnej školy. My sme objektívne zistili, aké chyby sú v online textoch najčastejšie, aby sme vám pomohli sa ich vyvarovať!

Ľudovít
Ľudovít

Existuje niekoľko rôznych zoznamov najčastejších pravopisných chýb. Väčšinou však vychádzajú z dojmov autora. My sme sa rozhodli ich výskyt čo najpresnejšie kvantifikovať s využitím vyhľadávania v Googli.

Začali sme tým, že sme vybrali niekoľko desiatok slov z už existujúcich zoznamov. Ich výskyt sme hľadali pomocou Google vyhľadávania na slovenských stránkach (teda na doméne .sk). Jednotlivé výrazy sme vyhľadávali v rôznych obmenách – vyskloňované aj vyčasované.

Tu je 10 chýb, ktoré sa na webe objavujú najčastejšie:

Nesprávny výrazSpisovný variantHľadanosť
1. dotazotázka, dopyt (SQL)2 326 080
2. doporučiťodporučiť992 890
3. hardwarehardvér944 900
4. môžmemôžeme847 000
5. dopaddosah, vplyv, účinok810 500
6. nakoľkokeďže, lebo, pretože690 000
7. obdržaťdostať, prijať668 000
8. leasinglízing667 130
9. prvý krát – piaty krátprvýkrát – piatykrát655 800
10. odozvaohlas, ozvena, odpoveď567 020

1. Dotaz

Najčastejšie vyhľadávaným nespisovným výrazom v našom prieskume bolo slovo dotaz. Rôzne obmeny tohto slova sme našli až v 2 326 080 výsledkoch. Jeho pôvod môžeme hľadať v češtine. Podobne ako mnoho iných výrazov ostal dotaz zakorenený v slovnej zásobe vďaka blízkosti našich jazykov. Slovenčina však tento výraz nepozná a keď chceme niečo vedieť, pýtame sa otázkou. Podobne je to v informačných technológiách – keď využívame jazyk SQL, nerobíme dotazy ako naši západní susedia, radšej tvoríme dopyty. Je však zaujímavé, že výraz dotazník je spisovný napriek tomu, že k nám prišiel z češtiny podobne ako dotaz.

2. Doporučiť

Ak ste videli zaujímavý film a myslíte si, že by sa páčil aj vašim priateľom, mali by ste im ho odporučiť. Spisovná slovenčina totiž nepozná sloveso doporučiť a jeho obmenu správne používame na pošte pri posielaní doporučeného listu či zásielky. Slovo doporučiť sme vo výsledkoch vyhľadávania našli 992 890-krát.

3. Hardware

Podobne ako slová imidž či míting aj slovo hardvér prešlo do spisovnej slovenčiny s fonetickým prepisom. Keďže informačné technológie napredujú nesmiernym tempom, so slovami prevzatými z angličtiny sa tu stretávame veľmi často. Pre niektoré z nich však už naši jazykovedci vytvorili existujú plnohodnotné slovenské ekvivalenty, a tak by sme mali používať tie. To isté platí aj pre výraz softvér. Hľadanosť slova hardware sa vyšplhala na 944 900 výsledkov.

4. Môžme

môžme
môžme

Výraz môžme respektíve môžte by teoreticky mal zmysel, ak by sme chceli použiť rozkazovací spôsob od slova môcť. A keďže nemôžeme nikomu prikazovať, aby niečo mohol, imperatív v tomto prípade nemá zmysel. Preto v slovách môžeme a môžete píšeme o jedno e viac. Túto chybu za vás často automaticky upraví váš textový editor, a tak si ani nemusíte všimnúť, že ste niečo napísali nesprávne. Tieto chyby sme vo vyhľadávaní našli 847 000-krát.

5. Dopad

Ďalším slovom v našom zozname je dopad. Jeho výskyt vo vyhľadávaní sme vyčíslili na 810 500. Daný výraz môžeme použiť, ak napríklad skáčeme na trampolíne, no bolestivý dopad nás presvedčí o tom, že tento šport nie je pre nás. Ak však hovoríme o tom, ako politické rozhodnutia ovplyvňujú mieru nezamestnanosti, hovoríme o ich vplyve či účinku, nie o dopade.

6. Nakoľko

Spojku nakoľko často využívame vo vetách, do ktorých nepatrí. Keďže výraz nakoľko nemá uvádzať príčinu, mali by sme sa mu vyhýbať vo vetách ako: „Nakoľko ma bolí hlava, nepôjdem do práce.“ V takej situácii je lepšie nahradiť túto spojku slovami keďže, lebo či pretože. Správne ju však využívame vo význame „ako veľmi“, napríklad keď sa pýtame, nakoľko spoľahlivé sú autá značky Volvo. Vo výsledkoch vyhľadávania sme slovo nakoľko našli 690 000-krát.

7. Obdržať

Hoci sme sloveso obdržať našli vo vyhľadávaní 668 000-krát, v spisovnej slovenčine preň nie je miesto. Ak napríklad chcete povedať, že ste dostali e-mail o tom, ako váš kolega získal ocenenie, slovu obdržať sa radšej zďaleka vyhnite.

8. Leasing

Podobne ako hardvér aj slovo lízing časom zdomácnelo a získalo novú pravopisnú podobu. Mnoho lízingových spoločností má však už od vzniku v názve slovo leasing – tu je anglická forma v poriadku. Leasing v tejto podobe sme našli 667 130-krát.

9. Prvý krát

O tom, ako sa píšu násobné číslovky, sa hovorí často. Náš výskum však napriek tomu ukázal, že v online textoch sa často vyskytujú v nesprávnej podobe. Pri vyhľadávaní výrazov prvý, druhýpiaty krát sme dostali 655 800 výsledkov. Ak chceme povedať, že sa niečo stalo prvýkrát, píšeme tento výraz spolu. Ak ale niečo pozorujeme prvý raz, vyjadríme to pomocou dvoch slov. Ak si tento rozdiel stále neviete zapamätať, skúste myslieť na to, že pre napísanie oboch výrazov musíte stlačiť rovnaký počet klávesov.

10. Odozva

Určite sa vám stáva, že ak urobíte niečo dobré pre svoje okolie, stretnete sa s pozitívnym ohlasom. Ak ho chcete nazvať odozvou, mali by ste vedieť, že tento výraz je nespisovný. Hoci sme odozvu našli vo vyhľadávaní až 567 020-krát, bude lepšie, ak vo svojich textoch použijete spisovné slová s podobným významom. A ak vás tento článok zaujal, môžete nám nižšie napísať vašu reakciu.

A čo vy, robili ste doteraz niektorú z najčastejších chýb pri písaní?

Kontaktný formulár

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.
Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.

3 responses to “10 chýb, ktorým by ste sa v textoch na webe mali vyhnúť

  1. ja by som ešte pridala užívateľ a používateľ – užívateľ je bohemizmus a keď-tak sa užívajú lieky a nie systém, program, appka, webovka…v tom prípade hovoríme o používateľovi

  2. Páči sa mi, že konečne niekto začal verejne poukazovať na gramatické chyby. Tieto, sa dajú aj prehliadnuť. Niektoré sme bežne používali za čias ČSSR, boli akceptované. Žiaĺ, čo veĺmi ťažko “prehĺtam”, sú chyby zo základov gramatiky ZŠ. Príklad: “my” a “mi”, “s” so a “z” zo… Mladí dnes “spíkujú”, všade tlačia anglické výrazy, “čekujú”, “bukujú”, len materinský jazyk je celkom ignorovaný. Ešte aj nadávajú na to, že náš jazyk je ťažký…

Comments are closed.
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter